Welke documenten heb je nodig bij de aanvraag van een woonlening?

Banner Appartement - Woonlening aanvragen - wat heb ik nodig

Het kopen van een huis is een belangrijke mijlpaal in het leven van velen. Het is echter vaak noodzakelijk om een woonlening af te sluiten om deze droom te verwezenlijken. Bij het aanvragen van een woonlening komen er veel zaken kijken, waaronder het verzamelen van de juiste documenten. In dit artikel zullen we bespreken welke documenten je nodig hebt bij de aanvraag van een hypothecaire lening, zodat je goed voorbereid bent op het proces.

Identificatiedocumenten en persoonlijke gegevens

Om te beginnen, moet je ervoor zorgen dat je over de nodige identificatiedocumenten beschikt. 

Dit omvat meestal:

 • Identiteitskaart: In België is een identiteitskaart essentieel. Zowel de aanvrager als eventuele mede-aanvragers moeten kopieën van hun identiteitskaarten verstrekken.
 • Paspoort: Als je geen Belgisch staatsburger bent, kan een paspoort dienen als identificatiedocument. Zorg ervoor dat het paspoort up-to-date is en geldig.

 

documenten voor woonlening

Inkomensbewijzen

Een van de belangrijkste factoren bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van de aanvrager is het inkomen. Banken willen zeker weten dat je in staat bent om de lening terug te betalen. Daarom zijn inkomensbewijzen van vitaal belang.

Bezorg de bank dus zeker volgende documenten:

 • Laatste loonfiches: Banken vragen meestal naar de drie meest recente loonfiches van de aanvrager en eventuele medeaanvragers. Dit geeft een beeld van het huidige inkomen. Deze loonfiches zijn best niet te oud (maximum enkele maanden, liefst zo recent mogelijk natuurlijk). Als zelfstandige voorzie je het meest recente kwartaaloverzicht dat je hebt. Loonfiches vind je terug via My Minfin.
 • Arbeidscontracten: Het kan ook nuttig zijn om kopieën van je arbeidscontracten te verstrekken, om te bewijzen dat je een stabiele inkomstenbron hebt.
 • Bewijs van andere inkomsten: Als je andere inkomstenbronnen hebt, zoals huurinkomsten of dividenden, moet je hiervan bewijs leveren. Bijvoorbeeld het huurcontract in kwestie, maar ook bewijzen van recente stortingen op je rekening kunnen deze inkomsten aantonen.

 

Geen job of al langer arbeidsongeschikt? Dan kan je een overzicht bezorgen van je vervangingsinkomen en indien je dit hebt, een attest dat je arbeidsongeschiktheid bewijst.

Bankdocumenten

Banken willen graag een beeld krijgen van je financiële geschiedenis en huidige situatie. Daarom moet je de volgende documenten verstrekken:

 • Bankafschriften: Kopieën van je recente bankafschriften geven de bank inzicht in je financiële activiteiten en uitgaven.
 • Bewijs van je spaargelden: Kopie of screenshot van je spaargeld.
 • Leningsoverzicht: Als je al bestaande leningen hebt, moet je deze documenteren. Dit omvat de resterende schuld en de maandelijkse aflossingen.

 

documenten voor woonlening

Eigendomsdocumenten

Als je een bestaand huis koopt, moet je de eigendomsdocumenten van de verkoper ontvangen. Bij nieuwbouw of renovatiewerken heb je andere documenten nodig om voor te leggen aan de bank. Hierbij het overzicht per categorie.

Vraag je een lening aan voor een bestaand huis? Voorzie dan volgende documenten:

 • Notariële akte: Dit document bewijst dat je de wettige eigenaar van het onroerend goed zult worden.
 • Schattingsverslag: Dit verslag (verplicht sinds 2022) geeft een beeld van de waarde van het huis dat je wil aankopen. Zo kan de bank zien dat het bedrag van je woonlening daarbij aansluit. 
 • EPC-attest: Met dit attest is de bank op de hoogte van de energiescore van het huis dat je wilt kopen. Een slechte score betekent niet dat de bank een lening sowieso zal weigeren, maar technisch gezien kunnen ze dat wel doen. Een goede score betekent bij sommige banken een kleine korting op het krediettarief, dus het kan ook in je voordeel spelen.

 

Vraag je een lening aan om te renoveren? Voorzie dan volgende documenten:

 • Facturen/kostenraming: Verzamel offertes voor alle gewenste verbouwingen (van keuken tot een nieuw dak) zodat de bank een goed overzicht krijgt van de kosten die bij je renovatie komen kijken. Dat geeft een idee van het te lenen bedrag dat nodig is voor je woonlening.

 

documenten voor woonlening

Mensen die renoveren, kunnen in aanmerking komen voor een specifieke verbouwlening. Hier lees je er alles over.

Vraag je een lening aan om een woning te bouwen? Voorzie dan volgende documenten:

 • Bouwvergunning: Als dit van toepassing is voor de bouw van je nieuwe woning, verwacht de bank dat de vergunning toegekend is voordat ze je woonlening zullen goedkeuren.
 • Aankoopfactuur/compromis: Als je een nieuwbouwwoning koopt, is de aankoopfactuur van de ontwikkelaar of aannemer belangrijk voor de aanvraag om het te lenen bedrag te bepalen.

 

Overige documenten

Naast de hierboven genoemde documenten kunnen banken specifieke informatie eisen, afhankelijk van je situatie. Enkele voorbeelden zijn:

 • Bewijs van eigen kapitaal: Sommige banken vereisen dat je een bepaald percentage van de aankoopprijs als eigen kapitaal inbrengt. Ze moeten dus een overzicht krijgen van wat jij op de bank hebt staan.
 • Bewijs van gezins- en burgerlijke staat: In sommige gevallen kan de bank vragen om documenten zoals huwelijksakten of geboorteakten.
 • Alimentatie: Ontvang je alimentatie? Ook dat is een bewijs van inkomsten en wordt meegenomen in de aanvraag voor je woonlening. Voorzie een bewijs van recente stortingen.
 • Schuldenoverzicht: Je moet een volledig overzicht van je lopende schulden verstrekken. Je kan hier best vanaf het begin eerlijk over zijn, want de bank kan dit officieel nakijken en zal dat zeker ook doen!
 • Verzekeringen: De bank zal niet snel een lening goedkeuren als je geen brandverzekering en schuldsaldoverzekering hebt afgesloten. In de praktijk zal de bank voorstellen om dat bij hen af te sluiten, maar je bent niet verplicht om dit te doen.
 • Overige attesten: Er zijn 10 verplichte attesten bij de verkoop van een woning. Je bank vraagt mogelijks naar deze attesten om de woning verder te beoordelen.

 

documenten voor woonlening

Het is belangrijk op te merken dat de exacte vereisten kunnen variëren afhankelijk van de bank waarmee je werkt en de specifieke leningsovereenkomst. Het is verstandig om vooraf contact op te nemen met de gekozen bank of kredietverstrekker om een lijst van benodigde documenten te verkrijgen.

In België is het aanvragen van een woonlening een gedetailleerd proces dat nauwkeurigheid en zorgvuldigheid vereist. Zorg ervoor dat je alle benodigde documenten op orde hebt voordat je de aanvraag indient. Dit zal niet alleen het proces versnellen, maar ook je kansen op goedkeuring vergroten.

 

Als je alle documenten verzameld hebt, kan je beginnen met de volgende stap in het proces van een woonlening aanvragen.