Soorten huurcontracten

Wie een appartement of woning gaat huren, ondertekent een huurovereenkomst. Zo’n contract hangt vast aan een bepaalde termijn. Hoewel de term ‘3-6-9-contract’ nog goed ingeburgerd is, bestaat dat in principe niet meer. Ondertussen spreken we van een huurovereenkomst van korte, normale of lange duur. We leggen je uit hoe dat precies in elkaar zit.

Huurcontract van korte duur

Een huurcontract van korte duur is geldig voor drie jaar of minder. Ideaal voor wie voor het eerst gaat samenwonen of voor wie niet voor lange tijd aan een woning gebonden wilt zijn. Een huurovereenkomst van drie jaar kan je niet vroegtijdig beëindigen, tenzij beide partijen hiermee akkoord gaan. Wil je toch wat langer blijven dan de overeengekomen duur?  Dan kan het contract altijd verlengd worden. Let er wel op dat dit maar één keer kan, anders wordt het automatisch omgezet naar een contract van negen jaar.

Huurcontract van normale duur

De normale duur voor een huurovereenkomst is negen jaar. Ga je een contract aan zonder specifieke huurtermijn of met een huurtermijn tussen drie en negen jaar? Dan wordt de overeenkomst automatisch beschouwd als een huurcontract van negen jaar. Zowel de huurder als de verhuurder kunnen een huurcontract van negen jaar stopzetten tijdens de looptijd van het contract. Als huurder moet je wel rekening houden met een opzegtermijn van drie maanden en een schadevergoeding als je het contract binnen de eerste drie jaren verbreekt.. Kiest de verhuurder ervoor om het contract vroegtijdig op te zeggen, dan krijgt de huurder zes maanden de tijd om iets nieuws te zoeken.

Huurcontract van lange duur

Wil je een overeenkomst afsluiten voor een periode van langer dan negen jaar? Dan teken je voor een huurcontract van lange duur. Voor zo’n contract gelden dezelfde regels als voor een overeenkomst van normale duur, ook in het geval van vroegtijdige beëindiging van het contract. Een contract van lange duur moet door een notaris opgesteld worden.

Huurcontract voor het leven

Helemaal verknocht aan je huurwoning? Dan kan je een huurcontract voor het leven afsluiten. In dat geval eindigt de overeenkomst automatisch als de huurder overlijdt. Een verhuurder kan een levenslang huurcontract niet vroegtijdig beëindigen, tenzij het contractueel anders werd overeengekomen. De huurder zelf kan de overeenkomst wel op elk moment stopzetten, met een opzegtermijn van drie maanden.