Mijn VerbouwLening volgens wetgeving

Banner Appartement - Mijn VerbouwLening volgens wetgeving

Wil je je woningkwaliteit en/of energieprestatie verbeteren door je huis of appartement renoveren? Vraag dan de Mijn VerbouwLening aan. Lees hier de voorwaarden, het bedrag, de uitbetaling en hoe je deze financiële steun van de Vlaamse overheid aanvraagt!

Voorwaarden van je situatie

De Vlaamse Mijn VerbouwLening is een lening tot 60.000 euro met een looptijd van maximaal 25 jaar, die bedoeld is voor het renoveren van je huis of appartement. De renovaties moeten de kwaliteit of energieprestatie van de woning verbeteren.

Je mag de VerbouwLening combineren met de VerbouwPremie.

Als je een particuliere eigenaar-bewoner bent

Je bent een particuliere eigenaar-bewoner en:

 • je bent eigenaar van het huis of appartement en bent hier op het moment van aanvraag gedomicilieerd (of je bent hier binnen de 36 maand gedomicilieerd).
 • of je bent eigenaar via erfenis of schenking. In dit geval moet je hier niet gedomicilieerd zijn.
 • je voldoet aan de inkomensgrens van:

 

Let op: Het inkomen op je laatst beschikbare aanslagbiljet voor personenbelasting telt op het moment van de aanvraag.

Het inkomen

Het inkomen omvat gezamenlijk belastbaar inkomen, afzonderlijke belastbare inkomsten, leefloon, inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) aan een persoon met een handicap en belastingvrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of van Europese/internationale instellingen.

Vind je gezamenlijk belastbaar en je afzonderlijk belastbaar inkomen terug via My Minfin.

Let op:

 • Inkomsten van inwonende werkende kinderen tellen mee als ze eigenaar zijn in volle eigendom, vruchtgebruik, recht van erfpacht of recht van opstal hebben op het pand.
 • Inkomsten van alle andere inwonende personen tellen niet mee als ze geen eigenaar zijn.

 

Als je een particuliere verhuurder bent

Je verhuurt via een woonmaatschappij en moet een geschreven huurbelofte voorleggen.

Of je verhuurt particulier en:

 • je vraagt een maximale huurprijs van 900 euro per maand. Voor deze gemeenten telt een maximale huurprijs van 1.000 euro.
 • je moet gedurende 9 jaar een korting geven op de huurprijs van:
  • 20 euro bij een lening tot 15.000 euro.
  • 40 euro bij een lening tot 30.000 euro.
  • 60 euro bij een lening tot 60.000 euro.
  • 80 euro bij een lening tot 80.000 euro.
 • je moet een verklaring op eer voorleggen waarin je verklaart je aan bovenstaande regels te houden.

 

Als je de woning verwierf via erfenis of schenking

Je verwierf het huis of appartement via erfenis of schenking in volle eigendom en:

 • je voldoet aan de inkomensgrens van:
 • je hoeft deze woning niet te (gaan) bewonen.

 

Als je een niet-commerciële instelling of coöperatieve vennootschap bent

Je bent een niet-commerciële instelling of coöperatieve vennootschap en hebt een pand:

 • waarop je zakelijk recht hebt en welke je voor eigen gebruik aanwendt.
 • die je minstens 9 jaar verhuurt aan een woonmaatschappij of sociaalverhuurkantoor.
 • die je verhuurt via particuliere huur.

 

Als je een vereniging van mede-eigenaars (VME) bent

Je bent een VME en je sloot een kredietverzekering af om aan een Mijn VerbouwLening te kunnen komen.

Als VME kan je een Mijn VerbouwLening tot 60.000 voor je gebouw, aanvullen met 25.000 euro per appartement.

 

Mijn VerbouwLening rekenmachine en notities

Voorwaarden van je huis of appartement

Je huis of appartement:

 • ligt in het Vlaams Gewest.
 • is minstens 15 jaar oud op de datum van aanvraag. Het bouwjaar van je woning staat op je Kadastraal uittreksel.
  • Vraag dit aan via My MinFin. Klik op “Mijn woning en mijn onroerende goederen” en daarna op “Een kadastraal uittreksel aanvragen”.

