Groene lening: de weg naar een energiezuinige woning

Een man legt zonnepanelen op een dak aan de hand van groene leningen.

In Vlaanderen is er een groeiende vraag naar groene leningen om woningen energiezuiniger te maken. De Vlaamse Regering heeft namelijk grootse plannen. Om de energie-efficiëntie van de Vlaamse woningen te verhogen, moet de energiescore van onze woning tegen 2050 met maar liefst 75% verbeteren. Er is dus nog veel werk aan de winkel. Met het huidige tempo zal slechts 1 op 3 van de Vlaamse huizen op tijd klaar zijn, dus tijd om actie te ondernemen. Gelukkig kan je bij een renovatie beroep doen op een groene lening met een lagere rentevoet. Maar wat houdt zo’n groene lening nu precies in?

 

Wat is een groene lening?

Een groene lening is een krediet dat wordt afgesloten om energiebesparende werken aan je woning uit te voeren en zo de duurzaamheid en de kwaliteit van je woning te optimaliseren. Deze lening krijgt ook vaak de naam energielening. Het is een variant van een renovatielening, maar is dus bedoeld voor energiezuinige werken. In Vlaanderen zijn er verschillende soorten sociale leningen of kredieten om je woning te bouwen of verbouwen, waarvan een groene lening er één is.

Een groene lening heeft verschillende voordelen:

 • Lagere rente: groene leningen hebben een lagere rente dan reguliere leningen. De voordelige rentevoet ligt rond de 2%. Dit betekent dat je minder geld hoeft terug te betalen over de looptijd van de lening , wat je wederom geld bespaart. 
 • Verhoging van de waarde van je woning: energiebesparende renovatiewerken kunnen de waarde van je woning verhogen. 
 • Minder energiekosten: de werken zullen ervoor zorgen dat je woning energiezuiniger wordt, waardoor je energierekening zal verlagen.
 • Duurzamer leven: door te kiezen voor een groene lening, draag je bij aan een duurzamere toekomst voor onze planeet.

 

Waarvoor kan je een groene lening gebruiken?

Iedereen die energiebesparende werken wil uitvoeren, kan in principe beroep doen op een groene lening. Dit krediet gebruik je dus om de renovatiewerken in je bestaande woning te financieren. Het begrip “energiebesparend” is erg ruim en omvat verschillende soorten werken. In dit lijstje zie je enkele voorbeelden:

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Hoogrendementsglas
 • Muurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Luchtdichting en luchtdichtheidstest
 • Energiezuinige ventilatiesystemen type C of D
 • Zuinige verwarmingsinstallatie (bijvoorbeeld een condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen, enzovoort)
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen
 • Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
 • Vervanging van lichtarmaturen en lampen
 • Energiezuinige huishoudtoestellen
 • Energieopslagtechnieken en beheerssystemen
 • Energieaudit
 • Thuisbatterijen
 • Rookmelders
 • Alarmsysteem

Het is aan te raden om vooraf steeds goed te controleren welke werken al dan niet in aanmerking komen, zo voorkom je onnodige kosten. Hier zijn enkele voorbeelden van werken die je niet kan financieren met een groene lening:

 • Esthetische werken, zoals het schilderen van de gevel.
 • Werken die gedeeltelijk door de overheid worden gefinancierd, zoals in het kader van sociale huisvesting.
 • Werken die niet voldoen aan de technische vereisten en criteria die worden gesteld aan de energiebesparende werken.
 • Werken waarvoor de aanvrager reeds een groene lening heeft afgesloten en deze niet volledig heeft terugbetaald.

 

Een klusjesman voert herstellingswerken uit aan de ramen.

 

Zijn er voorwaarden aan verbonden?

De voorwaarden voor het aanvragen van een groene lening in Vlaanderen kunnen in de toekomst veranderen, maar momenteel zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

 • Minstens 50% of 75% (hangt van de kredietgever af) van de renovatiewerken moet energiebesparend zijn.
 • Je moet de werken kunnen bewijzen aan de hand van facturen of offertes.
 • Je bent een particulier die in Vlaanderen woont.
 • Het geleende bedrag ligt tussen € 1.250 en € 75.000, afhankelijk van de kredietgever.
 • De looptijd van de lening gaat tot maximum 15 jaar.
 • Je moet in staat zijn om de nodige documenten, zoals bewijs van inkomen en eigendom, voor te leggen aan de bank naar keuze om de aanvraag te verifiëren.

Voor de meest actuele informatie en specifieke details raadpleeg je best de website van de Vlaamse Overheid of neem je contact op met een erkende kredietgever.

 

Bij welke banken kan ik terecht?

Er zijn verschillende banken in Vlaanderen waar je terecht kunt voor een groene lening. Hieronder vind je een overzicht van enkele grote banken die een groene lening aanbieden:

 

De rentevoet van een groene lening verschilt van bank tot bank. Over het algemeen hebben groene leningen een lagere rentevoet dan reguliere leningen. De rentevoet wordt bepaald door verschillende factoren: de looptijd van de lening, het geleende bedrag en de kredietwaardigheid. De rentevoet kan ook afhankelijk zijn van de energiebesparende werken die je wil financieren. Vergelijk dus steeds verschillende banken en vraag offertes aan om de beste rentevoet voor jouw specifieke situatie te bepalen.

Daarnaast zijn er ook nog andere instellingen die groene leningen aanbieden, zoals energiecoöperaties en lokale overheden. Raadpleeg ook de opties van deze aanbieders vooraleer je een beslissing neemt.

 

Een woning wordt verbouwd, de muren zijn weggehaald.

 

Wat met grotere verbouwingswerken?

Sinds 1 september 2022 kan je een “Mijn Verbouwlening” aanvragen bij de Vlaamse Overheid (vervangt de renteloze Vlaamse energielening). Deze lening is net zoals een groene lening bedoeld om energiebesparende renovatiewerken aan je woning te financieren en wordt aangeboden door Het Energiehuis. De lening heeft een maximumbedrag van € 60.000 en een looptijd van maximum 25 jaar. Deze lening is renteloos, zolang de wettelijke rente onder 3% blijft. Dit is momenteel niet het geval, waardoor de rente sinds 1 februari 2023 2,25% bedraag. Vanwege de grote aanvraag, loopt de wachttijd op tot 3 maanden. Vraag de lening dus tijdig aan.

Jammer genoeg kan niet iedereen beroep doen op de Mijn Verbouwlening. Op de website van de Vlaamse Overheid vind je de 5 doelgroepen die in aanmerking komen . Ontdek of jij aan de voorwaarden voldoet.

Aangezien de Vlaamse Overheid de regelgevingen rondom woningen vaak aanpast, blijven wij voor jou steeds up-to-date. Benieuwd naar de huidige stand van zaken? Ontdek de meest actuele veranderingen in 2023.