Huurindexering: hoe werkt het?

Alles over huurindexering banner - Appartement.be

Je huisbaas die na een jaar de huurprijs verhoogt? Dat zal door de huurindexering komen! Zolang dat gebeurt onder de juiste voorwaarden, mag dat ook. Ontdek hier hoe het systeem van huurindex werkt.

Huurindexering: wat is dat?

De huurindex(ering) of huurindexatie bepaalt de jaarlijkse aanpassing aan de huurprijs van een huis of een appartement. Het is een getal dat aangeeft in welke mate de huurprijs stijgt.. Betekent dit dan dat je huisbaas de huurprijs die jullie hadden afgesproken zomaar mag aanpassen? Het antwoord op die vraag is ja, zolang dat onder de juiste voorwaarden gebeurt.

Wanneer kan je als verhuurder indexeren?

Je huisbaas heeft het recht om de huurprijs één keer per jaar aan te passen, gebaseerd op de officieel berekende index. Dat ene moment in het jaar ligt ook vast, namelijk steeds op de dag dat het huurcontract is afgesloten.

Het is trouwens geen verplichting voor de huisbaas om de huurprijs (jaarlijks) aan te passen. Als er in je huurcontract vermeld staat dat de huurprijs niet geïndexeerd wordt, mag het zelfs niet gebeuren.

Opgelet: als je huisbaas ervoor kiest om het ene jaar geen huurindexering door te voeren, maar het jaar erop wel, is dat volledig rechtsgeldig. Om verrassingen te voorkomen is het best dat huurder en verhuurder hier (bij aanvang van het huurcontract) goed over communiceren.

In oktober 2022 besliste de Vlaamse regering dat niet elke huurbaas mocht indexeren ten gevolge van de energiecrisis:

  • Woningen met de laagste energiescores (E of F) mogen een jaar lang niet geïndexeerd worden;
  • Woningen met een gemiddelde energiescore (D) mogen tot maximum 50% geïndexeerd worden;
  • Woningen met een hoge energiescore (A, B en C) mogen wel zoals normaal geïndexeerd worden.

 

Deze maatregel gold voor 1 jaar. Vanaf oktober 2023 mag er dus wel opnieuw geïndexeerd worden door verhuurders, ongeacht de energiescore. Maar: dubbel indexeren is niet aan de orde! Wat een verhuurder mag doorrekenen aan de huurder wordt berekend aan de hand van een formule mét een correctiefactor.

Hoe kan je als verhuurder indexeren?

De index wordt dan wel automatisch berekend door de overheid, als huisbaas is het jouw plicht om de verhoging van de huurprijs schriftelijk te communiceren naar de huurder. De huurprijs verhogen mag dus niet gebeuren zonder dat de huurder er officieel van op de hoogte is.

Een belangrijke tip is om dit te communiceren via een aangetekend schrijven of ten minste een brief, eerder dan via een WhatsApp berichtje.

Je hebt als verhuurder drie maanden de tijd om de huurder te verwittigen, vanaf het moment dat je de huurprijs opnieuw kan berekenen. Aangezien je die berekening pas kan maken vanaf het moment dat er een volledig jaar voorbij is gegaan, werkt de huurindexering met terugwerkende kracht.

De huurder kan dus bijvoorbeeld een brief krijgen in april, ook als de aanvang van het huurcontract op 1 maart viel. De huurder zal dan zowel voor maart als april én de komende maanden de verhoogde huurprijs moeten betalen.

Wanneer je huurcontract bijvoorbeeld op 1 maart start, maar je huisbaas kiest ervoor om pas in november te laten weten dat hij de huurprijs wil indexeren, betaal je enkel verhoogde huurprijs voor november, oktober en september. Enkel die drie maanden vallen namelijk onder de wettelijke termijn van de terugwerkende kracht.

Wat met de huurindexering als de inflatie daalt?

Als huurder heb jij ook het recht om een aangepaste huurprijs te eisen, wanneer er een negatieve index is en dat in jouw voordeel uitvalt – een lagere huurprijs! Via een aangetekend schrijven kan je de vraag stellen aan de verhuurder om de huurprijs aan te passen aan de index en dus te verlagen in het geval van dalende inflatie.

In realiteit zal dit niet zo snel voorkomen, maar je weet dan in ieder geval dat dat je recht is.

Huurindexering berekenen

Je kan zelf je huurindex berekenen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan na een jaar huren. De overheid voorziet hier deze calculator tool voor: https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/huurindexatie.

Twijfel je of je huurcontract helemaal in orde is? Lees hier alles over de regelgeving rond huurcontracten.