Verplicht reglement van interne orde volgens wetgeving

Banner Appartement - Verplicht reglement van interne orde volgens wetgeving

Het reglement van interne orde is verplicht voor appartements- en kantoorgebouwen. Wat is dit reglement? Je leest het hier!

Wat is het reglement van interne orde?

Het reglement van interne orde:

 • is een document met specifieke regels en voorschriften voor dagelijkse leven binnen een gebouw met meerdere eigenaars, zoals een appartements- of kantoorgebouw.
 • vult de basisakte en het reglement voor mede-eigendom aan en heeft een informelere en praktische functie.
 • is opgesteld door de vereniging van mede-eigenaars (VME) of een syndicus.
 • wordt onderhands opgesteld.
 • is bindend voor alle eigenaars binnen het gebouw.
 • vervangt het vroegere huishoudelijke reglement, ook wel het inwendige reglement genoemd.
 • vereist een gewone meerderheid van stemmen tijdens de algemene vergadering voor het opstellen of wijzigen van het reglement: je hebt minstens 50% van de stemmen nodig.

 

Wat staat er in het reglement?

 

Wanneer is het reglement van toepassing?

Als je een appartement of kantoor koopt of huurt, en elke eigenaar heeft het reglement ondertekend, dan is het bindend voor alle eigenaars binnen het gebouw.

Wat betekent dit voor huurder en verhuurder?

 • Als verhuurder (eigenaar) moet je de huurder het reglement van interne orde bezorgen.
 • Als huurder moet je je reglement ondertekenen, waarin staat dat je op de hoogte bent van de inhoud en dat je hiermee akkoord gaat.
 • Als huurder en verhuurder moet je de voorschriften van het reglement naleven.
 • Mede-eigenaars zullen de verhuurder (eigenaar) aanspreken bij een overtreding door de huurder.

 

Tips voor het opstellen van een reglement van interne orde

 • Schrijf in een duidelijke taal zodat het reglement begrijpelijk is voor elke eigenaar.
 • Betrek alle eigenaars en bewoners bij het opstellen van het reglement.
 • Zorg dat alle eigenaars en bewoners het reglement krijgen.
 • Hou rekening met het gebouw en zijn eigenaars en bewoners. Wat voor het ene gebouw werkt, werkt misschien voor het andere niet.
 • Vermeld:
  • geen afspraken in het reglement van interne orde die ingaan tegen de basisakte en het reglement van mede-interne orde.
  • gedrags-, leef- en huiselijke regels op die bijdragen aan een vreedzame en harmonieuze leefomgeving binnen het gebouw.
  • eventuele wettelijk voorziene, verplichte afspraken in het reglement, zoals regels over de bijeenroeping en werkwijze van de algemene vergadering en regels met betrekking tot de syndicus.

 

Reglement van interne orde algemene vergadering

 

Bronnen: Dewaele, Vlaanderen

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:

Stiasteny, L. (2024, 6 mei). Verplicht reglement van interne orde volgens wetgeving. Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/verplicht-reglement-van-interne-orde