Hoe scoort jouw (potentiële) woning? Alle woning scores en peilen opgesomd

Banner appartement - Hoe scoort jouw woning_ Alle woning scores en peilen opgesomd

Benieuwd naar de ware staat van jouw (toekomstige) woning? S-peil, P-score, LEED-certificering… Wat zijn deze woning scores, peilen en certificeringen? Wanneer is een score goed? Voldoet jouw woning? Bekijk het in dit overzicht.

Energie woning scores en peilen

1. BEN-score

De BEN-score of Bijna-EnergieNeutraal-score beoordeelt of je woning bijna energieneutraal is, wat betekent dat het bijna evenveel energie produceert als verbruikt. Een lage BEN-score geeft aan dat je woning voldoet aan strenge energienormen en gebruikmaakt van energiezuinige technieken en materialen.

 • Schaal: Tussen 0 en 100.
 • Eenheid: Geen eenheid.
 • Goed: Hoe lager, hoe beter.

 

2. EPC-score

De EPC-score of EnergiePrestatieCertificaat-score geeft aan hoe energiezuinig je woning is.

 • Berekening: De hoeveelheid energie (in kilowattuur) die je per vierkante meter vloeroppervlakte per jaar verbruikt om je woning te verwarmen, te koelen, te ventileren en van warm water te voorzien.
 • Schaal: Tussen 0 en 700.
 • Eenheid: kWh/m² per jaar.
 • Goed: Hoe lager, hoe beter.

 

3. E-peil

Het E-peil of Energieprestatiepeil beoordeelt de energieprestaties van je woning. Normaal gezien krijgt je woning enkel een E-peil toegewezen als je woning een nieuwbouw of renovatieproject is. Het laat zien in hoeverre je woning voldoet aan de wettelijke energieprestatienormen.

 • Berekening: Op basis van de energiezuinigheid van je woning.
 • Eenheid: Geen eenheid.
 • Goed: Hoe lager, hoe beter.

 

4. K-peil

Het K-peil of Koudebrugpeil geeft de isolatiekwaliteit aan op verschillende vlakken van de gebouwschil, zoals muren, deuren, ramen, daken en vloeren.

 • Berekening: De hoeveelheid warmteverlies doorheen de schil van je woning.
 • Schaal: Tussen 0 en ongeveer 100.
 • Eenheid: W/m²K (Watt per vierkante meter per Kelvin).
 • Goed: Hoe lager, hoe beter.

 

5. S-peil

Het S-peil of Schilpeil beoordeelt de energie-efficiëntie van de gebouwschil van je woning, inclusief isolatiewaarde van alle onderdelen van de schil en de luchtdichtheid hiervan.

 • Eenheid: Geen eenheid.
 • Goed: Hoe lager, hoe beter.

 

Woning scores - EPC met zonnepanelen

Mobiliteit woning scores

6. Mobiscore

De Mobiscore geeft aan hoe mobiliteitsvriendelijk de locatie van je woning is. Het houdt rekening met de nabijheid van openbaar vervoer, voorzieningen en de bereikbaarheid zonder auto.

 • Schaal: Tussen 0 en 10.
 • Eenheid: Geen eenheid.
 • Goed: Hoe hoger, hoe beter.

 

Overstromingsgevoeligheid scores

De overstromingsgevoeligheidsscore is een belangrijke score. De score beoordeelt het risico dat een gebied loopt op overstromingen, rekening houdend met factoren zoals ligging, hoogte, bodemgesteldheid en waterbeheersmaatregelen.

De overstromingsgevoeligheid zie je op Potentiële Indicatieve Overstromingskaarten, ook wel PIM-kaarten genoemd. Daarnaast drukt men overstromingsgevoeligheid uit a.d.h.v. een P-score en G-score.

7. P-score

De P-score of Perceel-score toont de overstromingskans per jaar voor jouw perceel. De waarde geeft weer hoe vaak je perceel gemiddeld per jaar zal overstromen.

 • Berekening: Men berekent deze kans door het verzamelen van historische data en het toepassen van een wiskundige functie.
 • Schaal: Tussen A en E.
 • Eenheid: Geen eenheid.
 • Goed: Hoe dichter bij de A, hoe beter.

 

8. G-score

Een haast identieke waarde aan de P-score, is de G-score of Gebouwen-score toont de score voor alle gebouwen op je perceel. Deze telt niet voor eventuele bijgebouwen. De waarde geeft weer hoe vaak je gebouw(en) gemiddeld per jaar zal of zullen overstromen.

 • Berekening: Men berekent deze kans door het verzamelen van historische data en het toepassen van een wiskundige functie.
 • Schaal: Tussen A en E.
 • Eenheid: Geen eenheid.
 • Goed: Hoe dichter bij de A, hoe beter.

 

Klimaat en milieu woning scores

9. Groenblauwpeil

Het Groenblauwpeil geeft aan hoe klimaatbestendig jouw woning, tuin en perceel zijn.

 • Berekening: Op basis van perceelinformatie omtrent bebossing en groen, berekent de online tool van groenblauwpeil.be je groenblauwpeil.
 • Schaal: Tussen A en F.
 • Eenheid: Geen eenheid.
 • Goed: Hoe dichter bij de A, hoe beter.

 

Duurzaamheidswoning scores

10. BREEAM-certificering

De BREEAM-certificering is een internationaal erkend certificeringssysteem. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method.

De BREEAM-certificering geeft je woning een woningscore die de duurzaamheid van gebouwen beoordeelt, met een focus op verschillende aspecten van duurzaamheid en milieu-impact. Men bekijkt aspecten zoals water, innovatie, comfort en ecologie. De BREEAM-certificering ontstond in het Verenigd Koninkrijk en is de meest courante internationale standaard.

 • Schaal (laag-hoog): Onvoldoende, Pass, Goed, Zeer goed, Uitstekend
 • Eenheid: Geen eenheid.
 • Goed: Hoe hoger, hoe beter.

11. LEED-certificering

De LEED-certificering is de Amerikaanse tegenhanger van de BREEAM-certificering. LEED staat in dit geval voor Leadership in Energy and Environmental Design. De woning score in de LEED-certificering geeft de duurzaamheid van gebouwen op basis van verschillende criteria, zoals energie-efficiëntie, watergebruik en materialen weer.

 • Schaal (laag-hoog): Certified, Zilver, Goud en Platina.
 • Eenheid: Geen eenheid.
 • Goed: Hoe hoger, hoe beter.

 

Woning scores - Duurzaamheidskeuring door man met blauwe helm en kledij

Nu ken je alle woning scores en peilen en weet je wat ze betekenen. Gebruik deze kennis om bewuste keuzes te maken die niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook voor je portemonnee op lange termijn. Samen streven we naar een groenere en duurzamere leefomgeving voor iedereen.

 

Bronnen: Bobex, Bouwreno, Duurzaam Ondernemen, Epcwaarde, Lambda, Livios, Matexi, Mobiscore, Vlaamse Milieumaatschappij & Vlaanderen

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:

Stiasteny, L. (2024, 15 maart). Hoe scoort jouw woning? Alle woning scores en peilen opgesomd. Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/een-overzicht-van-alle-woning-scores-en-peilen/