Verplicht reglement van mede-eigendom volgens wetgeving

Banner Appartement - Verplicht reglement van mede-eigendom volgens wetgeving NEW

Samen met de basisakte vormt het reglement van mede-eigendom samen de statuten binnen een appartement. Wat is dit verplichte reglement? Je leest het hier!

Wat is het reglement van mede-eigendom?

Het reglement van mede-eigendom:

 • is een juridisch document met regels en voorschriften over beheer, gebruik en onderhoud van een gebouw met meerdere eigenaars, zoals een appartements- of kantoorgebouw.
 • vult de basisakte aan met gedetailleerde richtlijnen voor zaken zoals het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, de verdeling van kosten tussen eigenaars, gedragscodes en procedures voor besluitvorming binnen de mede-eigendom.
 • is opgesteld in een authentieke akte door een notaris.
 • is opgesteld volgens de vereisten van het Burgerlijk Wetboek.
 • is bindend voor alle eigenaars binnen het gebouw.
 • heeft een gekwalificeerde meerderheid van stemmen nodig voor het opstellen of wijzigen: 3/4e van de stemmen is nodig.

 

Wat staat er in het reglement?

 • De regels voor het dagdagelijks beheer en gebruik van gemeenschappelijke ruimtes, zoals gangen, trappenhuizen, liften, enz.
 • De gedragscodes en regels voor bv. roken, huisdieren, renovatiewerken en onderverhuren. Vind alle veelbesproken onderwerpen in het artikel: Alle huurwoning regels volgens de wetgeving: wat mag en wat mag niet?
 • De voorschriften over verhuur van appartementen, inclusief toestemming van mede-eigenaars en registratievereisten.
 • Een procedure voor het wijzigingen van het reglement van mede-eigendom, inclusief stemrechten en meerderheden.
 • Een verdeling van gemeenschappelijke kosten tussen eigenaars, inclusief bijdragen aan onderhoud, reparaties en verzekeringen.
 • Procedures voor het oplossen van geschillen tussen eigenaars, zoals arbitrage of bemiddeling.
 • Een beschrijving van de rol en verantwoordelijkheden van de syndicus of beheerder van de mede-eigendom.
 • Eventuele andere specifieke regels of bepalingen die relevant zijn voor het beheer en gebruik van het gebouw.

 

Wanneer is het reglement van toepassing?

Als je een appartement of kantoor koopt of huurt, en elke eigenaar heeft het reglement ondertekend of de notaris heeft het vastgelegd in een authentieke akte, dan is het bindend voor alle eigenaars binnen het gebouw.

Het reglement is van toepassing op alle aspecten van het beheer, gebruik en onderhoud van het gebouw.

De basisakte en het reglement van mede-eigendom vormen samen de statuten van het gebouw.

Wat betekent dit voor huurder en verhuurder?

 • Als verhuurder (eigenaar) moet je de huurder het reglement van mede-eigendom bezorgen.
 • Als huurder moet je je reglement ondertekenen, waarin staat dat je op de hoogte bent van de inhoud en dat je hiermee akkoord gaat.
 • Als huurder en verhuurder moet je de voorschriften van het reglement naleven.
 • Mede-eigenaars zullen de verhuurder (eigenaar) aanspreken bij een overtreding door de huurder.

 

Tips voor het opstellen van een reglement van mede-eigendom

 • Raadpleeg een juridisch expert zoals een notaris of advocaat.
 • Schrijf in een duidelijke taal zodat het reglement begrijpelijk is voor elke eigenaar.
 • Anticipeer op toekomstige ontwikkelingen met flexibele clausules.
 •  Vermeld:
  • alle essentiële onderwerpen zoals gedragscodes, procedures en geschillenbemiddeling. Analyseer alle behoeften en vereisten grondig.
  • specifieke regels en voorschriften voor (toekomstige) huurders.
  • wat de procedure is voor het wijzigen van de akte (bv. wat is de vereiste meerderheid van stemmen tijdens de algemene vergadering?).
 • Je hebt goedkeuring en een handtekening nodig van elke eigenaar.
 • Evalueer het reglement regelmatig om te zorgen dat het up-to-date blijft met de wetgeving en omstandigheden.

 

Reglement van mede-eigendom algemene vergadering

Bronnen: Dewaele, Vlaanderen

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:

Stiasteny, L. (2024, 2 mei). Verplicht reglement van mede-eigendom volgens wetgeving. Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/verplicht-reglement-van-mede-eigendom