Huurcontract: welke 9 dingen moeten er zeker instaan?

Huurovereenkomst

Heb je het appartement van je dromen gevonden? Of heb je de perfecte huurder aan de haak geslagen voor jouw woning? Dan is de verkoopovereenkomst opstellen de volgende belangrijke stap. De inhoud van zo’n huurcontract is deels wettelijk vastgelegd, een ander deel wordt bepaald door de huurder zelf. Hieronder vind je een checklist van alles wat in het contract moet staan.

Huurcontract: de huurprijs

We moeten er geen doekjes om winden: in de meeste gevallen is de huurprijs van de woning het allerbelangrijkst. Minsten even belangrijk dus dat die correct in het contract wordt opgenomen. In de huurovereenkomst moet duidelijk beschreven staan hoeveel de huurder maandelijks betaalt en op welke manier die betaling gebeurt.

Dat bedrag omvat niet alleen de huur, maar ook eventuele gemeenschappelijke kosten – denk maar aan de schoonmaak van de hal – of bijkomende kosten. Als er indexeringen mogelijk zijn, wordt dat ook opgenomen in de huurovereenkomst.

De huurtermijn

Huurcontract

Hoe lang je een woning gaat (ver)huren is een tweede cruciale factor in het huurcontract. Er moet duidelijk omschreven staan vanaf wanneer het contract ingaat en of het gaat om een contract van korte, lange of normale duur. In principe bespreek je samen welke termijn ideaal is voor zowel de huurder als de verhuurder, al heeft een verhuurder wellicht een voorkeurscontract.

De identiteit van alle contracterende partijen

Logisch dat je wilt weten wie jouw huurder is of van wie je huurt. De naam, voornamen, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum van zowel de huurder(s) als de verhuurder zijn dus verplichte persoonsgegevens die opgenomen worden in het huurcontract.

Omschrijving van alle ruimtes en gedeelten van het gebouw die onder de verhuur vallen

In het contract moet exact omschreven staan wat precies gehuurd zal worden: het type woning, het adres en het precieze onderdeel. Daarna volgt een beschrijving van de gehuurde woning, waarin alle ruimtes binnen het gebouw die tot het huurcontract behoren opgesomd worden. Van de living tot het balkon.

Huurcontract: de huurwaarborg

Wie een appartement huurt, betaalt een huurwaarborg van twee maanden huur die contractueel wordt vastgelegd en gestort wordt op een geïndividualiseerde rekening. Is de huurtermijn afgelopen, krijgt de huurder die waarborg terug – op voorwaarde dat de huurwoning in perfecte staat werd achtergelaten. Zijn er gebreken, dan wordt de kost daarvoor van de waarborg afgehouden.

Plaatsbeschrijving

Huurcontract

In de plaatsbeschrijving wordt de staat van de verschillende ruimtes van je woning nauwkeurig beschreven. Gebreken zoals krassen, barsten of loshangende plinten vermeld je in de plaatsbeschrijving. Zo vermijd je conflicten achteraf. Een inventaris van al wat zich al bevindt in de woning voor een huurder er intrekt maakt deel uit van de plaatsbeschrijving.

Zo’n plaatsbeschrijving en inventaris kan zowel door de partijen zelf als door een expert opgesteld worden. Daarin sluiten de verhuurder en huurder(s) samen een akkoord. Doe je een beroep op een expert? Dan betaalt elke partij de helft van de kosten. Gemiddeld kost een plaatsbeschrijving door een expert zo’n 300 euro.

Huurcontract bij renovatiewerken

Het is mogelijk om een huurovereenkomst af te sluiten als er bij het begin van de overeenkomst nog herstellingen of renovatiewerken nodig zijn in de woning. De verhuurder en de huurder(s) sluiten dan een akkoord over wanneer die werken plaatsvinden, wie opdraait voor de kosten en wat er precies wordt uitgevoerd. Die afspraken worden opgenomen in het contract.

Wat als het contract vroegtijdig verbroken wordt?

Je weet nooit wat het leven brengt. Het kan dus altijd voorvallen dat de huurder of verhuurder het contract vroegtijdig verbreekt. Of je als huurder of verhuurder vroegtijdig je huurovereenkomst kunt opzeggen, hangt in principe af van de termijn die in het contract is opgenomen. De gevolgen die vasthangen aan die contractbreuk, vind je ook terug in het huurcontract.

Extra’s en bijlagen

Er zijn nog heel wat andere zaken die (als bijlage) opgenomen kunnen worden in het huurcontract. Denk maar aan wanneer nieuwe potentiële huurders het pand mogen bezoeken, of je dieren mag houden… In de bijlagen vind je de artikels uit het huurwetboek waarnaar in de huurovereenkomst verwezen wordt.

Tevreden met het contract? Tijd voor de volgende stappen!