Mag je zomaar een laadpaal installeren?

Banner Appartement - Mag je zomaar een laadpaal installeren

Als je een elektrische auto hebt, dan moet je deze natuurlijk ook opladen. Is er een publieke laadpaal in de buurt of ga je zelf een installeren? Mag je zomaar een laadpaal installeren? Je leert het hier!

Inhoud

 • Mag ik een laadpaal installeren als mede-eigenaar?
 • Mag ik een laadpaal installeren als huurder?
 • Wie betaalt de laadpaal installatie?
  • Kosten van een laadpaal installatie
  • Verbruikskosten van een laadpaal installatie
 • Hoeveel auto’s mogen tegelijk opladen?
 • Tips voor een laadpaal installatie

 

Mag ik een laadpaal installeren als mede-eigenaar?

Nee. Je mag een laadpaal niet zomaar installeren als mede-eigenaar.

De procedure verloopt zo:

 • Vraag schriftelijk toestemming via een aangetekende brief aan syndicus of aan de andere mede-eigenaars (als je geen syndicus of VME hebt).
 • De syndicus of VME beslist over het laadpaal verzoek tijdens de Algemene Vergadering binnen 2 maanden. De beslissing gebeurt via een stemming bij gewone meerderheid (50+1).

 

Weigert men je verzoek? Dan kan je een procedure starten bij de vrederechter.

Mag ik een laadpaal installeren als huurder?

Nee. Je mag een laadpaal niet zomaar installeren als huurder.

De procedure verloopt zo:

 • Vraag schriftelijk toestemming via een aangetekende brief aan de eigenaar van het appartement of de woning. Geef een redelijke deadline aan (bv. 2 maanden) waartegen hij/zij je verzoek moet goedkeuren of afwijzen.
 • Laat een schriftelijke overeenkomst opstellen over de laadpaal (de kosten, plaats van de installatie, wat er gebeurt als je de overeenkomst opzegt).

 

Weigert je huurbaas je verzoek? Dan kan je een procedure starten bij de vrederechter.

Wie betaalt de laadpaal installatie?

Een laadpaal installeren is niet goedkoop. Bij een huurcontract betaalt de huurder de kosten van de laadpaal. Bij een verkoopcontract betaalt de mede-eigenaar de kosten van de laadpaal. Er is ook een mogelijkheid dat de VME beslist dat de kosten vallen onder gemeenschappelijke kosten van het pand. In deze situatie coördineert en betaalt de VME de laadpaalinstallatie en worden deze kosten doorgerekend aan de mede-eigenaars.

Kosten van een laadpaal installatie

 • Een laadpaal kost ongeveer 1.500 euro exclusief BTW.
 • De verplichte keuring kost ongeveer 100 euro excl. BTW.
 • De installatie zelf aan ongeveer 40 euro excl. BTW per uur.
 • Verzwaring van het elektriciteitsnet (indien nodig) kost tot 1.000 euro excl. BTW.

 

Verbruikskosten van een laadpaal installatie

Bij een private laadpaal heb je een aparte teller waardoor de kosten rechtstreeks aan de gebruiker (hetzij huurder of eigenaar).

Bij een private laadpaal met een gemeenschappelijke teller, laat je best een slimme laadpaal met geïntegreerde verbruiksmeter installeren. Zo zal de syndicus het verbruik aan de juiste gebruiker (huurder of eigenaar) linken en deze kost individueel afrekenen.

Hoeveel auto’s mogen tegelijk opladen?

Dit hangt uiteraard af van het elektriciteitsnet en de laadpaalinstallatie. Vaak zijn 4 elektrische wagens de drempel waarbij de hoofdzekering van een gebouw afslaat. Dit vermijd je door:

 • het elektriciteitsnet vooraf te laten inspecteren. Is dit zwaar genoeg?
 • intelligente laadpalen van hetzelfde merk te installeren. Deze laadpalen communiceren met elkaar en verdelen het nodige vermogen onder elkaar.
 • een intelligent load-balancing systeem te installeren. Dit systeem zorgt ervoor dat essentiële zaken (zoals liften) voorrang krijgen op de laadpalen. De laadpalen krijgen dan de ‘rest elektriciteit’.

 

Tips voor een laadpaal installatie

 • Sinds maart 2021 moet elke nieuwbouwwoning met minstens 2 parkeerplaatsen verplicht aansluitingspunten voor elektrische laadpalen voorzien.
 • In de toekomst zullen er steeds meer elektrische wagens rondrijden. Een laadpaalinstallatie is dus zeker een toegevoegde waarde aan jouw appartement of huurhuis.
 • Laat meerdere kabels naar verschillende garageboxen trekken. Dat is voordeliger dan elke garagebox telkens apart aan te sluiten. Pols naar de interesse onder de eigenaren en huurders, zodat je meteen een zware elektriciteitsinstallatie kan voorzien.
 • Is je laadpaal geïnstalleerd en gekeurd? Meld dan aan je verzekeraar dat je een laadpaal hebt geïnstalleerd. Normaal gezien is de laadpaal gedekt binnen je brandverzekering of huurdersaansprakelijkheidsverzekering. Check de details van je verzekering!
 • Bij verkeerd gebruik van de laadpaal draai jij (de gebruiker, hetzij eigenaar of huurder) altijd op voor de kosten. Bijvoorbeeld als je wegrijdt terwijl de oplaadkabel nog ingeplugd zit in je auto en in de laadpaal. Wees dus oplettend.

 

Laadpaal installeren in een ondergrondse garage

Bronnen: Euro Immo, Livios, Luminus, Verhelst Vastgoed

 

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:
Stiasteny, L. (2024, 17 juni). Mag je zomaar een laadpaal installeren? Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/mag-je-zomaar-een-laadpaal-installeren