Dit verandert er op 1 januari 2021 voor jouw woning - Appartement.be

Nieuw jaar, nieuwe wetgeving! Om door het bos de bomen nog te zien, vind je hier een handig overzicht van alle regels rond wonen en (ver)bouwen die op 1 januari 2021 ingaan.

Stroomfactuur van je woning

Vanaf 1 januari 2021 zien we enkele veranderingen op onze stroomfactuur.

Zo zal de bijdrage die we aan de distributienetten betalen verminderen in 2021, met gemiddeld 4 procent. We betalen deze bijdrage voor het onderhoud en de aanleg van de elektriciteitsnetten. Voor aardgas stijgt de bijdrage wel lichtjes, al kunnen de meeste gezinnen in Vlaanderen zich aan een lagere stroomfactuur verwachten het komende jaar.

Verder wordt het uitsluitend nachttarief gefaseerd afgebouwd in 2021. Dat heeft impact op zo’n 140.000 gezinnen, die bijvoorbeeld hun woning verwarmen door elektrische accumulatoren ‘s nachts op te laden. Om de impact op de factuur te verminderen, komt de Vlaamse regering met verhoogde premies voor isolatie van daken, vloeren, muren en warmtepompen. Vanaf 2022 wordt het onderscheid tussen dag- en nachttarief volledig afgeschaft.

Rookmelders: zwaardere sancties

Sinds vorig jaar is het verplicht om een rookmelder in huis te hangen. Nu we een jaar verder zijn, zal het ontbreken van een rookmelder in de woning zwaarder gesanctioneerd worden. Zo kan je woning ongeschikt en/of onbewoonbaar worden verklaard. Dat heeft ernstige gevolgen voor het verhuren of bewonen van het pand. In orde zijn met je rookmelders in huis redt dus niet enkel levens, maar kan je ook een hoop geld en problemen besparen.

Controleer zeker of je rookmelders aan de juiste voorwaarden voldoen. Huurder of verhuurder van een appartement of woning? Hier vind je een handig overzicht van wie voor wat verantwoordelijk is op vlak van rookmelders en brandverzekering.

Nieuwe woningen worden energiezuiniger

Voor bouwaanvragen die vanaf 1 januari 2021 worden ingediend, geldt een zuiniger energieverbruik. In 2020 was dat nog maximum energiepeil 35, of E35, maar dat zal veranderen naar maximum E30.

Dat betekent dat nieuwe woningen onder de BEN-norm (“bijna energieneutraal”) zullen vallen. Hoe lager de E-score, hoe minder energie je verbruikt voor isolatie, verwarming, koeling en ventilatie. De nodige energie is bovendien vaak groen. Zo wil Europa de klimaatverandering tegengaan en mensen minder afhankelijk maken van fossiele brandstoffen.

Btw op afbraak en opbouw vermindert

Origineel geldt een btw-tarief van 21% voor afbraak- en heropbouwwerken, maar die wordt in de periode tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 verlaagd naar 6%. Dit fiscaal voordeel wordt genomen in het licht van de coronacrisis: mensen worden zo gemotiveerd om tegen lagere kosten hun woning te renoveren. Ontdek de voorwaarden voor de verlaagde btw hier.

Wie een huis of appartement koopt en dat energetisch renoveert binnen de 5 jaar, geniet vanaf 1 januari 2021 van een verlaagd registratietarief van 5% op de aankoopsom. Alle praktische info vind je hier.

Stookolieketels verboden voor nieuwbouw

Vanaf 2021 is het verboden om een stookolieketel als verwarmingstoestel te plaatsen in een nieuwbouwwoning of bij een ingrijpende energetische renovatie.

Opgelet: wie thuis nog een stookolieketel heeft staan, hoeft die niet actief te vervangen. Moest je stookolieketel het begeven en moest je dus nood hebben aan een nieuw verwarmingstoestel, moet dat wel voldoen aan enkele minimumeisen. Alternatieven voor je stookolieketel zijn dan bijvoorbeeld een condensatieketel, een warmtepomp of een zonneboiler.

Zonnepanelen: einde terugdraaiende teller

Wie in 2020 zonnepanelen liet installeren kon kiezen voor het systeem van de terugdraaiende teller (je meter draait terug wanneer je zonnepanelen energie opwekken). Vanaf 1 januari 2021 is dit niet meer mogelijk. Om dit financiële voordeel te compenseren, voorziet de Vlaamse regering vanaf 2021 een premie om te investeren in zonnepanelen.

De voorziene premie bedraagt maximum €1.500. Hij zal tussen 2021 en 2024 jaarlijks dalen en in 2025 afgeschaft worden. Om in aanmerking te komen voor deze premie moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.