Verplichte basisakte volgens wetgeving

Banner Appartement - De verplichte basisakte voor appartementen volgens wetgeving

Een basisakte, het reglement van mede-eigendom en het reglement van interne orde vormen de basis voor regels binnen appartementsgebouwen. Wat is deze akte? Je leest het hier!

Wat is een basisakte?

Een basisakte is:

 • een juridisch document met de belangrijkste regels en voorschriften voor beheer en gebruik van een gebouw met meerdere eigenaars, zoals een appartements- of kantoorgebouw.
 • opgesteld in een authentieke akte door een notaris.
 • cruciaal om de rechten en verantwoordelijkheden van alle eigenaars te verduidelijken en begrijpen. Het is de basis voor conflictoplossingen.
 • is opgesteld volgens de vereisten van het Burgerlijk Wetboek.
 • is bindend voor alle eigenaars binnen het gebouw.

 

Wat staat er in de basisakte?

 • een beschrijving van het appartement- of kantoorgebouw.
 • een beschrijving van de privé- en gemeenschappelijke delen.
 • een bepaling van het aandeel van elke eigenaar in de gemeenschappelijke delen.

 

Het aandeel van elke eigenaar in gemeenschappelijke delen

De waarde berekening

De waardebepaling moet verplicht in de akte staan, samen met een verslag van een notaris, landmeter-expert, architect of vastgoedmakelaar.

Men berekent dit op basis van de waarde van de gemeenschappelijke delen:

 • de netto-vloeroppervlakte van de gemeenschappelijke delen.
 • de bestemming van de gemeenschappelijke delen.
 • de ligging van het private gedeelte.

 

Het belang

Hoe meer aandelen je hebt:

 • hoe meer gemeenschappelijke kosten je moet betalen.
 • hoe meer je stem doorweegt op de algemene vergadering van mede-eigenaars.

 

Wanneer is de akte van toepassing?

Als je een appartement of kantoor koopt en in het appartements- of kantoorgebouw zijn zowel private als gemeenschappelijke delen, moet je een basisakte en reglement van mede-eigendom hebben.

De akte en het reglement van mede-eigendom vormen samen de statuten van het gebouw.

Wat is gedwongen mede-eigendom?

 • De gemeenschappelijke delen zijn vanaf aankoop jouw mede-eigendom.
 • Alle eigenaars mogen alle gemeenschappelijke delen gebruiken.
 • Eigenaars hebben geen zeggenschap over de toewijzing van de gemeenschappelijke delen.

 

Wat betekent dit voor huurder en verhuurder?

 • Als verhuurder (eigenaar) moet je de huurder de basisakte bezorgen.
 • Als huurder moet je je huurcontract ondertekenen, waarin staat dat je op de hoogte bent van de akte en dat je hiermee akkoord gaat.
 • Als huurder en verhuurder moet je de voorschriften van de akte naleven.
 • Mede-eigenaars zullen de verhuurder (eigenaar) aanspreken bij een overtreding door de huurder.

 

Tips voor het opstellen van een basisakte

 • Raadpleeg een juridisch expert zoals een notaris of advocaat.
 • Schrijf in een duidelijke taal zodat de akte begrijpelijk is voor elke eigenaar.
 • Anticipeer op toekomstige ontwikkelingen met flexibele clausules.
 • Vermeld:
  • specifieke regels en voorschriften voor het gebruik, beheer en onderhoud van de privé en gemeenschappelijke delen.
  • specifieke oplossingsprocedures voor geschillen tussen eigenaars.
  • specifieke regels en voorschriften voor (toekomstige) huurders.
  • wat de procedure is voor het wijzigen van de akte (bv. wat is de vereiste meerderheid van stemmen tijdens de algemene vergadering?).
 • Je hebt goedkeuring en een handtekening nodig van elke eigenaar.
 • De akte wordt niet vaak gewijzigd en dient als fundament.

 

Basisakte algemene vergadering

 

Bronnen: Dewaele, Livios, Syndicus Service

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:

Stiasteny, L. (2024, 29 april). Verplichte basisakte voor appartementen volgens wetgeving. Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/verplichte-basisakte-volgens-de-wetgeving