Huurcontract opzeggen volgens wetgeving 2024

Banner Appartement - Huurcontract opzeggen de wetgeving

Je wil als huurder vroegtijdig je huurcontract opzeggen of beslist als verhuurder om de huurovereenkomst vroegtijdig stop te zetten. Kan dat zomaar in Vlaanderen? Veel hangt af van: het feit of je huurder of verhuurder bent, het soort huurcontract, de duurtijd en reden van stopzetting. Wij zetten het voor jou op een rijtje.

Inhoud

 

1. Als huurder je huurcontract opzeggen in Vlaanderen

1.1. Contract van korte duur (<3 jaar)

Als huurder kan je het huurcontract van korte duur (korter of gelijk aan 3 jaar) enkel opzeggen zonder opzeggingsvergoeding als je dit ten laatste 3 maanden voor de vervaldag van dat contract doet.

Wil je dit vroeger doen? Dat kan, maar geldt de opzegtermijn van 3 maanden en een opzeggingsvergoeding, afhankelijk van wanneer je opzegperiode eindigt:

 • In het eerste huurjaar: 1,5 maand huur.
 • In het tweede huurjaar: 1 maand huur.
 • In het derde huurjaar: 0,5 maand huur.

 

Let op: Een contract van korte duur stopt niet automatisch aan het einde van de looptijd. Je hebt 3 keuzes:

 • Je zegt het contract tijdig op (rekening houdend met 3 maanden opzegtermijn).
 • Je verlengt het contract aan dezelfde voorwaarden. Dit is wettelijk maar eenmaal toegestaan. Én enkel als de totale duurtijd van de twee contracten van korte duur, 3 jaar niet overschrijdt.
 • Je laat het doorlopen en verandert het contract automatisch in een met een duurtijd van 9 jaar, met de daarbij horende opzegvoorwaarden en -termijnen.

 

1.2. Contract van lange duur (>9 jaar)

Een contract van lange duur geldt standaard 9 jaar. In dit geval geldt een opzegtermijn van 3 maanden.

En er geldt mogelijks een opzeggingsvergoeding, afhankelijk van wanneer je opzegperiode eindigt:

 • In het eerste huurjaar: 3 maanden huur.
 • In het tweede huurjaar: 2 maanden huur.
 • In het derde huurjaar: 1 maand huur.
 • Vanaf het vierde huurjaar: 0 maand huur (geen vergoeding).

 

Ook kan je als huurder het huurcontract opzeggen zonder vergoeding als je dit 3 maanden voor de vervaldag van dat contract doet.

Heeft je verhuurder de huurovereenkomst niet geregistreerd binnen de 2 maanden na de ondertekening? Dan kan je als huurder het contract beëindigen zonder een opzegtermijn na te leven of een vergoeding te betalen.

Let op: Een contract van lange duur eindigt niet automatisch nadat de huurperiode is verstreken. Deze wordt automatisch verlengd voor een periode van 3 jaar.

1.2.1. Wat is tegenopzeg?

Als je verhuurder een contract van lange duur (9 jaar of meer) vervroegd opzegt, kan je tegenopzeg geven. Dan is je opzegtermijn verkort en kan je al na één maand het huis of appartement verlaten. In dat gevoel moet je als huurder geen schadevergoeding betalen. Ook niet als de opzeg binnen de eerste 3 jaar van het huurcontract valt.

Als je verhuurder het contract beëindigt bij het verstrijken van de einddatum, kan je ook tegenopzeg geven. Dan is je opzegtermijn verkort tot 3 maanden.

1.2. Contract voor het leven (onbepaalde duurtijd)

Een contract voor het leven eindigt automatisch wanneer de huurder overlijdt. Het huurcontract opzeggen kan, maar geldt ook hier een opzeggingstermijn van 3 maanden.

En ook hier geldt er mogelijks een opzeggingsvergoeding, afhankelijk van wanneer je opzegperiode eindigt:

 • In het eerste huurjaar: 3 maanden huur.
 • In het tweede huurjaar: 2 maanden huur.
 • In het derde huurjaar: 1 maand huur.
 • Vanaf het vierde huurjaar: 0 maand huur (geen vergoeding).

 

Huurcontract opzeggen_Terms and conditions

2. Als verhuurder het huurcontract opzeggen in Vlaanderen

2.1. Contract van korte duur (<3 jaar)

Een huurovereenkomst van korte duur kan je als verhuurder wettelijk nooit vroegtijdig beëindigen. Gebeurt dat niet op tijd, dan wordt de huurovereenkomst automatisch een huurcontract van negen jaar.