 

Vraag je Mijn VerbouwLening aan voor investeringen zoals zonneboilers, (hybride) warmtepompen, warmtepompboilers of zonnepanelen, dan:

 • moet je huis of appartement voor 1 januari 2014 aangesloten zijn op het distributienet.
 • of moet je huis of appartement voldoen aan de EPB-eisen en over een EPB-certificaat hebben.
 • of moet je de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden hebben verkregen.

 

Voorwaarden van de soort werken

Doe de aanvraag van Mijn VerbouwLening met offertes die niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment van aanvraag. Dit mogen geen facturen zijn.

Hieronder vind je alle categorieën van werken. Per categorie is er een maximaal ontleenbedrag:

Categorie werkenBedrag
DakBedrag beperkt tot het factuurbedrag
BuitenmurenBedrag beperkt tot het factuurbedrag
VloerBedrag beperkt tot het factuurbedrag
Ramen en deurenBedrag beperkt tot het factuurbedrag
WarmtepompBedrag beperkt tot het factuurbedrag
WarmtepompboilerBedrag beperkt tot het factuurbedrag
ZonneboilerBedrag beperkt tot het factuurbedrag
BinnenrenovatieMax. 5.000 euro + BTW
Elektriciteit en sanitairMax. 7.500 euro + BTW
Gascondensatieketel**Bedrag beperkt tot het factuurbedrag
ZonnepanelenBedrag beperkt tot het factuurbedrag

**Een MijnVerbouwLening voor een gascondensatieketel geldt enkel voor verhuur via een woonmaatschappij en de laagste inkomenscategorie met een jaarlijks inkomen van:

 

Extra regels:

 • Doe-het-zelf: Voor binnenrenovatie, elektriciteit en sanitair is doe-het-zelf toegelaten. Voor alle andere categorieën niet.
 • Thuisbatterij: Een thuisbatterij valt niet onder de noemer “Zonnepanelen”. Je kan er geen Mijn VerbouwLening voor afsluiten.

Hoeveel bedraagt Mijn VerbouwLening?

Het Energiehuis wijst je Mijn VerbouwLening toe of af o.b.v. je financiële situatie en terugbetalingscapactiteit op vlak van het bedrag en de looptijd.

Je vraagt een Mijn VerbouwLening aan:

 • voor een leningsbedrag tussen de 1.250 en 60.000 euro.
 • voor een afbetalingstermijn van maximaal 25 jaar.
 • met een rentevoet van 2,75%. Deze rentevoet is wettelijk bepaald en wordt jaarlijks aangepast na de publicatie in het Staatsblad. Formule = 5,75% wettelijke rentevoet – 3% korting.
 • en hieraan zijn geen dossierkosten verbonden.

 

Bereken je maandelijkse aflossing en het totaalbedrag rente dat je moet aflossen gedurende de volledige looptijd van Mijn VerbouwLening via de online rentesimulator het Vlaams energie- en klimaatagentschap.

Let op:

 • Wanneer je een deel van je lening opneemt, start je met rente te betalen op dat deel van je lening. Pas als je het volledig bedrag hebt opgenomen, starten de terugbetalingen en betaal je rente op het volledige leningsbedrag.
 • Het uiteindelijke factuurbedrag bepaalt het bedrag van je lening:
  • Ligt je factuurbedrag lager dan je offerte? Dan telt je factuurbedrag.
  • Ligt je factuurbedrag hoger dan je offerte? Contacteer dan het Energiehuis. In dit geval moet men een nieuwe akte opmaken en ondertekenen.
  • Let op: Het factuurbedrag moet nog steeds onder 60.000 euro zijn én de gefactureerde werken moeten hetzelfde zijn als de werken op de offerte.

 

Wie heeft geen recht?

 • Je hebt een renovatiekrediet met rentesubsidie afgesloten.
 • Je kocht een woning met EPC-label E of F.
 • Je hebt een slechte terugbetalingscapaciteit. Het Energiehuis voert een kredietanalyse uit.
 • Je wilt een MijnVerbouwLening voor sloop- en heropbouw werken.

 

Mijn VerbouwLening Apple macbook schrift

Mijn VerbouwLening aanvragen

Als je wettelijk, feitelijk samenwoont of gehuwd bent en gedomicilieerd in het huis of appartement, geldt dit:

 • Als jij én je partner beide eigenaar zijn, maakt het niet uit wie de lening aanvraagt. Beide inkomsten tellen.
 • Als één van jullie geen eigenaar is, moet deze partner de lening niet aanvragen. In dit geval kan men de niet-eigenaar geen lening toekennen.

