Studentenkot wetgeving: de meest gestelde vragen (2024)

Banner Appartement - Wetgeving studentenkot de meest gestelde vragen

Wat is de maximale waarborg en huurprijs van een studentenkot in Vlaanderen? Wat moet ik doen bij schade? Ontdek hier de antwoorden op alle veelgestelde vragen rondom de studentenkot wetgeving.

Studentenkot wetgeving: FAQ vóór het huren

Moet het studentencontract geregistreerd worden?

Ja:

 

Is het verplicht om een plaatsbeschrijving van mijn kot op te maken?

Ja:

 • Huurder en verhuurder moeten de plaatsbeschrijving samen opstellen ofwel beroep doen op een expert.
 • Huurder en verhuurder moeten de plaatsbeschrijving dateren en ondertekenen.
 • Je moet de plaatsbeschrijving opmaken voor startdatum van het contract of tijdens de eerste maand dat je het kot bewoont.

 

Mag mijn kotbaas kosten voor de plaatsbeschrijving aanrekenen?

Ja:

 • Je kotbaas mag kosten aanrekenen voor het uitbesteden van een plaatsbeschrijving. Vraag in dit geval zeker een factuur op om te checken of je kosten overeenkomen met de helft.
 • Je mag ook voorstellen om de plaatsbeschrijving samen gratis op te stellen.
 • De regeling staat gewoonlijk vermeld in je huurcontract.

 

Hoeveel waarborg mag mijn kotbaas vragen?

 • Een huurwaarborg voor studenten mag maximaal 2 maanden kale huur zijn.
 • Je kotbaas mag ten vroegste 3 maanden voor de startdatum van je contract vragen om de huurwaarborg te betalen.
 • Een huurwaarborg cash betalen mag niet.

 

Welke huurprijs mag mijn kotbaas vragen?

 • De verhuurder en huurder bepalen onderling de huurprijs. Alle kosten en lasten moeten in de huurprijs zitten.
 • Soms rekent de verhuurder de verbruikskosten (energie, water en telecommunicatie) apart aan. In dit geval moet de opsplitsing van deze kosten en de all-in kosten uitdrukkelijk in het contract staan.

 

Mag mijn kotbaas de huurprijs zomaar verhogen?

Nee:

 

Mag mijn kotbaas de huurprijs verhogen als hij de woning wil opknappen?

Nee.

Moet ik zelf een brandverzekering afsluiten?

Nee:

 • Als student ben je niet verplicht om een brandverzekering af te sluiten.
 • De woningverzekering van je ouders geldt vaak ook voor jou (student). Kijk de voorwaarden na.
 • Sommige woningverzekeringen gelden binnen de EU (in het geval dat je op Erasmus gaat). Kijk de voorwaarden na.

 

Kan ik een kot huren met weinig geld?

Meestal wel:

 • Huur een kot via je hogeschool of universiteit. Deze koten zijn vaak goedkoper dan wanneer je particulier huurt.
 • Doe beroep op hulp zoals je hogeschool of universiteit, het OCMW en de overheid (studietoelage, huurtoelage etc.).

 

Kan ik als werkstudent een kot huren?

Nee: Als je bent ingeschreven voor voltijds onderwijs en je je studies combineert met werken, mag je niet in een studentenkot wonen.

 

Kan ik als niet-student een kot huren?

Nee.

Kan ik als student met een niet-student samen een kot huren?

Ja, maar hier zijn meerdere situaties mogelijk:

 • De niet-student sluit het huurcontract en laat de student bijwonen, maar in dit geval wordt enkel de niet-student als huurder beschouwd.
 • De niet-student onderverhuurt een deel van het studentenkot aan de student, maar is complex in het geval van een studio of een éénkamerappartement.
 • Zowel de niet-student als de student ondertekenen het huurcontract. Zolang één van hen er zijn hoofdverblijfplaats heeft, geldt titel II van het Vlaams Woninghuurdecreet.

 

Studentenkot wetgeving_ FAQ voor het huren

Studentenkot wetgeving: FAQ tijdens het huren

Mag mijn kotbaas mijn kamer betreden zonder toestemming?

Nee:

 • De verhuurder mag je kamer enkel met jouw toestemming betreden, behalve in noodgevallen.
 • Dit recht op privacy is wettelijk vastgelegd.

 

Wat moet ik doen bij gebreken of schade aan mijn kot?

 • Meld de gebreken of schade onmiddellijk aan je kotbaas. Dit is verplicht.
 • Doe dit schriftelijk (e-mail of brief) zodat je bewijs hebt van de melding.
 • Je kotbaas is verplicht om ernstige gebreken te herstellen.

 

Ben ik verantwoordelijk voor kleine herstellingen?

Ja:

 • Als huurder ben je verantwoordelijk voor kleine herstellingen zoals het vervangen van een lamp of het ontstoppen van een gootsteen.
 • Deze verplichtingen staan meestal opgesomd in het huurcontract, zo niet? Dan gelden deze regels.

 

Wat gebeurt er als ik mijn huur niet op tijd betaal?

 • Als je de huur niet tijdig betaalt, kan de verhuurder een aanmaning sturen en eventueel een schadevergoeding eisen.
 • Blijft de huurachterstand aanhouden, dan kan de verhuurder het huurcontract opzeggen in juridische stappen en zelfs de ontbinding van het huurcontract vragen bij de vrederechter.

 

Studentenkot wetgeving_ FAQ tijdens het huren

Studentenkot wetgeving: FAQ bij afloop van het huren

Wat moet ik doen bij het einde van mijn huurcontract?

 • Samen met de verhuurder moet je een plaatsbeschrijving opstellen bij het einde van het huurcontract om eventuele schade vast te stellen.
 • Zorg ervoor dat je kamer en gemeenschappelijke ruimtes schoon en opgeruimd zijn.
 • Lever alle sleutels in bij de verhuurder.

 

Mag ik mijn meubels gewoon laten staan?

 • Meubels die niet tot het oorspronkelijke inventaris behoren, moet je meenemen of weggooien.
 • Als je meubels achterlaat zonder toestemming, kan de verhuurder kosten in rekening brengen voor het verwijderen ervan.

 

Wanneer krijg ik mijn waarborg terug?

Binnen 3 maanden na vertrek.

Wat gebeurt er als ik mijn kot niet netjes achterlaat?

 • De verhuurder kan schoonmaakkosten in rekening brengen als je je kot niet schoon achterlaat.
 • Deze kosten kunnen worden afgetrokken van de waarborg.

 

Mag ik mijn contract verlengen?

Ja:

 • Je mag een studentencontract verlengen via e-mail.
 • Je moet een nieuwe overeenkomst sluiten, maar dit moet schriftelijk gebeuren.

Mag ik mijn contract van 10 maanden verlengen tijdens de zomermaanden?

Ja: Je mag je contract verlengen tot 12 maanden met dezelfde huurprijs, mits akkoord van de verhuurder. Regel de verlenging schriftelijk per brief of mail.

Mag mijn kotbaas eindschoonmaak aanrekenen?

Ja, maar deze kost moet bij in de all-in huurprijs inbegrepen zijn.

Mag mijn kotbaas administratiekosten aanrekenen?

Nee.

 

Studentenkot wetgeving_ FAQ na het huren

 

Bronnen: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Vlaanderen

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:

Stiasteny, L. (2024, 1 juni). Studentenkot wetgeving: de meest gestelde vragen. Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/studentenkot-wetgeving-meest-gestelde-vragen