Inschrijven voor een sociale woning huren volgens regels 2024

Banner Appartement - Inschrijven voor een sociale woning huren

Ontdek de cruciale stappen voor het inschrijven voor een sociale woning of appartement. Lees hier de meest recente tips en leer hoe je jouw kansen maximaliseert.

Inschrijven voor een sociale woning huren – inhoud

Van 17 november 2023 t.e.m. 17 maart 2024 geldt een freezeperiode voor het inschrijven voor een sociale woning. Tijdens deze periode komen er geen inschrijvingen, schrappingen en weigeringen door.

Vanaf 18 maart 2024 moet je jezelf online inschrijven als kandidaat-huurder voor het huren van een sociale woning via het centraal inschrijvingsregister (CIR). Je zal je dossier kunnen aanmaken, raadplegen en aanpassen via de link: www.vlaanderen.be/sociaalhuren

De 7 stappen voor het inschrijven voor een sociale woning:

Stap 1: Bereid je goed voor

Alvorens je jezelf inschrijft als kandidaat-huurder, kijk na of je voldoet aan de voorwaarden voor het huren van een sociale woning. Voldoe je niet? Dan zal het CIR je dossier automatisch weigeren.

Zorg dat je beschikt over bewijsdocumenten. Dit zijn documenten die bewijzen dat je voldoet aan de voorwaarden. Je kan ze uploaden in deze bestandstypen: JPEG, JPG, PDF, PNG, GIF, TIF en TIFF.

De bewijsdocumenten zijn mogelijks:

 • Je verblijfspapieren.
 • Je budgetbegeleiding.
 • Je collectieve schuldenregeling.
 • Je attest van arbeidsongeschiktheid.
 • Je beroepsinkomsten uit het buitenland.
 • Je loonfiches of een leefloon attest, werkloosheidsuitkering etc.
 • Je certificaten om een geestelijke of lichamelijke handicap aan te tonen.

 

Let op: Als je beschikt over een andere woning of andere woningen in het binnen- of buitenland, moet je de wettelijke documenten ervan voorleggen. Alsook de documenten die aantonen dat én waarom je niet in deze woning(en) kan wonen.

Stap 2: Meld je online of fysiek aan

Log je eenvoudig in bij het CIR met je eID, pincode en kaartlezer of met je Itsme via www.vlaanderen.be/sociaalhuren.

Tip: Zoek vooraf de pincode van je eID op of installeer vooraf de Itsme app.

Heb je geen eID of Itsme? Schrijf je dan fysiek bij de woonmaatschappij. Hiervoor heb je je rijksregisternummer nodig. Inschrijven met je rijksregisternummer kan enkel bij een woonmaatschappij en niet bij andere begeleidende diensten wegens de GDPR-wetgeving.

Lukt online inloggen niet? Schrijf je dan in met begeleiding van jouw lokale woonmaatschappij. Hiervoor heb je je eID en pincode of de Itsme app nodig. Je kan je ook bij je woonmaatschappij laten inschrijven via een officieel formulier.

Let op:

 • Het CIR kijkt na of je voldoet aan de voorwaarden voor het huren van een sociale woning. Als je dossier niet voldoet aan de voorwaarden, keurt het CIR dit automatisch af.
 • Als kandidaat-huurder kan je maar één dossier in het CIR hebben. De kandidaat-huurder is de aanvrager en gehuwde/samenwonende partner.
 • Medebewoners kunnen wel deel uitmaken van meerdere dossiers in het CIR.
 • Je primaire verhuurder kan ook aanpassingen doen in je dossier, op jouw aanvraag via de backoffice mits hij/zij volmacht heeft.

 

Stap 3: Vul alle nodige gegevens in

Start een dossier op en vul alle gegevens zo correct mogelijk in.

Persoonsgegevens

Op dit scherm geef je aan wie mee zou verhuizen naar de sociale woning.

 • Verhuist een gezinslid niet mee? Vink hem/haar dan uit.
 • Verhuist iemand mee die niet op dit scherm vermeld staat? Voeg hem/haar dan toe a.d.h.v. het rijksregisternummer.
 • Ben je zwanger? Vermeld dit op dit scherm.
 • Ga je een kind adopteren? Vermeld dit op dit scherm.
 • Plan je een gezinshereniging? Voeg de officiële documenten dan toe aan de bewijsdocumenten.

 

Let op: De kandidaat-huurder is pas ingeschreven wanneer alle meerderjarige personen hun dossierdeelname hebben bevestigd door zichzelf aan te melden in het CIR.

Inkomensgegevens

Het CIR kijkt automatisch na of je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden m.b.t. inkomen. Ze kijkt ook de inkomensvervangende tegemoetkoming, werkloosheidsuitkering, leefloon en pensioen na.

De woonmaatschappij vraag extra informatie op als:

 • Ze geen aanslagbiljet vonden.
 • Je inkomen boven de inkomensgrens ligt.
 • Je referentie-inkomen 0 (nul) euro is.

 

Dit moet je zelf extra aangeven (indien van toepassing):

 • Een bewijs van alternatief inkomen: bv. uitkering ziekenfonds of loon uit arbeid.
 • Een bewijs van OCMW budgetbeheer, OCMW budgetbegeleiding of collectieve schuldbemiddeling.
 • Een bewijs van betaling van onderhoudsgelden.

 

Eigendomsgegevens

Het CIR controleert ook of je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden m.b.t..eigendommen. Dat kijkt ze na via een koppeling met het kadaster.

Dit moet je zelf extra aangeven (indien van toepasing):

 • Als je een woning in het binnen- of buitenland hebt, dan moet je aantonen met bewijsdocumenten dat je deze woning niet kunt bewonen of dat deze onder een uitzondering valt.

         

Woningvoorkeuren

Deze stap is optioneel, maar helpt je wel de juiste woning voor jouw gezin te vinden:

 • Stel in welk maximaal huurbedrag je maandelijks kan en wil betalen. Je kan deze instellen van 0 t.e.m. 1.500 euro.
 • Stel daarnaast ook in welk bedrag aan maximale huurlasten je kan en wil betalen. Deze kan je ook instellen van 0 t.e.m. 1.500 euro.
 • Vink alle woningtypes aan waarin je zou willen wonen. De woningtype keuzes zijn: kamer, studio, appartement en huis. Tip: Vink zo veel mogelijk aan. Zo vergroot je je kansen.
 • Kies je voorkeur in aantal slaapkamers. Dit aantal mag niet groter zijn dan het aantal gezinsleden dat de woning zal bewonen.

 

Regiokeuze

Vink alle regio’s aan waarin je zou willen wonen. Tip: Vink zo veel mogelijk aan. Zo vergroot je je kansen.

Op deze pagina duid je ook woonmaatschappij aan.

Tip: Vink de gemeente aan waarin je woont en de gemeenten waarin je vroeger al hebt gewoond. In die gemeenten heb je een lokale binding. Hoe langer deze binding was, hoe meer kans je hebt om in die gemeente een woning te krijgen.

Let op: Als je je niet inschrijft voor de gemeente waarin je nu woont, start je de periode voor je recht op de huurpremie niet. Je hebt enkel recht op de huurpremie als je minstens 4 jaar ononderbroken bent ingeschreven voor de gemeente waarin je woont.

Als je tijdens deze 4-jarige wachtperiode verhuist, moet je dit zo snel mogelijk aanpassen. Doe je dit niet? Dan verlies je het recht op huurpremie.

Specifieke woningvoorkeuren

Op deze pagina kan je specifieke woningvoorkeuren indienen. Dit kan niet bij elke woningmaatschappij. Als het mogelijk is, dan zie je de voorkeuren automatisch verschijnen op deze pagina.

Voorbeelden van de speficieke woningvoorkeuren: extra slaapkamer, terras aanwezig, etc.

Tip: Hoe minder specifieke woningvoorkeuren je aanduidt, hoe sneller je een woningaanbod zal krijgen.

Inschrijfhulp

Duid aan of je hulp kreeg tijdens je inschrijving. Geef de naam en het e-mailadres van de begeleidende dienst.

Let op: Geef hier ook je eigen e-mailadres door. Zo krijg je een melding van je dossierstatus.

Banner Appartement - Inschrijven voor een sociale woning huren - woonmaatschappij

Stap 4: CIR kijkt je dossier na

Het CIR kijkt na of je voldoet aan de inschijvingsvoorwaarden.

Voldoe je niet? Dan verandert je dossier status naar ‘Ingeschreven in onderzoek – extra info gevraagd’. In deze situatie kan je geen woonaanbod krijgen. Kijk je inschrijving opnieuw na, upload de nodige bewijsdocumenten en herbevestig je wijzigingen in het CIR.

Let op: Als kandidaat-huurder kan je je dossier altijd aanpassen in het CIR, behalve:

 • Wanneer de woonmaatschappij je dossier onderzoekt.
 • Wanneer je een aanbod kreeg voor een woning.

Stap 5: Ontvang bevestiging van je dossier

Je ontvangt een bevestiging met dossiernummer en dossierstatus ‘ingeschreven’. Je vindt je dossierstatus terug in het CIR, onder ‘Mijn woningaanvraag’. Vanaf nu ben je officieel ingeschreven.

Stap 6: Jaarlijkse controle

Het CIR kijkt jaarlijks na of je nog steeds voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, op de verjaardag van je dossier.

Voldoe je? Dan hoor je niets en is er geen actie vereist.

Voldoe je niet? Dan krijgt je dossier de status ‘Ingeschreven in onderzoek’. In deze situatie stuurt de woonmaatschappij je een brief om dit te melden. In die brief staat ook een termijn waarop je de nodige bewijsdocumenten moet uploaden. Dit termijn telt 30 dagen vanaf postdatum.

Let op: Tijdens de status ‘Ingeschreven in onderzoek’ kan je geen woonaanbod meer krijgen. Bezorg je geen bewijsdocumenten of voldoe je niet aan de controle van deze documenten? Dan word je geschrapt en verlies je je plaats op de wachtlijst.

Stap 7: Ontvang een woonaanbod

Je ontvangt een woonaanbod per brief. De toewijzingsprocedure start. De status van je dossier verandert naar ‘In wacht – In aanbod’. Hierna is het niet meer mogelijk om een aanbod te ontvangen van dezelfde of een andere woonmaatschappij. Alsook kan je dan geen aanpassingen meer doen in je dossier.

Aanvaard je het aanbod? Dan word je als kandidaat-huurder geschrapt.

Weiger je het aanbod? Dan zijn er 3 gevolgen, afhankelijk van de soort weigering:

 • Bij een gegronde weigering kan je meteen een nieuw aanbod krijgen.
 • Weiger je eenmaal ongegrond of reageer je één keer niet, dan geldt er een sanctie van 3 maanden wachttijd en verlies je je huurpremie.
 • Weiger je tweemaal ongegrond of reageer je twee keer niet, dan schrapt de woonmaatschappij jouw dossier.

 

Banner Appartement - Inschrijven voor een sociale woning huren - gezin

Bronnen: Antwerpen, Vlaams Woningfonds, Vlaanderen

 

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:

Stiasteny, L. (2024, februari). Inschrijven voor een sociale woning huren. Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/inschrijven-voor-een-sociale-woning/