Onderverhuren van je huurwoning of appartement volgens wetgeving 2024

Banner Appartement - Onderverhuren van een woning

In Vlaanderen is het onderverhuren van een woning in bepaalde omstandigheden toegestaan. In dit artikel lees je alles over onderverhuur en de bijhorende wettelijke regels. Of je nu in een woning woont en overweegt een extra kamer te verhuren, of een verhuurder bent die de mogelijkheden wil verkennen, hier vind je waardevolle inzichten en tips.

Inhoud

 • Wat is onderverhuren?
 • Is het onderverhuren van een huis of appartement strafbaar?
 • Wanneer is het contract verplicht bij onderverhuur?
 • Onderverhuren zonder contract: wanneer mag het?
 • Welke rechten heb jij als onderhuurder?

Wat is onderverhuren?

Het onderverhuren van een woning betekent dat je een huis of appartement verhuurt aan een derde partij, terwijl jij nog steeds verantwoordelijk blijft voor het betalen van de huur aan de verhuurder. De hoofdhuurder (jij) fungeert als verhuurder voor de nieuwe bewoner, die bekend staat als de onderhuurder.

De onderverhuur kan verschillende vormen aannemen. Je verhuurt bijvoorbeeld een extra kamer in een appartement. Of je draagt de gehele woning tijdelijk af tijdens jouw (langdurige) afwezigheid. Het doel van onderverhuur varieert, zoals het delen van de huurkosten, het genereren van extra inkomsten, of het mogelijk maken van tijdelijke huisvesting voor anderen.

Het huis of appartement is vaak onderhevig is aan specifieke regels en voorwaarden die in het huurcontract zijn vastgelegd. Het is cruciaal voor zowel de hoofdhuurder als de onderhuurder om deze regels te begrijpen en zich eraan te houden om juridische gevolgen te voorkomen.

Is het onderverhuren van een huis of appartement strafbaar?

Ja, dit is strafbaar volgens de Vlaamse wetgeving want:

 • Je moet toestemming van de hoofdverhuurder hebben. Dit wordt vastgelegd in het huurcontract. Wanneer er uitdrukkelijk in het huurcontract staat dat onderverhuur niet mag, dan is dit niet toegestaan. Als hoofdverhuurder stel je dus een duidelijk contract op waarin je de regels rond onderverhuur vastlegt om conflicten te vermijden.
 • Je moet in het overige gedeelte van de gehuurde woning als je eigen hoofdverblijfplaats blijven bewonen.
 • Je mag niet onderverhuren tegen een hogere huurprijs dan wat jij betaalt. Doe je dit wel? Dan krijg je een boete van 14.150 euro.

 

Wanneer je als huurder toch onderverhuurt, ondanks het verbod beschreven in het huurcontract, kan de hoofdverhuurder naar de vrederechter stappen en de huurovereenkomst laten ontbinden. De eigenaar van de woning bepaalt de boete voor onderverhuren zonder toestemming. Daarnaast kan de verhuurder nog een schadevergoeding vragen of een uitzetting van zowel de hoofdverhuurder als onderhuurder.

Je bent niet strafbaar als onderhuurder. Je zal dus geen boete ontvangen. Het kan wel zijn dat je de woning moet verlaten als de hoofdverhuurder dit wenst.

 

Onderverhuren van een woning (2024) - foto van een gavel

Wanneer is het contract verplicht bij onderverhuur?

Een contract voor onderverhuring is verplicht als de onderhuurder zijn hoofdverblijfplaats neemt in de woning of appartement. Hierop is de algemene huurwet van toepassing. Je moet dus een schriftelijk onderhuurcontract opstellen, dit door elke betrokken partij laten tekenen. Dit zijn de verhuurder, huurder en onderhuurder. Je bent verplicht zoveel exemplaren op te maken en te ondertekenen als er partijen zijn.

De huurwet verplicht de de onderverhuur moet aangegeven worden binnen 2 maanden na ondertekening van het onderhuur contract. De verantwoordelijkheid voor deze registratie ligt in dit geval bij de hoofdhuurder. In ons artikel Huurcontract registeren in 4 stappen (2024) lees je alles over huurcontract registratie.

 

Onderverhuren van een woning (2024) - contract

Onderverhuren zonder contract: wanneer mag het?

Onderverhuring zonder contract mag wettelijk gezien, maar enkel wanneer de woning niet bestemd is als hoofdverblijfplaats van de onderhuurder. In dit geval is een mondelinge overeenkomst voldoende.

 • Hierop gelden de gemene bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (artikelen 1708 tot 1762 bis).
 • Voorbeelden: onderverhuren van een kantoorruimte, onderverhuren van een garagebox of onderverhuren van een slaapkamer via een platform zoals Airbnb.

 

Onderverhuren van een woning (2024) - garagebox

Welke rechten heb jij als onderhuurder?

Onthoud in dat geval deze regels:

 • Je hebt steeds de toestemming nodig van de verhuurder. De hoofdhuurder moet de hoofdverhuurder dus op de hoogte brengen van de situatie.
 • De duur van de onderhuurovereenkomst mag niet langer zijn dan de duur van de hoofdhuurovereenkomst.
 • Wanneer de verhuurder de hoofdhuur om grondige reden beëindigt, moet de hoofdhuurder de onderverhuurder binnen de 15 dagen op de hoogte brengen. In dit geval zullen beide contracten, zowel het hoofdhuurcontract als het onderhuurcontract, op dezelfde datum beëindigen.
 • Bij een normale opzegging geldt de opzegtermijn van 3 maanden. Hiervan moeten de hoofdhuurders de onderhuurder op de hoogte stellen. De onderhuurder kan op zijn beurt een schadevergoeding van drie maanden huur vragen aan de hoofdhuurders.
 • Bij een niet-schriftelijk onderhuurcontract is de hoofdhuurder altijd verantwoordelijk voor de woning en voor de onderhuurder. Bij schade of laattijdige betaling, zal de hoofdhuurder instaan voor de kosten.

 

Onderverhuren van een woning (2024) - deur en sleutel

Kom meer te weten voor mogelijke extra kosten: in ons artikel “Huurder of verhuurder: wie is verantwoordelijk?”. We maakten een handig lijstje van alle kosten die jij als huurder voor je rekening neemt.

 

Bronnen: Callmepower, LeBonBail, Vlaanderen

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:

Luyckx, S. (2024, 10 januari). Onderverhuren van je huurwoning of appartement volgens wetgeving. Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/onderverhuren