4 Soorten huurcontracten volgens wetgeving 2024

Banner Appartement - 4 Soorten huurcontracten de wetgeving

Wie een appartement of woning gaat huren, ondertekent een contract. Er zijn verschillende soorten huurcontracten in Vlaanderen met telkens een bepaalde termijn. Zo is er bijvoorbeeld een huurovereenkomst van korte duur of van lange duur. In dit artikel leggen we je uit hoe dit precies in elkaar zit.

De 4 soorten huurcontracten in Vlaanderen

 1. Huurcontract korte duur (<3 jaar)
 2. Huurcontract lange duur (9 jaar)
 3. Huurovereenkomst van meer dan 9 jaar
 4. Levenslang huurcontract

1. Huurcontract korte duur (<3 jaar)

De eerste van de soorten huurcontracten is de overeenkomst van korte duur. Dit contract is geldig voor 3 jaar of minder. Het heeft geen minimumtermijn. Meestal werkt het contract met een aantal maanden of jaren. Het is dus perfect voor iemand die voor het eerst alleen gaat wonen of samenwonen en niet voor een lange tijd aan een woning gebonden wil zijn.

5 feiten over huurcontract van korte duur

 • Je mag je contract maar één keer officieel kan verlengen onder dezelfde voorwaarden.
 • De kortlopende overeenkomst mag in totaal maximaal 3 jaar duren, maar de opeenvolgende contracten hoeven niet exact dezelfde duurtijd te hebben.
 • Je kan een kortlopende huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen, maar dat is niet gratis.
 • Bij opzegging, moet je rekening houden met een opzegtermijn van minstens drie maanden.
 • Als je niet tijdig opzegt voor het verstrijken van 3 jaar, wordt je contract omgezet naar een standaard huurcontract van lange duur (9 jaar).

2. Huurcontract lange duur (9 jaar)

De tweede van de soorten huurcontracten is een standaard huurovereenkomst van 9 jaar. Een contract zonder specifieke huurtermijn of met een huurtermijn tussen 3 en 9 jaar wordt automatisch beschouwd als een standaard huurovereenkomst.

5 feiten over huurcontract van lange duur

 • Als je in de overeenkomst geen termijn vermeldt, geldt deze automatisch als een overeenkomst van 9 jaar.
 • Als je een andere duur wilt, moet dit in het contract worden vermeld en gelden hiervoor dezelfde regels als een contract voor 9 jaar.
 • De huurovereenkomst van lange duur eindigt wanneer één van de partijen de overeenkomst tijdig voor de vervaldag (per 3-6-9 jaar) opzegt. Voor de huurder geldt een opzeggingstermijn van 6 maanden en voor de verhuurder 3 maanden.
 • Als je wilt blijven huren, wordt het standaard huurcontract telkens onder dezelfde voorwaarden verlengd voor een periode van 3 jaar. Ook hier gelden dezelfde opzeggingstermijnen voor beide partijen.
 • Vroeger werd dit contract de “3 6 9 overeenkomst” genoemd, omdat ze na 3, 6 of 9 jaar kan worden beëindigd.

 

Artikel Soorten huurcontracten_contract

3. Huurovereenkomst van meer dan 9 jaar

Het derde van de soorten huurcontracten is een huurovereenkomst van meer dan 9 jaar. Deze sluit je af in een notariële akte bij de notaris. Dit contract heeft geen maximumduur. De huurder en verhuurder moeten bij de ondertekening van het contract wel op papier hebben staan wat de exacte totale duur is.

5 feiten over huurcontract van meer dan 9 jaar

 • Er is geen maximumduur, maar de termijn moet wel in het contract staan.
 • De huurder heeft een opzegtermijn van 3 maanden. Deze begint te lopen op de eerste dag van de maand, na de maand waarin de opzegging is gedaan.
 • De huurovereenkomst van meer dan 9 jaar wordt telkens verlengd voor een nieuwe periode van 3 jaar.
 • De huurder moet een opzegvergoeding betalen van:
  • 3 maanden huur als het contract eindigt tijdens het eerste jaar.
  • 2 maanden huur als het eindigt tijdens het tweede jaar.
  • 1 maand huur als het eindigt tijdens het derde jaar.
 • De huurder moet na het derde jaar geen opzegvergoeding meer betalen.

4. Levenslang huurcontract

De laatste én langste van de 4 soorten huurcontracten, is een levenslang huurcontract. Dit contract moet afgesloten worden bij een notaris. Het stopt automatisch wanneer de huurder overlijdt. De verhuurder kan een levenslang huurcontract niet vroegtijdig beëindigen, tenzij de overeenkomst dat uitdrukkelijk bepaalt. De huurder kan het huurcontract voor het leven wel stopzetten door een opzeggingstermijn van 3 maanden en een opzeggingsvergoeding te betalen in de eerste 3 jaar.

5 feiten over levenslang huurcontract

 • Een notariële akte is verplicht.
 • De huurder heeft een opzegtermijn van 3 maanden. Deze begint te lopen op de eerste dag van de maand, na de maand waarin de opzegging is gedaan.
 • De huurder moet een opzegvergoeding betalen van:
  • 3 maanden huur als het contract eindigt tijdens het eerste jaar.
  • 2 maanden huur als het eindigt tijdens het tweede jaar.
  • 1 maand huur als het eindigt tijdens het derde jaar.
 • De huurder moet na het derde jaar geen opzegvergoeding meer betalen.
 • Het contract stopt wanneer de huurder overlijdt.

 

Artikel Soorten huurcontracten_sleutel overhandigen

In conclusie zijn er 4 soorten huurcontracten. Het kiezen van het juiste huurcontract is een belangrijke stap. Onthoud dat elke overeenkomst zijn eigen regels en voorwaarden heeft. Het is dus essentieel om goed geïnformeerd te zijn voordat je een handtekening zet. Zorg ervoor dat je de specifieke details begrijpt en eventueel juridisch advies inwint als dat nodig is.

Nu je de 4 soorten huurcontracten kent, leer je best hoe je een huurcontract registreert en wie daarvoor verantwoordelijk is in ons artikel “Huurcontract registreren in 4 stappen (2024)”. Stel jij het huurcontract op? Vergeet niets te vermelden dankzij ons artikel “Huurcontract: welke 9 dingen moeten er zeker instaan?”.

 

Bronnen: LeBonBail, Notaris, SmovinVlaanderen

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:

Luyckx, S. (2024, 6 januari). 4 Soorten huurcontracten (2024). Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/soorten-huurcontracten