Banner Appartement - Je partner uitkopen na scheiding_ alle opties

Een scheiding is een emotioneel en praktisch uitdagende periode, vooral als je samen een huis of appartement kocht. Hoe kan je je partner uitkopen om in de gezinswoning te blijven? Ontdek het verloop en je financieringsopties volgens de wetgeving in Vlaanderen, België.

Wat betekent “je partner uitkopen”?

“Je partner uitkopen” betekent dat je zijn of haar aandeel in het gemeenschappelijk eigendom (huis of appartement) overkoopt. Je betaalt een bedrag aan je partner dat gelijk staat aan zijn/haar aandeel in de huidige waarde van het pand. Deze betaling en overdracht wordt officieel vastgelegd in een akte door de notaris. Hierdoor word jij de enige eigenaar van de woning.

Je partner uitkopen na scheiding

Stap 1: Bepaal de waarde van het huis

Stel de huidige marktwaarde van het pand vast. Dit kan op verschillende manieren:

 • Via een erkende schatter of vastgoedexpert.
 • Via een lokale vastgoedmakelaar.
 • Via een online tool (let op: online tools zijn minder nauwkeurig).

 

Stap 2: Bepaal de verdeling van het eigendom

Bepalen van het aandeel van elk van de partners in het eigendom. Dit hangt af van het huwelijksstelsel waaronder jullie trouwden:

 • Wettelijk stelsel (gemeenschap van goederen): In dit geval wordt de woning meestal als gemeenschappelijk beschouwd en heeft elke partner recht op de helft van de waarde.
 • Scheiding van goederen: Als jullie getrouwd waren onder scheiding van goederen en één van de partners is de enige eigenaar, dan moet er gekeken worden naar de specifieke afspraken die gemaakt zijn.

 

Stap 3: Bereken het uitkoopbedrag

Bereken het bedrag dat nodig is om je partner uit te kopen.

De meest gangbare formule voor het berekenen van de uitkoopsom in Vlaanderen is:

[ de huidige waarde van het huis – ( het verschuldigd saldo van het hypotheekkrediet + de verrekening van je eigen inbreng ) ] / 2

 

Voorbeeld:

De woning is nu 300.000 euro waard en er staat nog een hypotheek van €100.000 euro open. Jouw partner heeft 6.000 euro ingelegd bij aankoop, en jij 4.000 euro. Dan:

[ 300.000 – ( 100.000 + 2.000) ] / 2 = 99.000 euro

Stap 4: Bereken je kosten

Je partner uitkopen is niet gratis. Het kost je helaas registratierechten. Deze registratierechten noemt men ook wel “de miserietaks” en bedragen:

 • 2,5% registratierechten als je feitelijk samenwoont.
 • 2,5% registratierechten als je korter dan één jaar op hetzelfde adres wettelijk samenwoont.
 • 1% registratierechten als je gehuwd bent.
 • 1% registratierechten als je minstens dan één jaar op hetzelfde adres wettelijk samenwoont.

 

Stap 5: Check je financiering

Controleer of je de uitkoop kunt financieren en hoe je dit zal doen. Mogelijke opties zijn:

 • Eigen middelen: Je koopt je partner uit met je spaargeld.
 • Familie: Overweeg een lening van familieleden als je een goede band hebt met je familie.
 • Hypothecaire lening: Vraag een extra hypotheek aan bij de bank om het bedrag voor de uitkoop te financieren.
 • Herfinanciering van de bestaande hypotheek: Onderhandel met je bank om je huidige hypotheek te herfinancieren en het extra bedrag op te nemen dat je nodig hebt om je partner uit te kopen.

 

Financieel advies voor jouw specifieke situatie? Ga langs bij een onafhankelijke financieel adviseur zoals de Immotheker Finotheker of Hypotheekwinkel.

Stap 6: Contacteer de notaris en bank

Zodra je overeenstemming hebt bereikt over het bedrag en de financiering, moet de uitkoop juridisch afgehandeld worden. Dit houdt in:

 • Notariële akte: De overdracht van eigendom moet via een notariële akte gebeuren bij de notaris. Zo registreer je de uitkoop officieel.
 • Aanpassing van de hypotheek: Als er een hypotheek op de woning rust, moet deze aangepast worden aan de nieuwe situatie. Dit gebeurt ook vaak via een notaris.

 

Stap 7: Registreer en betaal

 • Registratie van de akte: De notaris registreert de akte bij het kadaster, waardoor jij officieel de enige eigenaar van de woning wordt.
 • Betaling van de uitkoopsom: Maak het afgesproken bedrag over aan je ex-partner, inclusief de registratierechten.
 • Hypotheek aanpassing bevestigen: Bevestig bij je bank dat de hypotheek aangepast is aan de nieuwe situatie (inclusief eventuele nieuwe financiering).

 

Je partner uitkopen bij notaris

Proficiat! Na afronding van deze stappen ben je officieel de enige eigenaar van de woning. Vergeet niet om ook andere administratieve zaken af te handelen, zoals het aanpassen van verzekeringen en het informeren van relevante instanties over de nieuwe eigendomssituatie.

 

Bronnen: HLN, Notaris, Zimmo

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:

Stiasteny, L. (2024, 1 juni). Je partner uitkopen volgens wetgeving. Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/je-partner-uitkopen-volgens-wetgeving