Alles over het kadastraal inkomen

kadastraal inkomen

In België is het kadastraal inkomen (KI) een term die vaak wordt gebruikt bij vastgoedtransacties en belastingaangiften. Maar wat betekent het precies, en waarom is het belangrijk? In dit blogartikel duiken we dieper in op het concept van het kadastraal inkomen in België en geven we je een overzicht van de belangrijkste zaken die je moet weten.

Wat is het kadastraal inkomen?

Het kadastraal inkomen, vaak afgekort als KI, is een schatting van het gemiddelde jaarlijkse netto-inkomen dat een onroerend goed zou kunnen genereren. Met andere woorden, het is een geschatte huurwaarde van het pand. Het KI wordt vastgesteld door de Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen (ook bekend als het kadasterkantoor) en wordt gebruikt als basis voor belastingberekeningen in België.

kadastraal inkomen

Hoe wordt het kadastraal inkomen bepaald?

Het KI wordt vastgesteld op basis van verschillende factoren, waaronder de ligging van het onroerend goed, het type gebouw, de grootte, de staat van onderhoud en andere relevante kenmerken. Het is belangrijk op te merken dat het KI niet gebaseerd is op de werkelijke huurinkomsten van het pand, maar eerder op een schatting van wat het pand zou kunnen opbrengen.

Waarom is het kadastraal inkomen belangrijk?

Het KI heeft verschillende belangrijke toepassingen in België:

  • Onroerende voorheffing: Het KI vormt de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing, een belasting die wordt geheven op onroerend goed in België. Hoe hoger het KI van een pand, hoe hoger de onroerende voorheffing zal zijn.
  • Belastingaangifte: Het KI wordt ook gebruikt bij de belastingaangifte. Het wordt opgenomen in de aangifte van de eigenaar als een indicatie van het inkomen dat ze zouden kunnen ontvangen van het onroerend goed.
  • Huurwaarde: Het KI kan ook van belang zijn voor huurders en verhuurders. Het geeft een idee van wat een redelijke huurprijs zou zijn voor een bepaald pand.
  • Kadastraal uittreksel: Bij vastgoedtransacties wordt vaak een kadastraal uittreksel gebruikt. Hierin staat het KI vermeld, wat potentiële kopers kan helpen bij het beoordelen van de kosten en voordelen van een eigendom.

kadastraal inkomen

Kun je het kadastraal inkomen controleren of aanpassen?

Je kan het KI van je eigendom controleren op het kadastraal uittreksel of via de website van de FOD Financiën. Als je van mening bent dat het KI niet overeenkomt met de werkelijke situatie van het pand, kun je een aanvraag indienen om het te laten herzien. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het pand is gerenoveerd en de huurwaarde daardoor is veranderd. 

Als eigenaar is het belangrijk om het KI van je eigendom te kennen en te controleren om ervoor te zorgen dat het overeenkomt met de werkelijke situatie van het pand. 

Via deze link kan je inloggen op MyMinfin en zo het KI van je woning opvragen.

In geval van nieuwbouw, verbouwing of afbraakwerken kan je je KI laten aanpassen. Meer info over deze aangifte vind je via de dienst FOD Financiën.

Wat met het kadastraal inkomen na verbouwingen?

Wanneer je verbouwingen hebt uitgevoerd is het belangrijk om het kadastraal inkomen te laten herzien, aangezien verbouwingen de huurwaarde van je pand kunnen beïnvloeden.  Als je bijbouwt (of verbouwt) kan het KI dus stijgen. Na afbraakwerken kan het KI ook dalen. 

Let er op dat je hiermee niet vals speelt door niets te melden! Doe dit steeds binnen 30 dagen na het eindigen van de bouwwerken, anders kan je je aan een fikse boete verwachten. Normaal gezien is de gemeente op de hoogte van de bouwwerken door bijvoorbeeld een vergunningaanvraag en sturen ze je een brief ter herinnering. Maar ook zonder deze brief is het jouw plicht als burger om het in orde te brengen.

kadastraal inkomen

Hier zijn de stappen die je moet volgen om het KI te laten aanpassen na verbouwingen:

1. Contacteer de administratie van het kadaster

Neem contact op met het kadasterkantoor dat verantwoordelijk is voor jouw regio. Je kunt de contactgegevens van het lokale kantoor vinden op de website van de FOD Financiën. Langsgaan is tegenwoordig enkel nodig als ze je telefonisch niet verder kunnen helpen.

2. Verzamel bewijsmateriaal

Voordat je contact opneemt met het kadasterkantoor, is het belangrijk om gedetailleerd bewijsmateriaal te verzamelen over de uitgevoerde verbouwingen. Dit omvat bouwvergunningen, facturen, foto’s voor en na de verbouwingen en andere documenten die aantonen welke veranderingen zijn aangebracht aan het pand.

3. Maak een aanvraag tot herziening

Dien een aanvraag tot herziening van het KI in bij het kadasterkantoor. In deze aanvraag moet je alle bewijsstukken en informatie over de verbouwingen verstrekken, zodat het kadasterkantoor een nieuwe schatting van het KI kan maken op basis van de gewijzigde huurwaarde van het pand.

4. Wacht op de beoordeling

Het kadasterkantoor zal je aanvraag beoordelen en een nieuw KI voorstellen op basis van de verbouwingen. Dit kan enige tijd in beslag nemen, dus wees geduldig.

5. Controleer het nieuwe KI

Na de herziening zal het kadasterkantoor een nieuw KI voorstellen. Controleer dit zorgvuldig om er zeker van te zijn dat het overeenkomt met de verbouwingen en de werkelijke huurwaarde van het pand.

6. Eventueel beroep indienen

Als je het niet eens bent met het voorgestelde nieuwe KI, heb je het recht om beroep aan te tekenen bij de administratieve rechtbanken. Je moet binnen de gestelde termijn bezwaar maken en de redenen voor je bezwaar documenteren.

Belangrijk! Als je verbouwt met als doel je woning energiezuiniger te maken, stijgt het kadastraal inkomen niet. Denk dan aan aanpassingen zoals het isoleren van vloeren of daken, nieuwe ramen laten installeren, zonnepanelen op je dak of een zonneboiler aankopen.

Bij de aankoop van een huis kan je dus best ook het kadastraal inkomen bekijken, zodat je weet wat je moet betalen. En ben je al op de hoogte van de exacte notariskosten die bij de aankoop van een woning komen kijken?