Vlaamse huurpremie volgens wetgeving 2024

Banner Appartement - Vlaamse huurpremie volgens wetgeving

Droom je van een sociale huurwoning, maar wacht je nog steeds op de perfecte plek? De Vlaamse huurpremie ondersteunt jou tijdens je zoektocht. Lees hier de voorwaarden, het bedrag, de uitbetaling en hoe je deze financiële steun van de Vlaamse overheid aanvraagt!

Voorwaarden

De Vlaamse huurpremie is een maandelijkse vergoeding van de Vlaamse overheid voor personen met een laag inkomen, die momenteel wachten op een sociale woning.

Let op:

 • Je hebt geen recht op de Vlaamse huursubsidie als je al een huurpremie krijgt.
 • Als je in aanmerking komt voor de Vlaamse huurpremie en huursubsidie, dan ontvang je enkel de Vlaamse huurpremie.
 • Als je de Vlaamse huursubsidie krijgt en je vraagt de Vlaamse huurpremie aan, dan ontvang je de Vlaamse huurpremie en stopt de uitbetaling van de Vlaamse huursubsidie.

 

1. Je staat op de wachtlijst voor een sociale huurwoning

Je staat minstens 4 jaar ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning bij een woonmaatschappij en:

 • die woonmaatschappij moet werkzaam zijn in de gemeente waar je woont.
 • je moet ononderbroken ingeschreven staan.

 

Let op:

 • Als je verhuist naar een andere gemeente waar je woonmaatschappij niet werkzaam is, dan moet je je zo snel mogelijk inschrijven bij een woonmaatschappij die dat wel is in jouw nieuwe gemeente. Dit moet binnen de 9 maanden worden goedgekeurd. Anders vervalt je recht op de huurpremie.

2. Je huurt een woning

Je huurt momenteel een woning op de private huurmarkt met een hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest en:

 • het adres van je huurwoning is je domicilieadres in het Rijksregister;
 • het huurcontract staat op jouw naam.
 • je huurwoning voldoet aan de kwaliteitsnormen (Vlaamse Wooncode).
 • je huurwoning is een kamer of zelfstandige woning*.

 

*Een zelfstandige woning is een woning met een eigen keuken, wc en badkamer.

3. Je voldoet aan de maximale huurprijs

Je huur (basishuur zonder bijkomende kosten) is lager dan de maximale huurprijs van:

 

Let op:

 • Je basishuurprijs en extra kosten moeten duidelijk en apart in het huurcontract vermeld staan. Als dat niet het geval is, vraag je verhuurder om een bijlage toe te voegen waarin hij dit wel vermeldt.
 • Als je huurcontract al minstens één jaar loopt op de aanvraagdatum, dan moet je de basishuurprijs in het contract indexeren. Die geïndexeerde huurprijs is de huurprijs die moet voldoen aan de maximale huurprijs.

 

4. Je voldoet aan het maximale gezamenlijke jaarinkomen

Je gezamenlijk jaarinkomen*** is maximaal:

  • 29.515 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste.
  • 31.987 euro voor een alleenstaande met een handicap.
  • 44.270 euro plus 2.356 euro per persoon ten laste in alle overige situaties.

 

***Een gezamenlijk jaarinkomen is de som van alle inkomsten van de kandidaat-huurder en alle inwonende gezinsleden. Deze inkomsten:

 • heeft je gezin ontvangen in het jaar van het meest recente aanslagbiljet (max. 3 jaar voor aanvraagdatum).
 • zijn:
  • het leefloon.
  • het gezamenlijk belastbaar inkomen.
  • het afzonderlijke belastbare inkomen.
  • de van belastingvrijgestelde beroepsinkomen verworven bij een Europese, internationale instelling of in het buitenland.
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) voor personen met een handicap

 

5. Je voorziet bewijsdocumenten

Op aanvraag van agentschap Wonen in Vlaanderen, moet je deze bewijzen voorleggen:

 • het attest kinderbijslag.
 • het bewijs van je co-ouderschap.
 • het attest van je erkende handicap.
 • een kopie van je huurcontract.
 • je 3 meest recente huurprijs-betaalbewijzen.

 

Vlaamse huurpremie schrift met cijfers

Hoeveel bedraagt de Vlaamse huurpremie?

Het bedrag hangt af van:

 • je jaarinkomen.
 • je huurprijs.
 • de startdatum en ondertekeningsdatum van je huurcontract.
 • je gezinssituatie: alleenstaand, aantal personen ten laste, etc.
 • je woning: zelfstandige woning of kamer.
 • je gemeente.

 

De formule voor de huurpremie (in grove lijnen) is:

huurpremie = referentiehuurprijs – eigen bijdrage

Waarbij:

 • Referentiehuurprijs: 75% van de maximale huurprijs.
 • Eigen bijdrage: 1/55e van je jaarinkomen.

 

De maximale Vlaamse huurpremie is:

 

Simuleer je bedrag met de Vlaamse huurpremie rekenmodule (download Excel-bestand).

