Soorten huurcontracten - Appartement.be

Wie een appartement of woning gaat huren, ondertekent een contract. Er zijn verschillende soorten huurcontracten in België met telkens een bepaalde termijn. Zo is er bijvoorbeeld een huurovereenkomst van korte duur of van lange duur. In dit artikel leggen we je uit hoe dit precies in elkaar zit.

Kortlopende huurovereenkomst

Een overeenkomst van korte duur is geldig voor 3 jaar of minder. Het is dus perfect voor iemand die voor het eerst alleen gaat wonen of samenwonen en niet voor een lange tijd aan een woning gebonden wil zijn.

Een kortlopende huurovereenkomst kan je niet vroegtijdig beëindigen, tenzij beide partijen hiermee akkoord gaan. Daarnaast eindigt de huurovereenkomst van korte duur pas wanneer ofwel de huurder of de verhuurder het contract minstens drie maanden vooraf opzegt. Wil je toch langer blijven, dan zal je het contract officieel moeten verlengen. Let er wel op dat je dit maar één keer kan doen, anders wordt het automatisch omgezet naar een contract van negen jaar of een huurovereenkomst van lange duur.

Een huurovereenkomst van korte duur kan dus eenmaal verlengd worden onder dezelfde voorwaarden. Hierbij moet je het niet noodzakelijk met dezelfde looptijd verlengen. Zo is er de mogelijkheid om een contract van 1 jaar te verlengen voor een periode van 2 jaar.

Huurcontract

Huurcontract van lange duur in België

Een huurovereenkomst bedraagt standaard 9 jaar. Een contract zonder specifieke huurtermijn of met een huurtermijn tussen 3 en 9 jaar wordt automatisch beschouwd als een standaard huurovereenkomst.

De huurovereenkomst van negen jaar eindigt wanneer één van de partijen de overeenkomst voor de vervaldag opzegt. Hierbij moet er wel rekening gehouden worden met een opzeggingstermijn van zes maanden voor de huurder en 3 maanden voor de verhuurder.

Wanneer je als huurder de woning wil blijven huren, wordt het standaard huurcontract telkens onder dezelfde voorwaarden verlengd voor een periode van drie jaar. Ook hier gelden dezelfde opzeggingstermijnen voor beide partijen.

Je huurovereenkomst vroegtijdig opzeggen? Bekijk hier of dat kan.

Huurovereenkomst van meer dan 9 jaar

Een huurovereenkomst van meer dan negen jaar sluit je af bij de notaris. Deze huurovereenkomst kan beëindigd worden wanneer de verhuurder de overeenkomst minstens zes maanden voor het verstrijken van het contract opzegt. In dit geval moet de verhuurder geen reden geven voor de opzegging van de overeenkomst en moet er ook geen opzeggingsvergoeding betaald worden.

Voor een verlenging gelden dezelfde regels als bij een huurovereenkomst van lange duur. De huurovereenkomst van meer dan 9 jaar wordt telkens verlengd voor een nieuwe periode van 3 jaar.

Huurcontract

Levenslang huurcontract

Zoals bij een huurcontract van meer dan 9 jaar moet een levenslang huurcontract afgesloten worden bij een notaris. Een levenslang contract stopt automatisch wanneer de huurder overlijdt. De verhuurder kan een levenslang huurcontract niet vroegtijdig beëindigen, tenzij de overeenkomst dat uitdrukkelijk bepaalt. De huurder kan het huurcontract voor het leven wel stopzetten door een opzeggingstermijn van drie maanden en een opzeggingsvergoeding te betalen in de eerste drie jaar.

Vergeet niet na te kijken of alles wat er in je huurcontract vermeld moet staan ook effectief aanwezig is.

Het is belangrijk om in een huurovereenkomst duidelijk te vermelden welke kosten voor welke partij zijn. Lees hier wie verantwoordelijk is voor welke kosten bij een huurwoning.

Lees hier meer over de registratie van je huurcontract.