Wat te doen bij een burenruzie?

Banner Appartement - Wat te doen bij burenruzie

Een goede relatie met je buren is van onschatbare waarde voor een aangenaam leven in je buurt. Helaas kunnen er soms situaties ontstaan waarin meningsverschillen escaleren tot volwaardige burenruzies. Weet dat er manieren zijn om dergelijke conflicten aan te pakken en op te lossen zonder dat dit escaleert tot een juridisch gevecht. In dit blogbericht bespreken we wat je zelf kunt doen en welke wettelijke stappen je kunt volgen in België bij een burenruzie.

Wat kan je zelf doen bij een burenruzie?

Het begint allemaal met praten. Vaak ontstaan ruzies door misverstanden of gebrek aan communicatie. Ga een open en eerlijk gesprek aan met je buren om te proberen het probleem te begrijpen en mogelijke oplossingen te bespreken. Probeer rustig te blijven en luister naar hun standpunt. Het is belangrijk dat je je niet kwaad maakt en ook zelf bereid bent om aanpassingen te maken, zodat jullie samen het conflict kunnen oplossen.

Als directe communicatie niet mogelijk is of niet tot een oplossing leidt, overweeg dan om een onpartijdige derde partij in te schakelen, zoals een bemiddelaar of mediator. Deze professional kan helpen om de communicatie te verbeteren en beide partijen te begeleiden naar een akkoord.

Wat je ook kan doen bij aanhoudende frustraties is een logboek bijhouden. Maak aantekeningen van incidenten en correspondentie met betrekking tot de burenruzie. Noteer de datum, het uur en wat er net gebeurd of gezegd is. Verzamel als dat mogelijk is bewijsmateriaal (foto’s, screenshots of video’s). Let wel op dat je hierbij geen privacy wetgeving overschrijdt! Een logboek bijhouden kan nuttig zijn als je later juridische stappen moet ondernemen.

burenruzie logboek bijhouden

Wanneer stap je best naar de politie?

Als een gesprek (al dan niet met een bemiddelaar) geen effect heeft en de ruzies blijven aanhouden, kun je overwegen om wettelijke actie te ondernemen. Hier zijn enkele stappen die je kunt volgen:

Gemeentelijke regels en verordeningen

Controleer de lokale gemeentelijke regels en verordeningen, want soms kunnen deze specifieke regels bevatten met betrekking tot geluidsoverlast, bouwovertredingen en andere kwesties die relevant kunnen zijn voor jouw burenruzie.

Klacht bij de lokale politie

ls de situatie ernstig is, kun je een klacht indienen bij de lokale politie. Ze kunnen de zaak onderzoeken en mogelijk juridische stappen ondernemen als er sprake is van strafbare feiten, zoals bedreiging, geluidsoverlast, of andere overtredingen.

Buurtbemiddeling

In sommige Belgische gemeenten (bijvoorbeeld Gent, Antwerpen of Mechelen) is er een buurtbemiddelingsdienst beschikbaar. Deze dienst kan helpen bij het oplossen van conflicten tussen buren door middel van bemiddeling en overleg. Vraag dus zeker na bij jouw gemeente of je hier een beroep op kunt doen.

Vrederechter

Als andere methoden niet werken, kun je contact opnemen met de vrederechter in je gemeente (vaak geclusterd in een rechterlijk kanton). De vrederechter kan een gerechtelijke procedure starten om het geschil op te lossen. Dit kan echter kostbaar en tijdrovend zijn, dus dit zou de allerlaatste stap naar een oplossing moeten zijn.

Voor je naar de vrederechter stapt, kan je bijvoorbeeld al juridisch advies van een advocaat inwinnen. Een advocaat kan je begeleiden bij de te volgen procedure en je helpen om je rechten te begrijpen. Hou er echter ook rekening mee dat dit een kostelijke procedure kan worden.

burenruzie vredesrechter

Veelvoorkomende oorzaken van burenruzies

Misschien herken je jouw situatie wel in dit lijstje van veel voorkomende redenen waardoor het (even) niet botert tussen buren:

 1. Geluidsoverlast of burenlawaai, zoals luidruchtige feesten, muziek, blaffende honden of constructiewerkzaamheden. Dit is de meest voorkomende oorzaak voor burenruzies.
 2. Conflicten over eigendomsgrenzen, hekken, bomen of struiken die over de eigendomslijn groeien.
 3. Problemen met huisdieren, zoals honden die voortdurend blaffen, katten die in tuinen graven of allergische reacties op huisdieren.
 4. Onenigheid over parkeerplaatsen, inclusief het blokkeren van opritten of het in beslag nemen van openbare parkeerplaatsen.
 5. Conflicten over afvalverwijdering, zoals het niet op tijd buitenzetten van vuilnisbakken of het storten van afval op andermans eigendom.
 6. Inbreuk op privacy, zoals glurende buren, camera’s die op andermans eigendom gericht zijn of gebrek aan privacyschermen.
 7. Geschillen over bouwovertredingen, zoals het bouwen van een structuur die het uitzicht of de privacy van de buren belemmert.
 8. In appartementencomplexen of bij aangrenzende woningen kunnen geschillen ontstaan over het gebruik of onderhoud van gemeenschappelijke ruimten, zoals gangen, trappenhuizen of tuinen.
 9. Activiteiten zoals barbecueën, feesten of zelfs roken kunnen burenruzies veroorzaken als ze als hinderlijk worden ervaren.
 10. Milieu gerelateerde problemen zoals vervuiling van waterbronnen, het kappen van bomen of het gebruik van chemische stoffen in de buurt.

Tips om burenruzies te voorkomen

Het is altijd beter om burenruzies te voorkomen dan te moeten oplossen. Hier zijn enkele tips om een goede relatie met je buren te behouden:

 • Wees vriendelijk en beleefd. Een eenvoudige groet of een glimlach kan een lange weg gaan om een positieve sfeer te behouden.
 • Respecteer elkaars privacy. Vermijd nieuwsgierigheid en respecteer de persoonlijke ruimte van je buren.
 • Communiceer tijdig. Als er een probleem ontstaat, bespreek het dan zo snel mogelijk voordat het escaleert.
 • Volg de lokale regels. Houd je aan de lokale wetten en regels met betrekking tot geluid, bouwprojecten en andere potentiële bronnen van conflicten.

 

burenruzie

Een burenruzie kan stressvol zijn, maar het is belangrijk om te onthouden dat er zowel zelfhulpmaatregelen als wettelijke stappen zijn die je kunt ondernemen om het conflict op te lossen. In extreme gevallen komt een burenruzie tot een einde als één van de twee partijen verhuist. Hopelijk helpt een goed gesprek, maar indien nodig kan je zeker professioneel juridisch advies inwinnen om de burenruzie te doen stoppen.