Het kadastraal inkomen volgens wetgeving 2024

BANNER ARTIKEL kadastraal inkomen

In België is het kadastraal inkomen (KI) een term die vaak wordt gebruikt bij vastgoedtransacties en belastingaangiften. Maar wat betekent het precies, en waarom is het belangrijk? In dit blogartikel duiken we dieper in op het concept van het kadastraal inkomen in België en geven we je een overzicht van de belangrijkste zaken die je moet weten.

Wat is het kadastraal inkomen?

Het kadastraal inkomen, vaak afgekort als KI, is een schatting van het gemiddelde jaarlijkse netto-inkomen dat een onroerend goed zou kunnen genereren. Met andere woorden, het is een geschatte huurwaarde van het pand. Het KI wordt vastgesteld door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (of het Kadaster) en wordt gebruikt als basis voor belastingberekeningen in België.

Het kadaster indexeert je kadastraal inkomen jaarlijks.

kadastraal inkomen

Hoeveel is het kadastraal inkomen van mijn woning?

De administratie van het kadaster bepaalt het kadastraal inkomen van jouw woning. Dit doet ze op basis van verschillende factoren, waaronder de ligging van het onroerend goed, het type gebouw, de grootte, de staat van onderhoud en andere relevante kenmerken. Het KI is niet gebaseerd op de werkelijke huurinkomsten van het pand, maar eerder op het geschatte jaarlijks netto-huurinkomen dat je zou ontvangen als je het pand zou verhuren.

Je vindt het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen terug:

 • in de aankoopakte van je woning.
 • op je aanslagbiljet van onroerende voorheffing.
 • op je aanslagbiljet van personenbelasting.
 • door je aan te melden bij Mijn Dossier op het platform van de Vlaamse Belastingsdienst en door te klikken naar Onroerende Voorheffing > Het laatste kohierartikel.
 • door je aan te melden op MyMinfin en je gegevens van je onroerende goederen aan te vragen.
 • Bij nieuwbouw of na een renovatie: op de betekening van het kadastraal inkomen die je van het kadaster kreeg.

Waarom is het kadastraal inkomen belangrijk?

Het KI heeft verschillende belangrijke toepassingen in België:

 • Onroerende voorheffing: Het KI vormt de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing, een belasting die wordt geheven op onroerend goed in België. Hoe hoger het KI van een pand, hoe hoger de onroerende voorheffing zal zijn.
 • Belastingaangifte: Het KI wordt ook gebruikt bij de belastingaangifte. Het wordt opgenomen in de aangifte van de eigenaar als een indicatie van het inkomen dat ze zouden kunnen ontvangen van het onroerend goed.
 • Huurwaarde: Het KI kan ook van belang zijn voor huurders en verhuurders. Het geeft een idee van wat een redelijke huurprijs zou zijn voor een bepaald pand.
 • Kadastraal uittreksel: Bij vastgoedtransacties wordt vaak een kadastraal uittreksel gebruikt. Hierin staat het KI vermeld, wat potentiële kopers kan helpen bij het beoordelen van de kosten en voordelen van een eigendom.

 

kadastraal inkomen

Kun je het kadastraal inkomen controleren?

Je kan het KI van je eigendom controleren op het kadastraal uittreksel of via de website van de FOD Financiën. Via deze link kan je inloggen op MyMinfin en het KI van je woning opvragen.

Als het KI niet overeenkomt met de werkelijke situatie van het pand, dien je een aanvraag in om het te laten herzien. Dit is bijvoorbeeld als het pand is gerenoveerd en de huurwaarde daardoor is veranderd.

Als eigenaar is het belangrijk om het KI van je eigendom te kennen en te controleren. Zo zorg je ervoor dat het overeenkomt met de werkelijke situatie van het pand. 

Kun je het kadastraal inkomen aanpassen?