Let op: Een contract van korte duur stopt niet automatisch aan het einde van de looptijd. Je hebt 3 keuzes:

 • Je zegt het contract tijdig op (er geldt een opzegtermijn van 3 maanden).
 • Je verlengt het contract samen met de huurder aan dezelfde voorwaarden. Dit is wettelijk maar eenmaal toegestaan. Én enkel als de totale duurtijd van de twee contracten van korte duur, 3 jaar niet overschrijdt.
 • Je laat het doorlopen en verandert het contract automatisch in een met een duurtijd van 9 jaar, met de daarbij horende opzegvoorwaarden en -termijnen.

 

2.2. Contract van lange duur (>9 jaar)

Een huurcontract van lange duur kan je het huurcontract opzeggen voor 3 specifieke redenen. Deze redenen zijn vastgelegd in de wet en moeten strikt nageleefd worden. Het niet nakomen of vervalsen, moet je een schadevergoeding gelijk aan 18 maanden huur betalen aan de huurder.

Let op: Eenmaal je een opzegreden hebt meegedeeld aan de huurder, kan je de opzegperiode en opzegreden niet meer veranderen.

2.2.1. Jij (of een familielid) gaat de woning zelf bewonen

Deze reden geldt enkel voor de verhuurder zelf, de wettelijk samenwonende partner, de partner waarmee hij/zij getrouwd is en navolgende verwanten (afstammelingen, aangenomen kinderen, bloedverwanten in opgaande lijn en bloedverwanten in zijlijn tot in de derde graad). Je mag het huurcontract opzeggen:

 • Voor eigen gebruik: Je kan op elk moment de overeenkomst opzeggen.
 • Voor familieleden: Je kan de huurovereenkomst enkel opzeggen vanaf het derde huurjaar.
 • Maar er geldt een opzegtermijn van 6 maanden.

 

De identiteit van de persoon die het pand zal betrekken én de familieband met de verhuurder moet expliciet vermeld worden in de opzegbrief. De huurder kan de verhuurder vragen om bewijsstukken van verwantschap.

Let op: Je bent verplicht om de woning binnen 1 jaar na het verstrijken van de opzegtermijn te bewonen en moet er minstens 2 jaar effectief verblijven. Gebeurt dit niet? Dan moet je een schadevergoeding van 18 maanden huur betalen aan de huurder.

2.2.2. Je gaat verbouwingswerken uitvoeren

Je kan op elk ogenblik het huurcontract opzeggen voor verbouwingswerken, van zodra het derde huurjaar is gepasseerd, met deze 4 voorwaarden:

 • De verbouwingswerken maken bewoning tijdelijk onmogelijk.
 • De werken moeten starten ten laatste 6 maanden na het einde van de opzegperiode.
 • Je moet verplicht bewijs voorleggen van de geplande werken (bouwvergunning, detailbeschrijving van de werken, offerte van de werken, aannemingsovereenkomst).
 • Er geldt een opzegtermijn van 6 maanden.

 

Let op: Als je niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, dan moet je een schadevergoeding van 18 maanden huur betalen aan de huurder.

2.2.3. Je hebt geen motivatie of reden

Je kan je huurcontract van lange duur opzeggen zonder motivatie of reden op het einde van elke driejarige periode met deze voorwaarden:

 • Je betaalt een schadevergoeding, afhankelijk van wanneer je opzegperiode eindigt:
  • In het derde huurjaar: 9 maanden huur.
  • In het zesde huurjaar: 6 maanden huur.
  • Vanaf het negende huurjaar: 0 maand huur (geen vergoeding).
 • Er geldt een opzegtermijn van 6 maanden.

 

2.3. Contract voor het leven (onbepaalde duurtijd)

Een huurcontract voor het leven eindigt de overeenkomst automatisch als de huurder overlijdt. Je kan dit enkel vroegtijdig opzeggen als dat in het contract is opgenomen.

3. Hoe huurcontract opzeggen?

Wettelijk gezien moet je je huurcontract opzeggen met een schriftelijke, aangetekende brief die door jezelf is ondertekend. Hou rekening met het volgende:

 • De opzeggingsvergoeding, tenzij die niet verplicht is.
 • Vermeld de reden van opzegging, tenzij dat niet verplicht.
 • De opzegtermijn start pas op dag één van de volgende maand.
 • Vermeld welk contract je opzegt en op welke datum het contract afloopt.
 • Noteer of voeg reden-specifieke zaken toe: bv. Welk familielid gaat de woning bewonen? Een kopie van je bouwvergunning (bij opzegging voor verbouwing), …
 • Als je verhuurder bent en vervroegd opzegt, dat je huurder tegenopzeg kan doen.

 

Huurcontract opzeggen_ondertekenen

Lees gerelateerde artikels:

 

Bronnen: Testaankoop, Vlaanderen & Zimmo

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:

N. (2024, 13 januari). Huurcontract opzeggen volgens wetgeving. Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/huurcontract-opzeggen/