Huurcontract opzeggen in 1 2 3

Huurovereenkomst

You never know what the future holds. Je wilt als huurder vroegtijdig je huurcontract opzeggen of beslist als verhuurder om de huurovereenkomst vroegtijdig stop te zetten. Kan dat zomaar? Veel hangt af van de termijn van het huurcontract. Wij zetten het voor jou op een rijtje.

Als huurder je huurcontract opzeggen

Contract van korte duur

Je ging een contract aan van drie jaar of minder? Dan kan je de huurovereenkomst niet voortijdig beëindigen, tenzij het anders werd afgesproken in het contract. Let erop dat een contract van korte duur niet automatisch stopt aan het einde van de looptijd. Je bent dan verplicht om via een aangetekende brief de overeenkomst stop te zetten en een opzegtermijn van drie maanden na te leven.

Contract van normale duur

Als je een contract met een termijn tussen de drie en de negen jaar ondertekent, wordt dit automatisch beschouwd als een contract van normale of negenjarige duur. Dit soort huurovereenkomst kan je als huurder stopzetten op eender welk ogenblik tijdens de looptijd van het contract en om gelijk welke reden. Je hoeft dan geen verantwoording af te leggen aan de verhuurder, maar moet wel rekening houden met een opzegtermijn van drie maanden. Wil je je contract vroegtijdig stopzetten, dan meld je dat best via een aangetekende brief aan de verhuurder.

Let wel op: beëindig je een contract van normale duur tijdens het eerste, tweede of derde jaar, dan moet je een bijkomende schadevergoeding betalen aan de verhuurder.

  • Zeg je op tijdens het eerste jaar van het contract, dan betaal je een vergoeding gelijk aan drie maanden huurprijs.
  • Zeg je op tijdens het tweede jaar van het contract, dan betaal je een vergoeding gelijk aan twee maanden huurprijs.
  • Zeg je op tijdens het derde jaar van het contract, dan betaal je een vergoeding gelijk aan één maand huurprijs.

Extra addertje onder het gras: heeft je huurder de huurovereenkomst niet geregistreerd binnen de twee maanden na de ondertekening? Dan kan je als huurder het contract beëindigen zonder een opzegtermijn na te leven of een vergoeding te betalen!

Contract van lange duur

Het huurcontract opzeggen bij een contract van meer dan negen jaar zal hetzelfde verlopen dan bij een contract van normale duur.

Contract voor het leven

Als je een notaris inschakelt, kan je een contract voor het leven laten opstellen. Dat eindigt automatisch wanneer de huurder overlijdt. Zo’n huurovereenkomst kan door jou als huurder ook op elk moment vroegtijdig stopgezet worden, op voorwaarde dat je een opzegtermijn van drie maanden respecteert.

Als verhuurder het huurcontract opzeggen

huurcontract opzeggen

Contract van korte duur

Een huurovereenkomst van drie jaar of minder kan je als verhuurder niet vroegtijdig beëindigen, tenzij je het anders hebt afgesproken in het contract. Een overeenkomst van korte duur stopt niet automatisch aan het einde van de looptijd. Het contract eindigt als jij of de huurder een opzegbrief verstuurt drie maanden voor het einde van de contractueel vastgelegde duurtijd. Gebeurt dat niet op tijd, dan wordt de huurovereenkomst automatisch een huurcontract van negen jaar.

Contract van normale duur

Hebben je huurders een contract tussen drie en negen jaar ondertekend? Dan kan je het huurcontract opzeggen voor een aantal specifieke redenen:

Jij (of een dicht familielid) wilt de woning zelf betrekken.

Zo’n opzeg kan op elk moment van de overeenkomst gebeuren, met een opzegtermijn van zes maanden. De verhuurder of het familielid is verplicht om de woning binnen het jaar na het verstrijken van de opzegtermijn te bewonen en moet er minstens twee jaar blijven.

Je wilt als verhuurder verbouwingswerken uitvoeren in de woning.

In dat geval moet de opzeg gestaafd worden met een bouwvergunning, een gedetailleerd bestek van de werken, een beschrijving van de werken met een kostenraming of een aannemingsovereenkomst. De werken moeten bovendien voldoen aan de stedenbouwkundige voorschriften en betrekking hebben op het deel van de woning dat de huurder bewoont. Werken aan de gevel of de tuin komen dus niet in aanmerking. De kost van de werken moet minstens overeenkomen met drie jaar de huurprijs. Een opzeg voor verbouwingswerken kan enkel gebeuren bij het verstrijken van elke driejarige periode en er moet een opzegtermijn van zes maanden respecteren. Als laatste voorwaarde moeten de werken starten binnen de zes maanden en eindigen binnen de 24 maanden na het verstrijken van de opzegtermijn.

Huurcontract opzeggen zonder motief – betaal een schadevergoeding.

Je kan als verhuurder opzeggen zonder reden of motief aan het einde van de eerste of tweede driejarige periode, op voorwaarde dat je een opzegtermijn van zes maanden respecteert en een schadevergoeding betaalt. Zeg je als verhuurder op aan het einde van de eerste driejarige periode? Dan betaal je een vergoeding van negen maanden huurprijs. Zeg je op aan het einde van de tweede periode? Dan is de vergoeding gelijk aan zes maanden huur.

Contract van lange duur

Wil je als verhuurder een contract van meer dan negen jaar vroegtijdig beëindigen? Dan gelden dezelfde regels als voor een contract van normale duur.

Contract voor het leven

Sluit je een huurcontract voor het leven, dan eindigt de overeenkomst automatisch als de huurder overlijdt. Een  verhuurder kan een levenslang huurcontract niet voortijdig stopzetten, tenzij het contractueel anders werd overeengekomen.

Een huurcontract opzeggen: andere mogelijkheden

huurcontract opzeggen

  • Als de huurder de vastgelegde verplichtingen in de huurovereenkomst en/of de Woninghuurwet niet naleeft, kan een huurcontract gerechtelijk ontbonden worden door een Vrederechter.
  • Kom je als huurder en verhuurder onderling overeen om een einde te maken aan de huurovereenkomst? Dan kan dat natuurlijk ook. Zo’n onderlinge overeenkomst heet een ‘minnelijke overeenkomst’ en daar is geen Vrederechter voor nodig. Om discussies achteraf te vermijden, raden we je wel aan om alle afspraken duidelijk op papier te zetten.

Meer info nodig over een huurcontract opzeggen? Neem eens een kijkje op de website van Vlaanderen.