In een aantal gevallen moet je je KI laten aanpassen, hieronder vind je drie voorbeelden. Meer info over deze aangifte vind je via de dienst FOD Financiën.

 • Als het onroerend goed fysisch wijzigde: je verbouwde, renoveerde of brak af.
 • Als het initiële kadastraal inkomen foutief was.
 • Als het onroerende goed van bestemming gewijzigd is: van handelspand naar woning.

 

Wat met het kadastraal inkomen na verbouwingen?

Wanneer je verbouwingen hebt uitgevoerd, is het belangrijk om het kadastraal inkomen te laten herzien, aangezien verbouwingen de huurwaarde van je pand beïnvloeden. Als je bijbouwt (of verbouwt) kan het KI dus stijgen. Na afbraakwerken kan het KI ook dalen. 

Let er op: Speel hiermee niet vals door niets te melden! Doe dit steeds binnen 30 dagen na het eindigen van de bouwwerken, anders krijg je een fikse boete verwachten. Normaal gezien is de gemeente op de hoogte van de bouwwerken door bijvoorbeeld een vergunningaanvraag en sturen ze je een brief ter herinnering. Maar ook zonder deze brief is het jouw plicht als burger om het in orde te brengen.

Je kadastraal inkomen aanpassen na verbouwingen (6 stappen):

1. Zoek de contactgegevens van de kadasteradministratie op

Contacteer het kadasterkantoor dat verantwoordelijk is voor jouw regio. Vind de contactgegevens van het lokale kantoor op de website van de FOD Financiën. Fysiek langsgaan is tegenwoordig enkel nodig als ze je telefonisch niet verder kunnen helpen.

2. Verzamel bewijsmateriaal

Voordat je contact opneemt met het kadasterkantoor, is het belangrijk om gedetailleerd bewijsmateriaal te verzamelen over de uitgevoerde verbouwingen. Dit omvat bouwvergunningen, facturen, foto’s voor en na de verbouwingen en andere documenten die aantonen welke veranderingen je juist hebt aangebracht aan het pand.

3. Maak een aanvraag tot herziening

Dien een aanvraag tot herziening van het KI in bij het kadasterkantoor. In deze aanvraag moet je alle bewijsstukken en informatie over de verbouwingen verstrekken, zodat het kadasterkantoor een nieuwe schatting van het KI kan maken op basis van de gewijzigde huurwaarde van het pand.

4. Wacht op de beoordeling

Het kadasterkantoor beoordeelt je aanvraag en stelt een nieuw KI voor op basis van de verbouwingen. Dit kan enige tijd in beslag nemen, dus wees geduldig.

5. Controleer het nieuwe KI

Na de herziening stelt het kadasterkantoor een nieuw KI voor. Controleer dit zorgvuldig om er zeker van te zijn dat het overeenkomt met de verbouwingen en de werkelijke huurwaarde van het pand.

6. Eventueel beroep indienen

Als je het niet eens bent met het voorgestelde nieuwe KI, heb je het recht om beroep aan te tekenen bij de administratieve rechtbanken. Je moet binnen de gestelde termijn bezwaar maken en de redenen voor je bezwaar documenteren.

Let op: Als je verbouwt met als doel je woning energiezuiniger te maken, stijgt het kadastraal inkomen niet. Denk dan aan aanpassingen zoals het isoleren van vloeren of daken, nieuwe ramen laten installeren, zonnepanelen op je dak of een zonneboiler aankopen.

Bij de aankoop van een huis kan je dus best ook het kadastraal inkomen bekijken, zodat je weet wat je moet betalen. En ben je al op de hoogte van de exacte notariskosten die bij de aankoop van een woning komen kijken?

kadastraal inkomen

Bronnen: Belgium, Dewaele, Federale Overheid FINANCIËN, Notaris & Vlaanderen

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:

Biets, R. (2024, 9 januari). Alles over het kadastraal inkomen. Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/alles-over-het-kadastraal-inkomen/