Wat is een plaatsbeschrijving: de meest gestelde vragen (wetgeving 2024)

Banner Appartement - Plaatsbeschrijving

Al gehoord van een plaatsbeschrijving? Dat is een verplicht document dat je opstelt wanneer je een huurovereenkomst aangaat. Wat zegt de wetgeving? Hieronder verzamelen we de antwoorden op al je vragen – van inhoud en registratie tot kostprijs.

Inhoud

 

Wat is een plaatsbeschrijving?

Het is een gedetailleerde beschrijving van de staat van een huis of het appartement dat op een bepaald moment. Het wordt opgesteld bij de start en stopzetting van een huurcontract. Het geeft een overzicht van de gebreken van een woonplaats zodat er geen discussie kan ontstaan over eventuele schade die een huurder toebrengt.

Het document bevat een uitgebreid overzicht van de staat van elke kamer en de onderdelen erin (plinten, muren, plafonds, vensters, trapleuningen etc.). Het is gebruikelijk om foto’s toe te voegen.

Beide partijen moeten akkoord gaan met het uiteindelijke document. Het is dus niet mogelijk dat één partij dit in orde brengt zonder de toestemming van de andere partij.

 

Artikel Wat is een plaatsbeschrijving_Contract

Is het verplicht?

Ja, het is een wettelijk verplicht document wanneer je een huis of appartement (ver)huurt in Vlaanderen. Dit moet bij aanvang van de huurovereenkomst in orde zijn. Ten laatste tijdens de eerste maand van de huurperiode. De huurder en verhuurder moeten samen deze plaatsbeschrijving opstellen, dateren en ondertekenen.

Wanneer de huurder de huurwoning verlaat, wordt er bij vertrek opnieuw een versie opgemaakt. Zo kan de verhuurder de twee documenten vergelijken en indien nodig (een deel van de) huurwaarborg inhouden.

Het document beschermt de huurder en verhuurder. Dankzij de gedetailleerde beschrijving vermijd je achteraf discussies.

Moet ik het registreren?

Ja, het is wettelijk verplicht om dit document te registreren in Vlaanderen. De verhuurder moet het registreren, ten laatste twee maanden na het ondertekenen van de huurovereenkomst. Ook die huurovereenkomst moet steeds geregistreerd worden. Het beste registreer je deze documenten samen. Lees hier ons artikel: Huurcontract registeren in 4 stappen.

De verhuurder kan de beschrijving online uploaden via de website van de overheid. De registratie is gratis.

 

Artikel Wat is een plaatsbeschrijving_Terms and conditions

Kan ik zelf een plaatsbeschrijving opmaken?

Ja, dat kan. Een plaatsbeschrijving en inventaris kan zowel door de partijen zelf als door een deskundige (bv. architect, landmeter-expert) opgesteld worden. De huurder en verhuurder komen daarin samen overeen. Men doet vaak beroep op een deskundige, omdat dit het minst tijdrovend is voor beide partijen en het meest objectieve resultaat oplevert.

In de loop van de huurovereenkomst kunnen zowel de verhuurder als de huurder opnieuw een plaatsbeschrijving opvragen, bijvoorbeeld na werken aan de woonplaats. Zo kunnen nieuwe elementen opgenomen worden in het document. Opnieuw geldt dat beide partijen akkoord dienen te gaan met de vernieuwde inhoud van het document.

Wat is de prijs van een plaatsbeschrijving?

Wanneer je ervoor kiest om het document zelf op te stellen, is het gratis. Laat je dit doen door een deskundige, dan betaalt elke partij de helft van de gemaakte kosten (het ereloon van de expert). Dit ligt wettelijk vast en geldt voor zowel de plaatsbeschrijving bij aanvang van het huurcontract en bij vertrek van de huurder als bij een eventuele extra versie.

Reken qua totale kosten op een ruime 300 euro voor een gemiddeld appartement. De prijzen hangen af van de grootte van de woning en verschillen per expert.

 

Artikel Wat is een plaatsbeschrijving_Ondertekend contract

Waar vind ik voorbeelden van plaatsbeschrijvingen?

De volgende documenten helpen je op weg:

 

Bronnen: Advo-Recht, Dewaele & Immoweb

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:

Biets, R. (2024, 5 januari). Wat is een plaatsbeschrijving: de 6 meest gestelde vragen. Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/wat-is-een-plaatsbeschrijving/