Wie is er verantwoordelijk als er brand uitbreekt in mijn huurappartement?

Banner Appartement - Verantwoordelijk als er brand uitbreekt in huurappartement

Je appartement zien afbranden, dat wil niemand meemaken. Daarom is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over wat je verantwoordelijkheden als (ver)huurder zijn als het noodlot toch toeslaat. Hieronder alle informatie op een rij.

Verantwoordelijkheden huurder en verhuurder

Volgens het Vlaams Woninghuurdecreet ben je als huurder én als verhuurder verplicht om zich te verzekeren tegen brand- én waterschade als:

 • een huurwoning (ver)huurt als hoofdverblijfplaats.
 • een huurcontract hebt dat na 1 januari 2019 startte.

 

Verantwoordelijkheden verhuurder

Elke woning in Vlaanderen moet voldoen aan de rookmelderverplichting. De rookmeldersverplichting geldt niet als het gebouw een automatische branddetectie-installatie met centrale heeft.

Verplichte rookmelders

Als verhuurder ben je verplicht om in alle woningen één rookmelder per bouwlaag aan te kopen en te installeren.

Voor kelders en zolders:

Installeer minstens één rookmelder als:

 • daar een technische installatie* staat.
 • of je er directe toegang toe hebt en je het normaal en onmiddellijk kan betreden. Bv. Je betreedt de ruimte via een luik of (uitklapbare) ladder.

 

Eén rookmelder volstaat voor een gemeenschappelijke kelderruimte waarin meerdere individuele kelders aanwezig zijn.

Voor appartementen: Installeer minstens één rookmelder per elke gedeelde ruimte waarin een technische installatie* staat.

Voor studentenkamers: Installeer minstens één rookmelder per (studenten)kamer.

Wat valt er onder de term “technische installatie”?

*Een technische installatie is een installatie met elektrische voeding of een installatie die warmte produceert en vast verbonden is met het gebouw.

Technische installaties zijn:

 • boilers.
 • laadpunten.
 • omvormers.
 • liftmachines.
 • thuisbatterijen.
 • ventilatie-units.
 • zekeringskasten.
 • warmtepompen.
 • airconditionings.
 • waterverzachters.
 • verwarmingsketels.
 • fotovoltaïsche systemen.

 

Technische installaties zijn niet:

 • modems.
 • gasmeters.
 • lichtpunten.
 • schakelaars.
 • watermeters.
 • stopcontacten.
 • huishoudelijke toestellen.

 

Verplichte brandblussers

Als verhuurder ben je verplicht om brandblussers te voorzien in de gemeenschappelijke delen van het appartement of het huis als het gebouw:

 • ouder is dan 1994.
 • uit meer dan 2 bouwlagen bestaat.
 • groter is dan 100 m².

 

Verantwoordelijkheden huurder

Als huurder ben je verplicht om de batterijen van rook- en CO-melders tijdig te vervangen en periodiek nazicht van brandblusapparaten te regelen.

Meer weten over waar je rookmelders best plaatst en welke controle er bestaat? Dat vind je terug in dit artikel.

Verantwoordelijke brand in appartement - rookmelder batterijen

Wie is aansprakelijk?

De aansprakelijkheid hangt af van de oorzaak van de brand. De algemene regel is dat de huurder aansprakelijk is voor brand- of waterschade, tenzij hij/zij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan:

 • bij overmacht: blikseminslag.
 • bij gebreken aan de woning die onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder vallen: verouderd elektriciteitsnet.

 

Voorkom brand

Gelukkig hebben we 4 handige tips om brand te voorkomen.

verantwoordelijk

 

Naast het plaatsen van rookmelders, installeer je best ook CO-melders. Lees hier hoe je een CO-vergiftiging voorkomt.

Meer weten over verantwoordelijkheden of aansprakelijkheden tussen huurder en verhuurder? Lees hier Welke kosten zijn voor huurder of verhuurder: Wie betaalt wat?

 

 

Bronnen: De Tijd, Vlaanderen

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:

C. (2024, 5 maart). Wie is er verantwoordelijk als er brand uitbreekt in mijn huurappartement? Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/verantwoordelijke-brand-huurappartement