Onderverhuren van een woning: alles wat je moet weten

Wat je moet weten over onderverhuren - Appartement.be

Het onderverhuren van een woning betekent dat je een huis of appartement verhuurt aan een andere huurder dan jezelf. Jij als hoofdhuurder, huurt op jouw beurt de woning van de hoofdverhuurder.

In België is het onderverhuren van een woning in bepaalde omstandigheden toegestaan. In dit artikel lees je alles over onderverhuur en de bijhorende wettelijke regels.

Is het onderverhuren van een huis of appartement strafbaar?

Het is toegestaan om een deel van het huis of appartement onder te verhuren indien de verhuurder hiermee akkoord gaat. In de meeste gevallen wordt dit vastgelegd in het huurcontract. Wanneer er uitdrukkelijk in het huurcontract staat dat onderverhuur niet mag, dan is dit niet toegestaan. Als verhuurder stel je dus een duidelijk contract op waarin je de regels rond onderverhuur vastlegt om conflicten te vermijden.

Wanneer je als huurder deze regels schendt, zijn er uiteraard gevolgen aan verbonden. Indien je toch onderverhuurt, ondanks het verbod beschreven in het huurcontract, kan de verhuurder naar de vrederechter stappen en de huurovereenkomst laten ontbinden.

De hoofdverhuurder kan daarnaast eisen dat de overeenkomst met de onderhuurder wordt beëindigd. Verder kan de verhuurder nog een schadevergoeding vragen of een uitzetting van zowel de hoofdverhuurder als onderhuurder.

onderverhuren

Verplicht contract bij onderverhuur

Er zijn twee mogelijke situaties waar je al dan niet een schriftelijk onderverhuur contract moet opstellen voor het onderverhuren van een huis of appartement.

In het geval dat de onderhuurder het huis of appartement tot hoofdverblijfplaats maakt, is een schriftelijk contract verplicht. Je bent steeds gebonden aan de algemene huurwet wanneer er sprake is van een hoofdverblijfplaats. Zo moet de onderverhuur aangegeven worden binnen twee maanden na ondertekening van het onderhuur contract.

De verantwoordelijkheid voor deze registratie ligt in dit geval bij de hoofdhuurder. In volgend artikel kan je alles lezen over de verplichte registratie van een huurcontract: https://www.appartement.be/registratie-huurcontract/

In het geval dat de onderhuurder de woning ruimte niet tot hoofdverblijfplaats maakt, kan je onderverhuren zonder contract. We spreken in dit geval over de verhuur van een ruimte voor één of enkele nachten. Zo kan je bijvoorbeeld een woning onderhuren via Airbnb.

Onderverhuren

Situatie van de onderhuurder

Ben je zelf onderhuurder van een woning? Dan zijn er bepaalde regels die je zeker moet onthouden:

  • Je hebt steeds de toestemming nodig van de verhuurder. De hoofdhuurders moeten de hoofdverhuurder dus op de hoogte brengen van de situatie.
  • De duur van de onderhuurovereenkomst mag niet langer zijn dan de duur van de hoofdhuurovereenkomst.
  • Wanneer de verhuurder de hoofdhuur om grondige reden beëindigt, moet de hoofdhuurder de onderverhuurder binnen de 15 dagen op de hoogte brengen. In dit geval zullen beide contracten, zowel het hoofdhuurcontract als het onderhuurcontract, op dezelfde datum beëindigen.
  • Bij een normale opzegging geldt de opzegtermijn van drie maanden. Hiervan moeten de hoofdhuurders de onderhuurder op de hoogte stellen. De onderhuurder kan op zijn beurt een schadevergoeding van drie maanden huur vragen aan de hoofdhuurders.
  • De hoofdhuurders zijn altijd verantwoordelijk voor de woning en voor de onderhuurder. Bij schade of laattijdige betaling, zal de hoofdhuurder instaan voor de kosten. De verhuurder heeft namelijk geen juridische binding met de onderhuurder.

Kom meer te weten voor mogelijke extra kosten als huurder in dit artikel. We maakten een handig lijstje van alle kosten die jij als huurder voor je rekening neemt.