Nieuw Vlaams Woninghuurdecreet – 3 maanden huurwaarborg

Appartement

Vanaf 1 januari 2019 mag een verhuurder drie maanden huurwaarborg vragen volgens het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet. Voordien mocht er maximaal twee maanden huurwaarborg gevraagd worden. Om ervoor te zorgen dat ook armere huurders die huurwaarborg kunnen ophoesten, komt er op hetzelfde moment een anonieme en renteloze huurwaarborglening. Beide punten werden vastgelegd in het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet.

Vlaams Woninghuurdecreet

In het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet wil men de belangen van huurders en verhuurders zo goed mogelijk samenbrengen. Voor de huurder is vooral woonzekerheid van belang, de verhuurder wil dan weer rendement.

Met de verhoging van de huurwaarborg van twee naar drie maanden, verlaagt voor de verhuurder het risico op huurschade of wanbetaling. Langs de andere kant betekent een hogere huurwaarborg ook een hogere drempel voor armere huurders. Daarom voert de regering een huurwaarborglening in.

Huurwaarborglening

Woninghuurdecreet

De huurwaarborglening is anoniem en renteloos en geeft inkomenszwakkere huurders de kans om een huurovereenkomst af te sluiten met een private huurder, wat de toegang tot de private huurmarkt bevordert. De lening moet aangevraagd worden bij het Vlaams Woningfonds.

Om een beroep te kunnen doen op de huurwaarborglening moet de aanvrager aan enkele voorwaarden voldoen. Hij/zij mag bijvoorbeeld geen onroerende goederen bezitten en moet voldoen aan de inkomensvoorwaarden voor bescheiden huur. De huurder moet de lening in principe op 2 jaar terugbetalen, maar die termijn is verlengbaar met 6 maanden.

Benieuwd naar alle bepalingen sinds 2019? Lees het volledige nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet.

Van plan om te (ver)huren? Zorg dat alles – ook de huurwaarborg! – is opgenomen in je huurcontract.