Verplichte documenten voor gebouwen in mede-eigendom

Banner Appartement - Verplichte documenten voor gebouwen in mede-eigendom

Eigenaars van gebouwen zoals appartementen en kantoren in Vlaanderen moeten deze documenten voor gebouwen in mede-eigendom verplicht voorleggen. Lees hier over de basisakte, het reglement van mede-eigendom en interne orde.

Wat is mede-eigendom?

Mede-eigendom betekent dat je samen met andere mensen eigenaar bent van een gebouw of een stuk grond. Bijvoorbeeld van een terrein, appartements- of kantoorgebouw. Als mede-eigenaar heb je een deel van dat gebouw of terrein in je bezit.

Als mede-eigenaar moet je verplichte documenten voor gebouwen in mede- eigendom voorleggen.

De Vereniging van Mede-Eigenaars (VME)

Alle mede-eigenaars samen vormen de wettelijk verplichte organisatie: de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) van dat gebouw.

Als VME van een gebouw:

 • delen jullie samen de verantwoordelijkheid voor het beheer, onderhoud en de kosten van het gemeenschappelijke deel.
 • nemen jullie samen beslissingen over belangrijke zaken die het gebouw aangaan, zoals renovaties of veranderingen aan de gemeenschappelijke delen.

 

Taken van de VME zijn:

 • Beheer van de gemeenschappelijke delen: Jullie beheren en onderhouden gemeenschappelijke plaatsen, zoals de trappenhal, inkomhal en lift.
 • Financieel beheer: Jullie stellen een begroting op, innen bijdragen van mede-eigenaars, betalen gemeenschappelijke kosten en beheren de reservefondsen.
 • Administratief beheer: Jullie houden administratieve documenten (notulen van de algemene vergadering, de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het reglement van interne orde) en zorgen voor de naleving van deze wettelijke voorschriften.
 • Vertegenwoordiging van mede-eigenaars: Jullie vertegenwoordigen de gemeenschappelijke belangen van alle mede-eigenaars en treden namens hen op bij juridische en administratieve kwesties met betrekking tot het gebouw. Bv. bij geschillen.
 • Organisatie van de algemene vergadering: Jullie organiseren regelmatig algemene vergaderingen waarin jullie beslissingen nemen over belangrijke zaken met betrekking tot het gebouw. Bv. budgetten, onderhoudsprojecten en wijzigingen aan de gemeenschappelijke delen.

 

De algemene vergadering

In de algemene vergadering doe je dit:

 • Je neemt belangrijke beslissingen.
 • Je bent transparant en communiceert over belangrijke zaken.
 • Je legt beslissingen en discussies tijdens de algemene vergadering vast in notulen.
 • Je informeert mede-eigenaars vooraf tijdig en correct over de bijeenkomst en de agendapunten.
 • Je beslist over de inhoud van de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het reglement van interne orde.
 • Je brengt je stem uit over voorgestelde beslissingen. Je keurt besluiten goed als er meerderheid van stemmen stemmen, tenzij de wet of de statuten anders bepalen.
 • Je komt minstens één keer per jaar samen in de algemene vergadering, maar kan ook opgeroepen worden wanneer het nodig is om belangrijke kwesties te bespreken.

 

Verplichte documenten voor gebouwen in mede-eigendom

Om het beheer en de verantwoordelijkheden van mede-eigenaars vlot te doen verlopen, zijn er cruciale papieren die het beheer en de verantwoordelijkheden van eigenaars vastleggen. Dit zijn de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het reglement van interne orde. Dit zijn de verplichte documenten voor gebouwen in mede-eigendom.

De basisakte

 • Definitie: De basisakte is een juridisch document dat belangrijke regels en voorschriften vastlegt voor het beheer en gebruik van een gebouw met meerdere eigenaars.
 • Inhoud:
  • Beschrijving van het gebouw en de verdeling van privé- en gemeenschappelijke delen.
  • Bepaling van het aandeel van elke eigenaar in de gemeenschappelijke delen.
 • Voorbeelden van inhoud:
  • Beschrijving van individuele appartementen en gemeenschappelijke ruimtes zoals gangen, liften en tuinen.
  • Overzicht van de verantwoordelijkheden van de eigenaars met betrekking tot onderhoud en kosten.
 • Vind alle details in het artikel: Verplichte basisakte voor appartementen volgens wetgeving

 

Het reglement van mede-eigendom

 • Definitie: Het reglement van mede-eigendom is een juridisch document dat samen met de basisakte de statuten van het gebouw vormt.
 • Inhoud:
  • Gedetailleerde regels en voorschriften voor het beheer, gebruik en onderhoud van het gebouw.
  • Regelgeving omtrent verantwoordelijkheden en besluitvorming van mede-eigenaars.
 • Voorbeelden van inhoud:
  • Regels voor het onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes.
  • Procedures voor het nemen van beslissingen tijdens de algemene vergadering.
 • Vind alle details in het artikel: Verplicht reglement van mede-eigendom volgens wetgeving

 

Het reglement van interne orde

 • Definitie: Het reglement van interne orde is een aanvullend document dat gedragsregels en dagelijkse aspecten van het samenleven binnen het gebouw regelt.
 • Inhoud:
  • Regels voor netheid, veiligheid en dagelijkse gang van zaken.
  • Mogelijk wettelijk verplichte afspraken, zoals regels voor de algemene vergadering en de syndicus.
 • Voorbeelden van inhoud:
  • Regels voor geluidsoverlast en huisdieren.
  • Procedures voor het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen zoals wasruimtes of fietsenstallingen.
 • Vind alle details in het artikel: Verplicht reglement van interne orde volgens wetgeving

 

Documenten voor gebouwen in mede-eigendom algemene vergadering

 

Bronnen: Dewaele, Notaris, Zimmo

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:

Stiasteny, L. (2024, 9 mei). Verplichte documenten voor gebouwen in mede-eigendom. Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/documenten-voor-gebouwen-in-mede-eigendom