Uitzetting huurder: stap voor stap procedure, redenen en tips

Banner appartement.be - Uithuiszetting huurder

Bij huurgeschillen is de uitzetting van een huurder niet gemakkelijk. Dit vereist vaak juridische stappen en tussenkomst van de rechter. Hoewel de vrederechter meestal probeert om tot een minnelijke schikking te komen, zijn er situaties waarin dit onvermijdelijk is. Dit artikel belicht de meest voorkomende redenen voor uitzetting, de stappen van de procedure en biedt waardevolle tips. 

Uitzetting huurder

Een huurder uit een huurhuis zetten is niet altijd een gemakkelijke zaak. Je moet hiervoor altijd naar de rechter stappen. De vrederechter probeert situaties zoals deze meestal te vermijden. In sommige gevallen gaat het echter niet anders. 

Wat zijn de meest voorkomende redenen voor uitzetting?

 • Betalingsachterstand
 • Slecht onderhoud pand
 • Overlast
 • Overbewoning

Huurachterstand is de frequentste reden waarom een huurder uit een pand wordt gezet. Dit betekent niet dat een maand huurachterstand meteen uitzetting betekent. Dit kan ook nog op andere manieren worden opgelost. Voor uitzetting moet je al minstens twee maanden achterstand hebben. 

Lees hier wat je moet doen als je huurder niet betaalt.

Uithuiszetting huurder - drie houten huisjes op een tafel en een sleutelbos met drie sleutels aan

Hoe gebeurt een uitzetting in Vlaanderen?

 1. Allereerst vraag je toestemming aan de vrederechter met een (gezamenlijk) verzoekschrift of een dagvaarding.
 2. Je komt samen met de huurder naar een zitting in het vredegerecht. Allereerst zal de rechter een andere oplossing proberen zoeken waarmee beide partijen akkoord gaan. Als dit niet lukt, neemt hij zelf de beslissing op basis van bewijsmateriaal.
 3. Een deurwaarder tekent het vonnis waarna de huurder een maand krijgt voor uitzetting. 
 4. Indien de huurder het pand nog niet verlaten heeft na een maand, zal de inboedel van de huurder op zijn kosten op de openbare weg worden gezet. Staan ze in de weg? De gemeente komt deze ophalen en gedurende zes maanden bewaren.

Deze procedure duurt gemiddeld zeven tot acht maanden. Soms kan de procedure twee jaar in beslag nemen, maar dat gebeurt meestal niet als alle stappen goed worden gedaan. 

Een uitzetting kan daarnaast ook kostelijk zijn. Deze kosten kunnen beginnen vanaf ongeveer €1.250. Denk dus goed na voordat je aan zo’n procedure begint. Indien er niet genoeg bewijs is en de huurder niet wordt veroordeeld, moet je als huurder ook zelf opdraaien voor deze kosten. 

Tips voor uitzetting huurder

 • Maak een dossier dat aantoont dat je huurder zijn verplichtingen niet nakomt
 • Bewijs dat wanbetalingen opzettelijk waren
 • Stuur betalingsherinneringen met vastgoedbeheersoftware om een overzicht te bewaren

Wil je toch een uithuiszetting van de huurder vermijden? Vraag het OCMW om hulp bij bijvoorbeeld de maandelijkse betalingen. Lees dit artikel als je zelf tips nodig hebt als huurder om uithuiszetting te voorkomen.

Als huurder is het belangrijk om eerst grondig na te denken voordat je juridische stappen onderneemt. Overweeg alle mogelijke opties voordat je de weg van juridische procedures inslaat. Denk aan alternatieve oplossingen, zoals communicatie met de verhuurder, bemiddeling door een derde partij, of het inschakelen van hulporganisaties zoals het OCMW. Als je toch besluit juridische stappen te ondernemen, zorg er dan voor dat je goed geïnformeerd bent over je rechten en plichten en dat je juridische bijstand zoekt indien nodig.

Uithuiszetting huurder - vrouw met grote kartonnen verhuisdozen

Wil je zelf je huurcontract opzeggen? Lees hier hoe het moet.

Bronnen: smovin.app, vlaanderen.be & degroote-deman.be