Wat als je huurder niet betaalt? – 7 cruciale stappen

Banner Appartement - Wat als je huurder niet betaalt - 7 stappen

Ontdek de 7 cruciale stappen die je moet nemen wanneer je huurder niet betaalt. Van juridische overwegingen tot praktische tips, vind hier advies voor het omgaan met een wanbetaler en onbetaalde huur.

Inhoud – Wat als je huurder niet betaalt

 1. Stap 1: Aangetekende ingebrekestelling
 2. Stap 2: Aangetekend voorstel afbetalingsplan
 3. Stap 3: Contacteer huurbemiddeling
 4. Stap 4: Contacteer de vrederechter
 5. Stap 5: Contacteer de deurwaarder
 6. Stap 6: Laat het huurcontract officieel ontbinden
 7. Stap 7: Eis de achterstallige huur terug
 8. Wat is wettelijk verboden?

Stap 1: Aangetekende ingebrekestelling

Je hebt een dag afgesproken in het huurcontract waarop de huurder zijn huur moet storten. Wanneer je merkt dat je huurder niet betaalt, stuur hem/haar zo snel mogelijk een aangetekende ingebrekestelling.

Informeer naar de reden van de verlate betaling. Verwijs hierbij naar de verplichtingen van je huurder en leg een uiterste datum vast waarop je de huursom verwacht.

Kan de huurder tijdelijk het huurbedrag niet betalen? Spreek onderling dan een afbetalingsplan af. Zorg ervoor dat je dit plan schriftelijk vastlegt, zodat hier later geen discussie over vatbaar is.

Stap 2: Aangetekend voorstel afbetalingsplan

Krijg je geen antwoord op je ingebrekestelling? Stuur hem/haar een tweede aangetekende brief en stel hierin zelf een afbetalingsplan voor.

Wat als je huurder niet betaalt - postkantoor

Stap 3: Contacteer huurbemiddeling

Deze stap is optioneel. Meestal is het de huurder die deze dienst inschakelt. Je kan deze stap overslaan.

Als je huurder niet betaalt en het afbetalingsplan weigert, niet nakomt of niet reageert, schakel dan een bemiddelaar in als derde onafhankelijke partij. Kies voor een lokale bemiddelingsdienst, een gratis verzoeningszitting bij de vrederechter ofwel de gratis bemiddelingsdienst voor studenten. Lees hier waar je dat doet: Huurbemiddeling in Vlaanderen

Stap 4: Contacteer de vrederechter

Als bemiddeling niets oplevert, contacteer dan de vrederechter met:

 • Bewijs a.d.h.v. de aangeschreven brieven dat je de huurder meerdere formele keren hebt ingelicht.
 • De vraag het huurcontract te ontbinden.
 • De vraag om de uitzetting van de huurder te bevelen.

 

Het starten van een procedure bij de vrederechter kost meestal tussen de 35 en 50 euro. Dit is de kost van het ‘rolrecht’. De procedure start op 3 manieren:

 • Door vrijwillige verschijning. Hier dienen beide partijen samen een verzoekschrift in.
 • Door een verzoekschrift van de rechter.
 • Door een dagvaarding van de gerechtsdeurwaarder.

 

Let op: De verhuurder (eiser) moet de kosten van het rolrecht voorschieten.

Wat als je huurder niet betaalt - vrederechter

Stap 5: Contacteer de deurwaarder

Als je huurder weigert om het pand te verlaten, schakel dan je een deurwaarder in die je huurder uit het huis of appartement al zetten.

Stap 6: Laat het huurcontract officieel ontbinden

Als je huurder het pand verliet, contacteer dan de vrederechter en vraag hem/haar om het huurcontract te ontbinden. Vanaf goedkeuring, heb je je pand weer in bezit.

Stap 7: Eis de achterstallige huur terug

Als je je pand weer in bezit hebt, moet je proberen de huur terug te krijgen. Soms krijg je deze eenvoudig terug. Soms heb je een huurder die het niet wilt terugbetalen. In dat geval zijn er deze 4 mogelijkheden:

 • Contacteer het OCMW van uw gemeente.
 • Contacteer de vrederechter en vraag je hem/haar om de huurwaarborg te gebruiken.
 • Vraag de vrederechter om de deurwaarder roerende goederen (zoals meubels, auto, tv, …) in beslag te laten nemen. Vervolgens verkoopt de deurwaarder deze zaken om er de schuld van de huurder mee af te lossen.
 • Vraag de vrederechter om beslag te leggen op de inkomsten van de huurder.

 

Wat als de wanbetaler vlucht?

Stuur een aangetekende brief met aanmaning naar het nieuwe adres én naar het e-mailadres van de huurder. Of naar het adres van je huurwoning, als je zijn/haar nieuwe adres niet weet.

Als het blijkt dat je huurder daar niet meer woont, contacteer dan de deurwaarder.

Is de achterstallige huur opgestapeld, contacteer dan je advocaat om de huurder terug te vinden.

Wat is wettelijk verboden?

Let op! Als je huurder niet betaalt, is het wettelijk verboden om zelf het huurgeschil op te lossen door je sloten te vervangen en/of de huurder zelf uit het huis te zetten (ook al is dit wél opgenomen in je huurcontract).

Wat als je huurder niet betaalt - gevangene

 

Bronnen: Eerstehulpbijschulden, Dewaele, Testaankoop, Vlaanderen

Wil je dit artikel als bron vermelden? Gebruik dan:

Stiasteny, L. (2024, 3 februari). Wat als je huurder niet betaalt? Appartement.be. Geraadpleegd op (datum XX/XX/202X), van https://www.appartement.be/wat-als-je-huurder-niet-betaalt