 

Belangrijk hierbij is:

 • Dien de aanvraag in voor de start van de werken.
 • Dien de aanvraag in met offertes die niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment van aanvraag. Facturen tellen niet.
 • Er mag slechts één Mijn VerbouwLening tegelijkertijd lopen per onroerend goed. Deze lening deel je op in maximaal 6 schijven.
 • De uiterste opnamedatum van je Mijn VerbouwLening is 36 dagen na ondertekening van de leningovereenkomst.

 

Stap 1: Controleer of je voldoet aan de voorwaarden

Dubbelcheck de voorwaarden.

Stap 2: Verzamel alle bewijsdocumenten

Je moet deze documenten voorleggen:

 • Een kopie van je offertes of meetstaten (= gedetailleerde opmeting van de hoeveelheden en specificaties van materialen en werkzaamheden van een bouwbedrijf).
 • Een kopie van je identiteitskaart.
 • Een kopie van je recente loonbrieven, of andere bewijzen van inkomsten.

 

Indien nodig (vraag ze op via Mijn Burgerprofiel of My Minfin):

 • Aankoopakte van je woning.
 • Huurbelofte.
 • Productlabels.
 • Verklaring op eer.
 • Aannemersattesten.
 • Bewijs van isolatie.
 • Bewijs van schenking.
 • Bewijs van vaste uitgaven (alimentatie, huur).
 • Bewijs van andere lopende kredieten of leningen.
 • Bewijs van andere inkomsten (pensioen, uitkering)
 • Attest van beschermde afnemer.

 

Stap 3: Meld jezelf aan via Mijn VerbouwLoket

Meld jezelf digitaal aan (enkel voor particuliere eigenaar-bewoners van huizen) via Mijn VerbouwLoket met je eID of Itsme. Het loket bezorgt je aanvraag bij het juiste Energiehuis.

In alle andere situaties doe je een fysieke aanvraag bij het Energiehuis van je gemeente.

Stap 4: Start je aanvraag

Klik op:

 • “start nieuwe aanvraag”
 • “Ga naar deze stap”

 

Stap 5: Vul je gegevens in

 • Vul je algemene gegevens aan.
 • Vul de gegevens van je huis of appartement aan.
 • Vink alle categorieën van soort werken aan.

 

Stap 6: Upload je bewijsdocumenten

 • Onder “Offertes”: Upload minstens één offerte per categorie van soort werken.
 • Onder “Overige documenten”: Upload hier overige documenten zoals bewijs van isolatie, productlabels en aannemersattesten.

 

Stap 7: Geef je gewenste Mijn VerbouwLening aan

Vul aan:

 • je gewenst bedrag.
 • je gewenste looptijd.
 • je bankrekeningnummer (buitenlandse bankrekeningnummers zijn toegestaan).

 

Stap 8: Vul je financiële gegevens in

Maak een overzicht van je vaste lasten en inkomsten.

Stap 9: Vul je contactgegevens in

Vul aan:

 • je e-mailadres.
 • je telefoonnummer.

 

Stap 10: Controleer het overzicht

 • Controleer het overzicht.
 • Pas fouten aan via de knop “details” per onderdeel.
 • Klik op “indienen”.
 • Onderteken de leningaanvraag. Dit hoeft maar door één persoon ondertekend te worden.
 • Ga naar “Documenten en downloads”.
 • Download je aanvraag.
 • Krijg een ontvangstbevestiging.

 

Stap 11: Ontvang goedkeuring

De termijn voor goedkeuring is afhankelijk van Energiehuis tot Energiehuis.

Ben je niet akkoord met de beslissing? Dien dan een klacht in bij het Energiehuis van je gemeente.

Aanvraagstatus controleren

 • Meld jezelf aan via Mijn VerbouwLoket.
 • Klik op “Mijn dossiers”.
 • Bekijk de kolom “Status”.

 

Mijn VerbouwLening modern appartement

 

Bronnen: Antwerpen, Energiehuis, Vlaanderen

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:

Stiasteny, L. (2024, 5 april). Mijn VerbouwLening volgens wetgeving. Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/mijn-verbouwlening-volgens-wetgeving