Wat is een plaatsbeschrijving: de 6 meest gestelde vragen

Wat is een plaatsbeschrijving - Appartement.be

Al gehoord van een plaatsbeschrijving? Dat is een verplicht document dat je opstelt wanneer je een huurovereenkomst aangaat. Hieronder verzamelen we de antwoorden op al je vragen – van inhoud en registratie tot kostprijs.

Wat is een plaatsbeschrijving?

Het is een gedetailleerde beschrijving van de staat van de woning of het appartement dat je (ver)huurt. Het geeft een overzicht van de gebreken van een woonplaats zodat er geen discussie kan ontstaan over eventuele schade die een huurder toebrengt.

Het document bevat een uitgebreid overzicht van de staat van elke kamer en de onderdelen erin (plinten, muren, plafonds, vensters, trapleuningen etc.). Het is dus gebruikelijk om ook foto’s toe te voegen.

Beide partijen moeten akkoord gaan met het uiteindelijke document. Het is dus niet mogelijk dat één partij dit in orde brengt zonder de toestemming van de andere partij.

plaatsbeschrijving

Is een plaatsbeschrijving verplicht?

Het is een verplicht op te maken document wanneer je een woning of appartement (ver)huurt. Dit moet bij aanvang van de huurovereenkomst in orde zijn – ten laatste tijdens de eerste maand huren. Wanneer de huurder vertrokken is, wordt er opnieuw een versie opgemaakt. Zo kan de verhuurder de twee documenten vergelijken en indien nodig (een deel van de) huurwaarborg inhouden.

En moet ik het registreren?

Ja, het is verplicht om dit document te registreren. De registratie dient te gebeuren door de verhuurder, ten laatste twee maanden na het ondertekenen van de huurovereenkomst. Ook die huurovereenkomst moet steeds geregistreerd worden.

De verhuurder kan het document online uploaden via de website van de overheid. De registratie daarvan is gratis.

plaatsbeschrijving

Hoe kan ik een plaatsbeschrijving opmaken?

Er zijn twee opties voor het opmaken van dit document. Ofwel gaan huurder en verhuurder zelf aan de slag ofwel wordt er een deskundige aangesteld. Er wordt vaak voor de laatste optie gekozen omdat dit het minst tijdrovend is voor beide partijen en het meest objectieve resultaat oplevert.

In de loop van de huurovereenkomst kunnen zowel de verhuurder als de huurder opnieuw een plaatsbeschrijving opvragen, bijvoorbeeld na werken aan de woonplaats. Zo kunnen nieuwe elementen opgenomen worden in het document. Opnieuw geldt dat beide partijen akkoord dienen te gaan met de vernieuwde inhoud van het document.

Wat is de prijs?

Wanneer een deskundige een plaatsbeschrijving opmaakt, betaalt elke partij de helft van de gemaakte kosten. Dit ligt wettelijk vast en geldt voor zowel de plaatsbeschrijving bij aanvang van het huurcontract en bij vertrek van de huurder als bij een eventuele extra versie.

Reken qua kosten op een ruime €300 voor een gemiddeld appartement. Hoe groter de woonplaats, hoe hoger de kosten. Wanneer je ervoor kiest om het document zelf op te stellen, zijn er in principe geen kosten aan verbonden.

plaatsbeschrijving

Waar vind ik een voorbeeld van een plaatsbeschrijving?

De volgende documenten kunnen je op weg helpen als je eens een kijkje wil nemen naar een voorbeeld: