Begrippenlijst – Appartement.be

Banner Appartement - Begrippenlijst maken in notitieboekje met potlood

Ontdek de betekenis van vastgoedjargon dankzij de begrippenlijst van Appartement.be. Hier vind je moeilijke en essentiële termen uitgelegd op een eenvoudige manier.

Overzicht begrippenlijst – Appartement.be

 • “Ernstige handicap” volgens Wonen in Vlaanderen
 • Familieleden in graden
 • Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
 • Ongeschikt- en onbewoonbaar verklaren van een woning
 • Overbewoond verklaren van een woning
 • Persoon ten laste
 • Recht van erfpacht
 • Recht van opstal

 

“Ernstige handicap” volgens Wonen in Vlaanderen

Voor het toewijzen van woonpremies (huurpremie, huursubsidie) en sociale huurwoningen werkt Wonen in Vlaanderen met eenzelfde definitie van een ernstige handicap.

Volgens Wonen in Vlaanderen zijn personen met een ernstige handicap:

 • personen die permanent arbeidsonbekwaam zijn verklaard.
 • personen die op de medisch-sociale schaal minstens 9 punten op zelfredzaamheid missen.
 • personen die voor minstens 66% blijvend lichamelijk of geestelijk gehandicapt zijn verklaard.
 • personen die 1/3e (of minder) verdienen van wat iemand zonder handicap op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen (= verminderd verdienvermogen).
 • personen waarvan het verdienvermogen verminderd is tot 1/3e (of minder), na een periode van primaire werkonbekwaamheid. En die tijdens die werkonbekwaamheid een ziekte- en invaliditeitsverzekering had.
 • personen die een verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap of aandoening krijgen.

 

Familieleden in graden

 • 1ste graad: vader, moeder, zoon, dochter, ten volle adoptant, ten volle geadopteerde
 • 2de graad: grootvader, grootmoeder, kleinzoon, kleindochter, broer, zus
 • 3de graad: overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinzoon, achterkleindochter, oom, tante, neef , nicht

 

Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

De Inkomensvervangende Tegemoetkoming (IVT) is een sociale uitkering voor personen met een handicap in België, met name in de Vlaamse Gemeenschap. De IVT voorziet mensen die door hun handicap niet in staat zijn om voldoende te verdienen van een inkomensvervangende financiële tegemoetkoming.

Naast de IVT bestaan er ook andere sociale uitkeringen en tegemoetkomingen voor personen met een handicap in België, zoals de Integratietegemoetkoming en de Hulp aan Bejaarden met een Handicap (HBH). Deze uitkeringen bieden financiële steun aan personen met een handicap en helpen hen een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden.

Ongeschikt- of onbewoonbaar verklaren van een woning

De Vlaamse Codex wonen waarborgt woningkwaliteitsnormen. Voldoet je woning niet aan deze normen? Laat het pand dan zo spoedig mogelijk controleren, zodat je de gebreken nadien kan herstellen. Wonen in Vlaanderen controleert je woning en rapporteert de resultaten in een technisch verslag.

Is je woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard? Dan komt je woning in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO).

Overbewoond verklaren van een woning

De Vlaamse Codex wonen waarborgt woningkwaliteitsnormen. Een van deze normen is de maximale bezettingsnorm. Deze norm bepaalt voor hoeveel personen je woning geschikt is. Als je dit aantal overschrijdt en er daardoor veiligheidsrisico’s, gezondheidsrisico’s of mensonwaardige levensomstandigheden ontstaan, is je woning overbewoond.

Wonen in Vlaanderen controleert je woning en rapporteert de resultaten in een technisch verslag.

Persoon ten laste

Een persoon ten laste is iemand die afhankelijk is van jou voor financiële ondersteuning. Dit kunnen bijvoorbeeld jouw kinderen zijn of andere familieleden waarvoor jij zorgt. Hieronder vallen:

 • Een minderjarig kind dat op je adres is ingeschreven of een kind dat recht geeft op gezinsbijslag.
 • Een minderjarig kind dat regelmatig bij jou verblijft of een kind dat recht geeft op gezinsbijslag.
 • Een persoon die als ernstig gehandicapt erkend is.

 

Recht van erfpacht

Recht van erfpacht is het recht krijgen om de grond of het pand van iemand anders te gebruiken voor een bepaalde duur. Je sluit samen met de erfpachtgever een overeenkomst met alle details af. De termijn van de overeenkomst is minstens 15 jaar en maximaal 99 jaar. In ruil voor het recht van erfpacht betaal je een jaarlijkse vergoeding, genaamd: canon of cijns.

Let op:

 • In de periode dat je recht van erfpacht hebt, mag je de waarde van de grond of woning niet verminderen. (bv. vernielen, verontreinigen etc.)
 • Als erfpachtgever verlies je je recht op financiële tegemoetkomingen van de Vlaamse Overheid. (bv. Vlaamse huurpremie, Vlaamse huursubsidie etc.)

 

Recht van opstal

Recht van opstal is het recht krijgen om de grond van iemand anders te bebouwen voor een bepaalde duur. Je sluit samen met de opstalgever een overeenkomst met alle details af. De termijn van de overeenkomst is maximaal 99 jaar. In ruil voor het recht van opstal betaal je een jaarlijkse vergoeding, genaamd: canon of cijns.

Let op:

 • In de periode dat je recht van opstal hebt, mag je de waarde van de grond of woning niet verminderen. (bv. vernielen, verontreinigen etc.)
 • Als opstalgever verlies je je recht op financiële tegemoetkomingen van de Vlaamse Overheid. (bv. Vlaamse huurpremie, Vlaamse huursubsidie etc.)

 

Begrippenlijst noteren in een boekje met pen

 

Bronnen: Dewaele Vastgoeddiensten, GPedia, Handicap Belgium, Vlaanderen, Wikipedia

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:

Stiasteny, L. (2024, 11 april). Begrippenlijst – Appartement.be. Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/begrippenlijst-van-appartement-be