Woningkwaliteitsnormen volgens wetgeving 2024

Banner Appartement - Woningkwaliteitsnormen alle informatie

Ben je (toekomstig) huurder, verhuurder, koper, verkoper of verhuizer? Zorg er in alle gevallen zeker voor dat het huis of appartement aan de woningkwaliteitsnormen voldoet. Maar wat zijn deze normen nu precies? Hieronder lees je er alles over.

Inhoud

 

1. Wat zijn woningkwaliteitsnormen?

De woningkwaliteitsnormen zijn minimale kwaliteitseisen waaraan iedere woning, zowel zelfstandige (zoals een appartement, …) als niet-zelfstandige woningen (kamers), in Vlaanderen moeten voldoen. Dit wordt bevestigd of weerlegd in het conformiteitsonderzoek. De normen gaan over veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Deze normen liggen vast in de Vlaamse Codex wonen.

Belangrijk: Als je een woning wilt verhuren, moet deze woning aan de woningkwaliteitsnormen voldoen. Als die er niet aan voldoet, ben jij als verhuurder hiervoor strafbaar.

2. Wat is een conformiteitsonderzoek?

Een conformiteitsonderzoek bevestigt of weerlegt dat een woning voldoet aan de woningkwaliteitsnormen. Een woningcontroleur beoordeelt je woning ter plaatse a.d.h.v. deze normen (spring naar woningkwaliteitsnormen).

Technisch verslag

Het technisch verslag is een controlelijst. De controleur duidt gebreken in een woning aan in dit verslag. De lijst van gebreken zijn ingedeeld in 3 categorieën:

 1. Categorie I: Lichte gebreken. Een woning mag maximaal 6 gebreken van categorie I hebben, om conform te zijn.
 2. Categorie II:  Ernstige gebreken zonder direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid. Een woning mag geen enkel gebrek hebben van categorie II, om conform te zijn.
 3. Categorie III: Ernstige gebreken met mensonwaardige leefomstandigheden of direct gevaar voor de veiligheid en gezondheid. De controleur verklaart de woning ongeschikt en onbewoonbaar. Je mag de woning dan niet verhuren, te huur of ter beschikking stellen. Dat is namelijk strafbaar.

 

Let op: 7 gebreken van categorie I, tellen samen als één gebrek van categorie II. In dat geval is de woning ongeschikt.

Voor onderstaande woningen heb je een apart technisch verslag nodig:

 

Wie voert het uit?

De gemeente voert het meestal conformiteitsonderzoek uit. Dit doet ze in het geval dat de verhuurder voor een attest vraagt of als een bewoner vermoed dat zijn woning niet in orde is.

Een woningcontroleur van Wonen-Vlaanderen voert het uit bij:

 • aanvraag huursubsidie.
 • inhuurname door een sociaal verhuurkantoor.
 • aanvraag tweede opinie van het conformiteitsattest.
 • strafrechterlijke handhaving door de Vlaamse Wooninspectie.
 • advies voor de gemeente m.b.t. een procedure: ongeschikt- en onbewoonbaarheid.

 

3. Aan welke woningkwaliteitsnormen moet je woning voldoen?

Een woningonderzoek (ook wel conformiteitsonderzoek genoemd), geeft aan of een woning voldoet aan alle normen. De controle gebeurt ter plaatse door een woningcontroleur die het onderzoek aan de hand van een technisch verslag uitvoert.

1. Gezondheid

 • geen vochtproblemen.
 • toevoer van drinkbaar water.
 • mogelijkheid tot veilige verluchting.
 • voldoende natuurlijke verlichting.

2. Veiligheid

 • veilige trappen.
 • voldoende rookmelders.
 • veilige toegang tot je woning.
 • veilige gas- en verwarmingsinstallaties, zonder CO-gevaar.
 • veilige elektrische installaties voor verlichting en het gebruik van elektrische apparaten.

3. Structurele stabiliteit van het gebouw

 • stabiel en stevig dak, stevige buitenmuren en (dragende) binnenmuren en vloeren.

4. Een minimum aan comfort

 • goede staat van ramen en deuren.
 • afgewerkte wanden, plafonds en vloeren.
 • aanwezigheid kookgelegenheid en drinkbaar water.
 • vlotte toegang en respect voor de persoonlijke levenssfeer.
 • voldoende sanitair: goed toilet, bad of douche aanwezig, stromend water dat aangesloten is op een afvoerkanaal (zonder geurhinder).

5. Minimale energetische prestaties

 • dubbele beglazing en een minimale dakisolatie.
 • ruim genoeg qua woonoppervlakte en plafondhoogte, hiervoor bestaat een wettelijke minimale grootte.

 

Woningskwaliteitsnormen (2024)_Controleur

4. Wat is de wettelijke minimale grootte van een woning?

De minimale grootte van een woning is afhankelijk van de oppervlakte van je woning, de hoogte van je plafond en het aantal bewoners.

1. Oppervlaktenorm: minimale oppervlakte

De oppervlaktenorm van een zelfstandige woning is een totale minimale netto-vloeroppervlakte van 18 m². Hiervoor tellen enkel de leefruimtes zoals woonkamer, keuken en slaapkamers.

De oppervlaktenorm van een kamer is een totale minimale netto-vloeroppervlakte van 12 m².

Uitzonderingen voor zelfstandige woningen en kamers, gebouwd of vergund voor 1/10/216, die niet aan de norm voldoen:

 • badkameroppervlakte telt mee (maximum 3 m²).
 • woningoppervlakte wordt verhoogd met 2 m², als er een wandmeubel met opklapbaar bed geïnstalleerd is als structurele ruimtebesparende maatregel;
  of als er een hoogslaper van min. 2 m² geïnstalleerd is als structurele ruimtebesparende maatregel. Een bijkomende voorwaarde is dat er een vrije hoogte van 180 cm onder de hoogslaper, en 100 cm boven de hoogslaper is.

 

(Ver)Huur je een studentenkamer? Dan gelden er andere normen. Hier volstaat een oppervlakte van 12 vierkante meter namelijk wel. Ook wanneer er een keuken of bad/douche in aanwezig is.

2. Minimale hoogte van het plafond

De leefruimtes moeten verplicht minstens 220 cm hoog zijn. Al zijn er wel uitzonderingen bij hellende daken.

3. De bezettingsnorm: maximaal aantal bewoners

De bezettingsnorm wordt berekend o.b.v. de netto-vloeroppervlakte en het aantal woonruimtes. Je vindt de bezettingsnorm terug in het technisch verslag.

Je woning is officieel onaangepast als ze niet aangepast is aan uw fysieke mogelijkheden. En ze is overbewoond als de bezettingsnorm overschreden is, in de mate dat er een veiligheids- of gezondheidsrisico uit voortvloeit.

Artikel woningkwaliteitsnormen_voorwaarden

Ben je benieuwd wat de woningkwaliteit van jouw huis of appartement is? Test het hier online met de Vlaamse Woningkwaliteitswijzer.

 

Bronnen: DuurzaamWonen, Stad Gent, Vlaanderen & WoonPlus

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:

Vastmans, J. (2024, 14 januari). Woningkwaliteitsnormen volgens wetgeving. Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/woningkwaliteitsnormen