Hoe verloopt de uitbetaling?

Je ontvangt maandelijks een uitbetaling in de volgende daaropvolgende maand. De uitbetaling gebeurt tussen de 15e en 21ste dag. De eerste uitbetaling ontvang je dus pas een maand na goedkeuring.

Let wel op: Je ontvangt bij de eerste uitbetaling een premie voor elke maand dat je aan alle voorwaarden voldeed. Dit tot maximaal 6 maanden voor de aanvraagdatum.

Jaarlijkse controle

Wonen in Vlaanderen controleert jaarlijks of je nog voldoet aan alle voorwaarden, op de verjaardag van je aanvraagdatum. Voldoe je? Dan herberekent Wonen in Vlaanderen het bedrag op basis van je nieuwe jaarinkomen, het aantal personen ten laste en je gemeente.

Wie heeft geen recht?

 • Je verdient meer dan het maximale gezamenlijke jaarinkomen voor de Vlaamse huurpremie.
 • Je betaalt een hogere huurprijs dan de maximale huurprijs voor de Vlaamse huurpremie.
 • Je woont in:
  • een sociale huurwoning.
  • een ingehuurde woning van een woonmaatschappij.
  • een Vlabinvestwoning.
 • Je huurt een woning van een familielid t.e.m. de tweede graad die op hetzelfde adres wonen, zoals:
  • (groot)ouders.
  • (klein)kinderen.
  • broers of zussen.
 • Je recht op de Vlaamse huurpremie is stopgezet omdat:

 

Vlaamse huurpremie computer man schrift

Vlaamse huurpremie aanvragen

Stap 1: Ontvang het aanvraagformulier

Je ontvangt automatisch een brief van Wonen in Vlaanderen wanneer je in aanmerking komt voor de huurpremie. Bij de brief zit de link naar de online aanmelding en een fysiek aanvraagformulier. Op de envelop zit een sticker met de tekst “Open dit om de huurpremie te kunnen krijgen!”.

Stap 2: Controleer of je voldoet aan de voorwaarden

Dubbelcheck de voorwaarden. Dien pas een aanvraag in als je voldoet aan de voorwaarden, want anders verspil je tijd en moeite aan een aanvraag waarvan je weet dat Wonen in Vlaanderen hem afwijst.

Stap 3: Dien een aanvraag in

Digitaal

 • Log je in op het Formulierenloket van Wonen in Vlaanderen met je eID of Itsme.
 • Klik op “Aanvraag huurpremie”.
 • Vul al je gegevens in.
 • Upload je bewijsdocumenten.
 • Klik op “bevestigen”.
 • Klik op “indienen”.

 

Let op: Alle meerderjarigen binnen je gezin moeten de aanvraag bevestigen en indienen!

Schriftelijk

 • Open de brief met het fysieke aanvraagformulier.
 • Vul het aanvraagformulier in met al je gegevens.
 • Voeg een kopie toe van je huurcontract.
 • Voeg een kopie toe van (indien van toepassing):
  • het attest kinderbijslag.
  • het attest co-ouderschap.
  • het attest van erkende handicap.
 • Stuur de brief terug naar het adres dat bovenaan op het formulier staat.

 

Stap 4: Ontvang een verklaring van je dossier

Wonen in Vlaanderen laat je binnen de maand (na het ontvangen van je aanvragen) weten of ze je dossier volledig of onvolledig verklaart.

Is je dossier onvolledig? Dan vraagt Wonen in Vlaanderen je ontbrekende gegevens via e-mail. Als ze je e-mailadres niet heeft, stuurt ze je een brief per post. In dat geval:

 • Bezorg je ze zo snel mogelijk de ontbrekende gegevens.
 • Na ontvangst, start er een nieuwe controle.

 

Stap 5: Ontvang goedkeuring of afkeuring van je dossier

Wonen in Vlaanderen keurt je binnen 3 maanden en 10 dagen (na het volledig verklaren van je dossier) goed of af.

Goedkeuring: Proficiat! Je ontvangt de eerste uitbetaling in de volgende maand.

Afkeuring: Helaas, je hebt geen recht op de huurpremie. Ben je het niet eens met de beslissing? Stuur dan een aangetekende brief binnen 2 maanden naar Wonen in Vlaanderen. Doe dit ook als Wonen in Vlaanderen geen beslissing heeft gemaakt na de termijn van 3 maanden en 10 dagen.

Vermeld dit zeker in de aangetekende brief:

 • Vermeld dat je beroep aantekent.
 • Vermeld je rijksregisternummer en dossiernummer.

 

Stuur je aangetekende brief naar dit adres van Wonen in Vlaanderen:

Wonen in Vlaanderen
t.a.v. de administrateur-generaal
Koning Albert II laan 15 bus 253
1210 Brussel

 

Vlaamse huurpremie huurwoning

 

Bronnen: Antwerpen, Vlaanderen

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:

Stiasteny, L. (2024, 1 april). Vlaamse huurpremie volgens wetgeving. Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/vlaamse-huurpremie-wetgeving