Voorwaarden voor een sociale woning huren volgens wetgeving 2024

Banner Appartement - Voorwaarden voor een sociale woning huren

Maak jij kans op het huren van een sociaal huis of appartement? Bereid je goed voor. Kijk hier na of je voldoet aan de voorwaarden voor een sociale woning huren. Vind moeiteloos de weg naar betaalbaar en kwalitatief wonen in Vlaanderen.

Voorwaarden voor een sociale woning (2024) – inhoud

Vooraleer je jezelf mag inschrijven voor het huren van een sociale woning in Vlaanderen, moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Leeftijd voorwaarden
 • Inkomen voorwaarden
 • Middelentoets
 • Eigendom voorwaarden

 

Op zoek naar hoe je je inschrijft voor een sociale woning? Lees dan artikel Inschrijven voor een sociale woning huren.

1. Leeftijd voorwaarden

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 • Je bent niet in het algemeen beschermingsstatuut opgenomen met het voorlopige bewind als basis.

 

Let op: Ben je jonger dan 18 jaar? Dan gelden er aparte voorwaarden voor een sociale woning huren: Lees ze onder deze voorwaarden.

2. Inkomen voorwaarden

Eén van de voorwaarden van een sociale woning huren, is dat je binnen onderstaande inkomensgrens moet vallen. Afhankelijk van je gezinssituatie, is je inkomen maximaal:

Je gezinssituatieMaximale inkomensgrens 2024
Alleenstaande€ 29.515
Alleenstaande met handicap€ 31.987
Iedere andere persoon zonder kinderen€ 44.270
Per persoon ten laste (verhoging)€ 2.475

Je inkomen is de optelsom van:

 • het gezamenlijk belastbaar inkomen.
 • het afzonderlijk belastbaar inkomen.
 • de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).
 • het leefloon.
 • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of uit een Europese of internationale stelling.

 

Let op: Deze speciale regels gelden op de voorwaarden van een sociale woning huren:

 • Alleen het inkomen van de toekomstige huurder en zijn/haar partner of samenwonende telt mee. Deze persoon moet de woning mee bewonen.
 • Het meest recente inkomen waarvoor een aanslagbiljet beschikbaar is (max. 3 jaar oud) telt mee.
 • Inkomens met aanslagbiljetten van verschillende jaren kunnen tellen, maar je moet de inkomens indexeren naar het huidige jaar.
 • Was je inkomen op je meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdien je nu minder? Dan kijkt men naar je inkomen in minstens 3 van laatste afgelopen 6 maanden.
 • Overschrijdt je inkomen de inkomensgrens? Dan kijkt men naar jouw huidig inkomen.
 • Zit je in een collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer? Dan kijkt men naar je huidig besteedbaar inkomen.
 • Heeft niemand een inkomen? Dan kijkt men naar jouw huidig inkomen.

 

Banner Appartement - Voorwaarden voor sociale woning huren - gezin

3. Middelentoets

Vanaf 1 januari 2024 is de middelentoets een nieuwe inschrijvings- en toelatingsvoorwaarde voor kandidaten. De woonmaatschappij voert deze middelentoets uit. Ze gaat jouw vermogen op al jouw rekeningen na. Dit is één van de voorwaarden voor een sociale woning huren.

Uitzondering: Zittende huurders moeten niet voldoen aan deze toets. Ook niet als hij/zij verhuist.

Tip: Kijk je eigen vermogen na via de gratis en officiële website van het Centraal AnspreekPunt van rekeningen en financiële contracten. Log veilig in via ItsMe en genereer de PDF. Met dit document bewijs je dat je aan de voorwaarde voldoet. Je hebt dit nodig bij de toewijzing van de sociale huurwoning.

Eigendom voorwaarden

Je hebt – als toekomstige huurder en als gehuwde/samenwonende partner – geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:

 • in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal in binnen- of buitenland.
 • in vruchtgebruik, erfpacht of opstal gegeven in binnen- of buitenland.

 

Heb je dat wel? Dan ben je verplicht je woonmaatschappij te informeren. De woonmaatschappij zal eisen om je woning of bouwgrond op korte termijn te verkopen, weg te schenken of te ruilen. De maatschappij kiest deze termijn.

Doe je dit niet? Dan zet de woonmaatschappij je huurovereenkomst stop. Er geldt een opzegtermijn van 6 maanden.

Let op: Als je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap hebt ingebracht, kan je je ook niet inschrijven.

Uitzonderingen:

 • Je woning is niet aangepast aan je fysieke beperking.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je verliest je woning door een collectieve schuldenregeling of faillissement.
 • Je hebt een eigendom, samen met een (ex-)partner die de woning niet mee zal bewonen.
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke zone waar je niet mag wonen (bv. camping).
 • Je woning is maximaal 2 maanden voor je inschrijving onbewoonbaar of ongeschikt verklaard.
 • Je bezit een woning of bouwgrond die je gedeeltelijk in eigendom kosteloos verworven hebt (bv. door erfenis of schenking).

 

Banner Appartement - Voorwaarden voor een sociale woning huren - sociaal werker

Voldoe je aan de voorwaarden voor een sociale woning huren? Ga dan naar de volgende stap en lees ons artikel met tips: Inschrijven voor sociale woning huren

 

Bronnen: Vlaams Woningfonds, Vlaanderen

 

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:

Stiasteny, L. (2024, 8 februari). Voorwaarden voor een sociale woning huren. Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/sociale-woning-huren-voorwaarden/