Alle huurwoning regels volgens de wetgeving: wat mag en wat mag niet?

Banner Appartement - Alle huurwoning regels volgens de wetgeving_ wat mag en wat mag niet

Wonen in een huurwoning (appartement of huis) en een huurwoning verhuren brengen regels met zich mee. Wat zijn nu juist de huurwoning regels volgens de wetgeving? Wat mag en wat mag niet? Wat betekent het voor de huurder en verhuurder?

Alle huurwoning regels volgens de wetgeving

In Vlaanderen zijn er huurwoning regels voor de huurder en verhuurder. In dit artikel vind je een overzicht per onderwerp: wat mag wel en wat mag niet?

 • Algemeen
 • Gedrag
  • Roken
  • Geluid
 • (Gemeenschappelijke) eigendommen
  • Meubels en installaties
  • Huisdieren
  • Tuin
 • Werken
  • Boren
  • Schilderen
  • Reparaties
  • Onderhoud
  • Renovatie
 • Divers
  • Onderverhuren
  • Waarborgsom
  • Opzegtermijn

 

Algemeen: Wat mag wel en wat mag niet?

De algemene huurwoning regels zijn:

 • Als huurder heb je een meldingsplicht voor gebreken en schade.
 • Als huurder ben je verplicht om voor de woning te zorgen als een goede huisvader.
 • Als huurder ben je verantwoordelijk voor klein onderhoud en kleine herstellingen aan de woning en de kosten hiervan.
 • Als huurder ben je verplicht om de woning terug te geven in oorspronkelijke staat (uitgezonderd normale slijtage). Hierbij is een gedetailleerde plaatsbeschrijving van groot belang. Zo bewijzen beide partijen wat de oorspronkelijke staat van het huis of appartement was.
 • Als verhuurder ben je verantwoordelijk voor de veiligheid, groot onderhoud en grote herstellingen van de woning en de bijhorende kosten.
 • Voor huurder en verhuurder zijn het huurcontract en de regels van de Vereniging van Mede-eigenaars (VME) steeds de basis van de regels rondom je huurwoning. Deze regels bindend voor beide partijen.
 • Als je over bijkomende, specifieke regels overeenkwam als huurder en verhuurder, zet dit dan altijd op papier!

 

Artikel tips:

 

Let op: Lokale wetgeving en regels (GAS-reglement) in jouw regio kunnen afwijken van onderstaande huurwoning regels. Contacteer een expert voor juridisch advies in jouw regio.

 

Gedrag

Roken

 • Als huurder en verhuurder check je eerst het (huishoudelijk) reglement van de VME.
 • Als huurder moet je de woning in de oorspronkelijke staat teruggeven bij vertrek, ook al is er geen rook-clausule opgenomen in het huurcontract.
 • Als verhuurder roken in je huurwoning voorkomen? Voeg dan een clausule toe aan het huurcontract:
  • Vermeld dat roken binnenshuis niet mag, omdat dit het interieur beschadigt.
  • Vermeld dat als de huurder toch rookt, de rookschade ten laste van de huurder zijn. Bv. gordijnen vervangen en muren schilderen bij vertrek.
  • Vermeld dat roken voor verhoogd brandgevaar zorgt.
 • Als verhuurder is het verboden om een kandidaat-huurder te weigeren omdat hij/zij rookt. Dat valt onder discriminatie.

 

Artikel tip: Wie is er verantwoordelijk als er brand uitbreekt in mijn huurappartement?

