Wat moet je doen bij bouwgeschillen?

Banner Appartement - Wat moet je doen bij bouwgeschillen

Problemen met je aannemer, vakman of architect? Een lek in het dak na bouwwerken? Of een gebarsten tegel? Wat moet je eigenlijk doen bij bouwgeschillen? Je leest het hier!

Wat moet je doen bij bouwgeschillen?

Algemene wetgeving: de Wet Breyne

De wet Breyne:

 • biedt uitgebreide bescherming voor kandidaat-bouwers en kopers.
 • legt de rechten en plichten van elke speler op de bouwwerf vast.
 • voorziet garanties voor bouwers en kopers.

De voorwaarden van wet Breyne:

 • Je laat een huis of appartement bouwen of koopt een te bouwen woning of woning in aanbouw.
 • Je koopt een bestaande woning, waarbij de verkoper die woning nog uitbreidt of aanzienlijk verbouwt (minstens 80% van de verkoopprijs en meer dan 18.600 euro).
 • Het gebouw is bestemd voor residentieel of professioneel en residentieel gebruik.
 • Je moet een of meer betalingen doen alvorens de werken volledig voltooid zijn, volgens de voorwaarden van het contract.
 • Je mag slechts met één aannemer samenwerken.
 • Je overeenkomst moet twee stappen bevatten:
  • De voorlopige oplevering
  • De definitieve oplevering

 

Problemen met de aannemer of architect

Respecteert je aannemer of architect om het contract toe te passen niet?

 • De wet Breyne: De aannemer moet zijn verplichtingen nakomen volgens de afspraken in het contract en dus binnen de termijn en prijs die hierin staan.
 • Weigert de aannemer dit te doen? Bezorg hem dan een formele ingebrekestelling waarin je hem vraagt om het contract na te leven.
 • Geen reactie? Stap naar de Verzoeningscommissie Bouw (technisch) of Consumentenombudsdienst (niet-technisch).
 • Is het hierna nog steeds niet opgelost? Stap dan naar de burgerlijke rechtbank (particulier – aannemer/architect) of ondernemingsrechtbank (bedrijf – aannemer/architect).

 

Problemen met een vakman

Voerde de vakman slordig werk uit? Zijn leidingen verkeerd aangesloten?

 • De wet Breyne: De vakman moet zijn verplichtingen nakomen en de werken tot een goed einde brengen.
 • Ontevreden? Kaart dit aan, overleg en zoek een oplossing.
 • Bezorg de vakman een formele brief en vraag hierin een oplossing voor het probleem (prijsvermindering, herstelling, …).
 • Geen reactie van de vakman? Probeer het probleem op te lossen via een onafhankelijk bemiddelaar op het online platform Belmed. Deze bemiddeling kost je geld, maar is vaak goedkoper dan en juridisch proces.

 

Technische bouwgeschillen

Is je dak niet waterdicht na de werken? Zijn de voegen van je tegels gebarsten?

 • Dien een online klacht in bij de vzw Verzoeningscommissie Bouw.
 • De Verzoeningscommissie Bouw organiseert een zitten waarbij ze een deskundige kiest.
 • De deskundige gaat op bezoek ter plaatse en probeert een compromis te sluiten met beide partijen.
 • Mislukt dit? Dan stelt de deskundige een technisch verslag op. Dit verslag is bindend voor beide partijen.
 • Is het hierna nog steeds niet opgelost? Stap dan naar de burgerlijke rechtbank (particulier – aannemer/architect) of ondernemingsrechtbank (bedrijf – aannemer/architect).

 

Niet-technische bouwgeschillen

Kloppen je facturen niet? Komt de aannemer niet opdagen? Gebruikte de aannemer andere materialen dan beloofd in het contract?

 • Neem contact op met de Consumentenombudsdienst.
 • De Consumentenombudsdienst:
  • informeert consumenten over oplossingen voor geschillen.
  • neemt klachten van consumenten in ontvangst en stuurt ze door naar de bevoegde dienst.
  • behandelt de klacht zelf om tot een minnelijke schikking te komen als geen enkele andere ombudsdienst hiervoor bevoegd is.

 

 

Bouwgeschillen oplossen met een bemiddelaar

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:
Stiasteny, L. (2024, 31 mei). Wat moet je doen bij bouwgeschillen? Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/wat-moet-je-doen-bij-bouwgeschillen