Wat is een plaatsbeschrijving?

Al gehoord van een plaatsbeschrijving? Dat is een verplicht document dat je opstelt wanneer je een huurovereenkomst aangaat. Hieronder verzamelen we de antwoorden op al je vragen - van inhoud en registratie tot kostprijs.

Wat is een plaatsbeschrijving?

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde beschrijving van de staat van de woning of het appartement dat je (ver)huurt. Het geeft een overzicht van de gebreken van een woonplaats zodat er geen discussie kan ontstaan over eventuele schade die een huurder toebrengt.

Het document bevat een uitgebreid overzicht van de staat van elke kamer en de onderdelen erin (plinten, muren, plafonds, vensters, trapleuningen etc.). Het is dus gebruikelijk om ook foto’s aan de plaatsbeschrijving toe te voegen.

Beide partijen moeten akkoord gaan met het uiteindelijke document. Het is dus niet mogelijk dat één partij de plaatsbeschrijving in orde brengt zonder de toestemming van de andere partij.

Is een plaatsbeschrijving verplicht?

Het is verplicht om een plaatsbeschrijving op te maken wanneer je een woning of appartement (ver)huurt. De plaatsbeschrijving moet bij aanvang van de huurovereenkomst in orde zijn - ten laatste tijdens de eerste maand huren. Wanneer de huurder vertrokken is, wordt er opnieuw een plaatsbeschrijving opgemaakt. Zo kan de verhuurder de twee documenten vergelijken en indien nodig (een deel van de) huurwaarborg inhouden.

Moet ik een plaatsbeschrijving registreren?

Ja, het is verplicht om de plaatsbeschrijving te registreren. De registratie dient te gebeuren door de verhuurder, ten laatste twee maanden na het ondertekenen van de huurovereenkomst. Ook die huurovereenkomst moet steeds geregistreerd worden.

De verhuurder kan de plaatsbeschrijving online uploaden via de website van de overheid. De registratie daarvan is gratis.

Hoe kan ik een plaatsbeschrijving opmaken?

Er zijn twee opties voor het opmaken van een plaatsbeschrijving. Ofwel gaan huurder en verhuurder zelf aan de slag ofwel wordt er een deskundige aangesteld. Er wordt vaak voor de laatste optie gekozen omdat dit het minst tijdrovend is voor beide partijen en het meest objectieve resultaat oplevert.

In de loop van de huurovereenkomst kunnen zowel de verhuurder als de huurder opnieuw een plaatsbeschrijving opvragen, bijvoorbeeld na werken aan de woonplaats. Zo kunnen nieuwe elementen opgenomen worden in het document. Opnieuw geldt dat beide partijen akkoord dienen te gaan met de vernieuwde inhoud van de plaatsbeschrijving.

Wat is de prijs van een plaatsbeschrijving?

Wanneer een deskundige een plaatsbeschrijving opmaakt, betaalt elke partij de helft van de gemaakte kosten. Dit ligt wettelijk vast en geldt voor zowel de plaatsbeschrijving bij aanvang van het huurcontract en bij vertrek van de huurder als bij een eventuele extra plaatsbeschrijving.

Reken qua kosten op een ruime €300 voor een gemiddeld appartement. Hoe groter de woonplaats, hoe hoger de kosten. Wanneer je ervoor kiest om het document zelf op te stellen, zijn er in principe geen kosten aan verbonden.

Waar vind ik een voorbeeld van een plaatsbeschrijving?

De volgende documenten kunnen je op weg helpen als je eens een kijkje wil nemen naar een voorbeeld van een plaatsbeschrijving: