Sociale woning of sociale bouwgrond kopen

Banner Appartement - Sociale woning of sociale bouwgrond kopen

Een sociale woning of sociale bouwgrond kopen in Vlaanderen? Dit is mogelijk voor mensen met een bescheiden inkomen. Hoe kom je in aanmerking? Wat zijn de stappen die je moet nemen en de kosten?

Waar koop ik een sociale woning of sociale bouwgrond?

Je koopt een sociale woning of sociale bouwgrond bij de woonmaatschappij. Zij bieden deze zaken aan:

 • Sociale koopwoningen
 • Sociale bouwgronden (kavels)
 • Middelgrote koopwoningen
 • Middelgrote bouwgronden (kavels)

 

Sociale woning of sociale bouwgrond kopen? Dit zijn de voorwaarden!

 • Leeftijd: Je bent minstens 18 jaar
 • Eigendom: Je mag geen eigendom bezitten
 • Inkomen: Je inkomen van het laatst bekende aanslagbiljet voor de personenbelasting mag niet lager zijn dan 11.337 euro en moet binnen de volgende grenzen vallen:
  • Alleenstaande zonder personen ten laste: maximaal 45.303 euro.
  • Alleenstaande met een ernstige handicap: maximaal 49.827 euro.
  • In alle andere situaties is dit maximaal 67.948 euro.
  • Verhoogd met 4.524 euro per persoon ten laste.
 • Inkomensgrenzen in deze kernsteden en steden in de Vlaamse rand:
  • Alleenstaande zonder personen ten laste: maximaal 47.460 euro.
  • Alleenstaande met een ernstige handicap: maximaal 52.199 euro.
  • Andere situaties: maximaal 71.182 euro.
  • Verhoogd met 4.739 euro per persoon ten laste.

 

Uitzonderingen op de voorwaarden

1. Relatiebreuk

Deze uitzondering is van toepassing als jij samen met je huidige of voormalige echtgenoot, partner of feitelijke partner een woning of bouwgrond hebt of had in:

 • Volledige eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal.
 • Volledig vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt gegeven.

 

In deze situatie mag je echtgenoot, ex-echtgenoot, partner of ex-partner niet betrokken zijn bij de aankoop van de sociale koopwoning of bouwgrond, noch mag hij of zij de (op te richten) woning bewonen.

2. Kosteloze verkrijging

Deze uitzondering geldt wanneer jij of een gezinslid via schenking of erfenis:

 • Een woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal heeft verkregen.
 • Een deel van de woning of bouwgrond heeft ontvangen waarop een recht van erfpacht of opstal rust.

 

3. Overbewoonde woning

Deze uitzondering is van toepassing als jij of een gezinslid een woning bezit die als overbewoond is verklaard of geadviseerd. De woning moet een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro hebben.

4. Onbewoonbare woning

5. Deze uitzondering geldt wanneer jij of een gezinslid een woning heeft die onbewoonbaar is verklaard of geadviseerd. Ook hier moet de woning een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro hebben.

5. Woning in een zone waar wonen niet is toegelaten

Deze uitzondering geldt als jij of een gezinslid een woning heeft die zich bevindt in een zone waar wonen niet is toegestaan. De woning moet een geïndexeerd kadastraal inkomen van minder dan 2.000 euro hebben.

Sociale bouwgrond kopen

Wat is de procedure?

Sociale woning of sociale bouwgrond kopen? Doorloop deze 4 stappen!

Stap 1: Neem telefonisch contact op met een woonmaatschappij en maak een afspraak

Stap 2: Ga langs bij de woonmaatschappij

En neem mee:

 • Je meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting
 • De documenten over niet-belastbaar inkomen (bv. mutualiteit, RVA, OCMW)
 • Het attest over de samenstelling van je gezin (verkrijgbaar bij de gemeente)
 • Eventueel: attesten over kinderbijslag, wezentoelage, ernstige handicap van een gezinslid
 • Eventueel: attesten over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van je huidige woning

 

Stap 3: Schrijf je in in het inschrijvingsregister bij de woonmaatschappij

Voldoe je aan alle voorwaarden? Schrijf je dan in in het inschrijvingsregister bij de woonmaatschappij. Jezelf inschrijven in meerdere registers bij verschillende woonmaatschappijen, is toegelaten, maar dit kost je ongeveer 50 euro per inschrijving.

Stap 4: Krijg een sociale koopwoning of sociale bouwgrond toegewezen

Er is een chronologische volgorde: De woonmaatschappij wijst woningen en kavels toe volgens de volgorde van inschrijving.

Maar er zijn bepaalde voorrangsregels:

 • Kandidaten of gezinsleden met een handicap waarvoor de woning is aangepast.
 • Kandidaten die wonen in een woning die onteigend zal worden.
 • Kandidaten met een voldoende band met de gemeente, zoals:
  • Zes jaar onafgebroken woonachtig in de gemeente of aangrenzende gemeente.
  • Minstens halftijds werkzaam in de gemeente.
  • Een duidelijke maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente

 

Voor de aankoop van een betaalbare woning of bouwgrond in de Vlaamse rand rond Brussel kun je terecht bij APB Vlabinvest.

Hoeveel kost een sociale koopwoning of sociale bouwgrond?

Sociale woning of sociale bouwgrond kopen? De kosten hiervan zijn redelijk beperkt, maar niet onbestaand. De totale kost is afhankelijk van heel wat factoren zoals:

 • De verkoopprijs: Afhankelijk van de ligging, oppervlakte en grootte van de woning of kavel.
 • De belastingen en kosten:
  • Sociale koopwoning (nieuwbouw): Verlaagd btw-tarief van 6% bovenop de verkoopprijs.
  • Sociale bouwgrond: Registratierechten bovenop de verkoopprijs.
  • Notariskosten: Kosten, rechten en erelonen van de akte bij zowel woning als bouwgrond.
 • De financiering: De lening die je nodig hebt om de sociale koopwoning of sociale bouwgrond te kopen.

 

Wat zijn mijn verplichtingen na aankoop?

Na aankoop zijn er verplichtingen waaraan je moet blijven voldoen, anders moet je een schadevergoeding betalen of wordt de verkoop zelfs ontbonden. Dit verschilt of je een sociale woning of sociale bouwgrond kocht.

Sociale koopwoningen

 • Bewoningsplicht: Je moet de woning na aankoop maar liefst 20 jaar bewonen.
 • Verbod op verhuur: Je mag de woning niet verhuren of een zakelijk recht afstaan.
 • Overlijden: Indien de eigenaar overlijdt, moeten de erfgenamen de verplichtingen verder naleven.
 • Schadevergoeding: Bij niet-naleving van verplichtingen kan een schadevergoeding geëist worden.

 

Sociale bouwgronden

 • Bouwplicht: De woning moet binnen 4 jaar winddicht zijn.
 • Ontbinding verkoop: Geen bouwactiviteiten binnen 4 jaar leidt tot ontbinding.
 • Schadevergoeding: Bij niet-winddichte woning na 4 jaar betaal je een jaarlijkse schadevergoeding.

 

 

Sociale woning kopen

Bronnen: Vlaanderen, Wonen in Limburg

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:

Stiasteny, L. (2024, 1 juni). Sociale woning of sociale bouwgrond kopen. Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/sociale-woning-of-sociale-bouwgrond-kopen