 

Geluid

Algemene huurwoning regels voor huurder en verhuurder:

 • Check je eerst het (huishoudelijk) reglement van de VME.
 • Je mag geen geluid veroorzaken zodanig anderen zich aan dit geluid hinderen, opzettelijk of door nalatigheid.
 • Overdag tussen 7u en 22u is elk gerucht of rumoer verboden wanneer je het zonder noodzaak veroorzaakt, je gebrekkig omgaat met de voorzorg en het de rust van andere inwoners stoort.
 • ‘s Nachts tussen 22u en 7u is elk nachtgerucht of nachtrumoer verboden als het de rust van andere inwoners verstoort.
 • Ook abnormaal geluidshinder van dieren (bv. langdurig hondengeblaf, geschreeuw, gekrijs etc.) is strafbaar voor de eigenaar van het dier.
 • Let op: De geluidsregels variëren per politiezone. Check het GAS-reglement van je lokale politiedienst via Politie.be. Bv. In sommige politiezones mag je op zondag geen gras afrijden.

 

Uitzonderingen op de huurwoning regels voor geluid zijn:

 • spelende kinderen.
 • vergunde manifestaties van het gemeentebestuur.
 • werken aan de openbare weg (met goedkeuring van de overheid).
 • werken voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen (met goedkeuring van de overheid).
 • werken en handelingen die men dringend of zonder verder uitstel moeten uitvoeren ter bescherming van personen of eigendommen, of om (natuur)rampen te voorkomen.
 • deze werken op werkdagen en zaterdagen tussen 7u en 22u:
  • werken aan private eigendommen  (met goedkeuring en vergunning van de overheid).
  • reparatie-, renovatie- of onderhoudswerken aan private eigendommen waar je geen vergunning voor nodig hebt, en waarbij je de nodige voorzorgen trof om niet noodzakelijk lawaai te voorkomen.

 

Artikel tip: Wat te doen bij een burenruzie?

 

Huurwoning regels over geluidsoverlast - blaffende hond

(Gemeenschappelijke) eigendommen

Meubels en installaties (airco, oven, wasmachine)

 • Als huurder en verhuurder check je eerst het (huishoudelijk) reglement van de VME.
 • Ingebouwde meubels zijn onderdeel van de woning zelf, tenzij het huurcontract het anders vermeldt.
 • Als huurder gebruik en verzorg je meubels als een goede huisvader.
 • Als huurder moet je herstellingen aan installaties vakkundig  (laten) uitvoeren.
 • Als verhuurder ben je verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de woning en ingebouwde meubels.
 • Als verhuurder moet je onderhoudsinstructies van de fabrikant aan de huurder geven, voor installaties die specifiek onderhoud vereisen. Bv. boilers,  ovens, airco’s, domotica, warmtepompen etc.

 

Artikel tip: Zijn de kosten voor de huurder of verhuurder: Wie betaalt wat?

 

Huisdieren

 • Als huurder en verhuurder check je eerst het (huishoudelijk) reglement van de VME.
 • Als huurder check je best altijd of de huurwoning wel geschikt is voor huisdieren (groot of klein).
 • Als huurder kan je de verhuurder contacteren als hij dit verbiedt, om hem/haar te proberen overtuigen:
  • Beargumenteer met gegronde argumenten.
  • Vermeld dat vrederechters een algemeen verbod op huisdieren niet meer accepteren.
 • Als verhuurder mag je huisdieren niet verbieden in het huurcontract.
 • Als verhuurder mag je beperkende clausules voor huisdieren aan het huurcontract toevoegen.
 • Als verhuurder is het verboden om een kandidaat-huurder te weigeren omdat hij/zij een huisdier heeft. Dat valt onder discriminatie.
 • Als verhuurder overlast door huisdieren in je huurwoning voorkomen? Voeg dan een clausule toe aan het huurcontract:
  • Vermeld dat alleen kleine huisdieren toegestaan zijn als ze geen overlast of ongemak veroorzaken.

 

Artikel tip: Een huisdier op je appartement: 5 handige tips

 

Tuin

 • Als huurder en verhuurder check je eerst het (huishoudelijk) reglement van de VME. Voor grote appartementsgebouwen zijn de regels voor tuinonderhoud en -gebruik hierin opgenomen.
 • Als huurder ben je normaliter verantwoordelijk voor tuinonderhoud. Tenzij anders vermeld.

 

Artikel tip: Tuinieren in je appartement

 

Werken

Boren

 • Als huurder en verhuurder check je eerst het (huishoudelijk) reglement van de VME.
 • Als huurder mag je normaal gezien boren, zo lang je het appartement teruggeeft in de oorspronkelijke staat. Vul gaten op bij jouw vertrek.
 • Als je als huurder schade veroorzaakt bij het boren, dan is die schade voor jouw kosten.

 

Schilderen

 • Als huurder en verhuurder check je eerst het (huishoudelijk) reglement van de VME.
 • Als huurder moet je normaliter enkel herschilderen bij vertrek als je moeilijk overschilderbare kleuren gebruikte of schade hebt veroorzaakt.

 

Artikel tip: Is schilderen voor de verhuurder of voor de huurder?

 

Renovaties

 • Als huurder en verhuurder check je eerst het (huishoudelijk) reglement van de VME.
 • Als huurder heb je schriftelijke toestemming nodig van de verhuurder om renovaties uit te voeren.
 • Als huurder ben je verplicht om wegneembare werken weg te nemen bij vertrek. Tenzij anders overeengekomen.
 • Ga je als huurder renoveren? Maak dan een plaatsbeschrijving op voor de werken.
 • Als verhuurder ben je eigenaar van de uitgevoerde (niet-wegneembare) aanpassingen bij vertrek van de huurder.
 • Als verhuurder moet je hoogstwaarschijnlijk nuttige en noodzakelijke niet-wegneembare werken (deels) betalen aan de huurder, als beslissing van de rechtbank. Voor luxewerken hoeft dit niet.

 

Artikel tips:

 

Onderhoud en reparaties

 

Divers

Onderverhuren

 • Als huurder en verhuurder check je eerst het (huishoudelijk) reglement van de VME.
 • Als huurder mag je onderverhuren onder bepaalde voorwaarden.
 • Als huurder mag je onderverhuren zonder contract in deze gevallen:
  • Onderverhuur van kantoorruimtes.
  • Onderverhuur van garageboxen.
  • Onderverhuren van een slaapkamer via platformen zoals Airbnb.

 

Artikel tip: Onderverhuren van je huurwoning of appartement volgens wetgeving

 

Waarborgsom

 • Als huurder is een huurwaarborg betalen niet verplicht, tenzij het huurcontract dit wel vermeldt.
 • Als huurder kan je beroep doen op de huurwaarborglening van het Vlaams Woningfonds.
 • Meestal stort de huurder de huurwaarborg op een geblokkeerde bankrekening op zijn/haar naam of via MyMinfin.
 • Als verhuurder mag je maximaal 3 maanden huur vragen.
 • Als verhuurder mag je de waarborg niet op je eigen rekening storten.
 • Als verhuurder mag je de huurwaarborg inhouden, mits hij/zij de huurder schriftelijk verwittigt met een berekening en mits hij/zij een een geldige reden heeft zoals:
  • schade aan de huurwoning.
  • de huurder heeft achterstallige huur.
  • de huurder komt zijn verplichtingen uit het huurcontract niet na.

 

Opzegtermijn

 

Huurwoning regels over onderhoud - onderhoud aan de CV ketel

 

Oef, dat waren alle huurwoning regels op een rijtje! Klik gerust door op onze artikel links in bovenstaand artikel voor meer gedetailleerde informatie per onderwerp.
Let op: Lokale wetgeving en regels (GAS-reglement) in jouw regio kunnen afwijken van de huurwoning regels in dit artikel. Contacteer een expert voor juridisch advies in jouw regio.

 

 

Bronnen: Dewaele, Immovlan, Immoweb, Politie, Testaankoop, Vlaanderen, Zimmo

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:

Stiasteny, L. (2024, 22 april). Alle huurwoning regels volgens de wetgeving: wat mag en wat mag niet? Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/huurwoning-regels-volgens-wetgeving