Registratie huurcontract, hoe begin je eraan?

Registratie huurcontract, hoe begin je eraan? Wie een woning wilt huren of verhuren, heeft altijd een huurcontract nodig. Zo’n huurovereenkomst is een belangrijk bewijs dat dient als houvast, moest er ooit een geschil ontstaan met je (ver)huurder. Eenmaal je huurcontract is opgesteld en ondertekend, moet het ook nog worden geregistreerd . Ontdek het hoe en waarom van de registratie van een huurcontract:

Wat houdt de registratie van een huurcontract in?

De registratie van je huurcontract, betekent dat het bevoegde registratiekantoor de belangrijkste gegevens uit het huurcontract inschrijft in het register. Is de registratie afgerond, dan krijg je een stempel op je papieren huurovereenkomst ter bevestiging of vind je het contract online op MyMinfin. De verhuurder moet het huurcontract moet binnen de twee maanden na ondertekening registreren. Zolang dit niet gebeurt, kan de huurder het contract zonder opzeggingstermijn of -vergoeding opzeggen.

Een huurcontract of huurovereenkomst moet op papier staan en moet door zowel de huurder als de verhuurder schriftelijk getekend worden. Achteraf moeten beide partijen een origineel exemplaar in handen hebben.

Waarom een huurcontract registreren?

Na de registratie heeft het huurcontract een vaste datum. Dat wil zeggen dat de datum waarop het contract werd afgesloten vanaf dat moment onbetwistbaar is en dat het contract bindend is voor de huurder, de verhuurder én voor derde partijen. Daar hebben zowel de huurder als de verhuurder belang bij:

Bescherming van de huurder

Een geregistreerd huurcontract is voor de huurder vooral van belang als het gebouw waar hij/zij iets huurt, verkocht wordt aan iemand anders. Het beschermt je als huurder wettelijk tegen uitzetting als je huurwoning verkocht zou worden. De nieuwe eigenaar moet het contract dat jij ondertekende en alle afspraken die daarin werden opgenomen verder naleven.

Stel:
Jij tekent een huurcontract voor een appartement. Op een gegeven moment verkoopt jouw huisbaas het gebouw waar je appartement deel van uitmaakt aan iemand anders. Jij huurt vanaf dan je appartement van die nieuwe eigenaar. De nieuwe eigenaar kan jou – dankzij een geregistreerd huurcontract – dan niet zomaar uit je woning zetten. Hij of zij is gebonden aan het geregistreerde huurcontract en heeft dezelfde rechten en plichten als de vorige eigenaar/verhuurder.

Bescherming van de verhuurder / eigenaar

Hebben je huurders een huurcontract getekend voor een periode van drie jaar of meer? Dan zijn ze dankzij de registratie van het huurcontract verplicht om een opzegtermijn te respecteren als ze het huurcontract voortijdig beëindigen. Wettelijk heet dat principe ‘de bescherming van de verhuurder’.

Vereisten voor registratie

Registratie huurcontract

Een huurcontract moet aan een aantal vereisten voldoen voor je het kunt laten registreren. Hieronder een korte checklist van wat er zeker in je contract moet staan:

  1. Algemene gegevens van de verhuurder(s)/eigenaar(s): voornaam, naam, geboortedatum en -plaats en het adres.
  2. Algemene gegevens van de huurder(s): voornaam, naam, geboortedatum en -plaats en het adres.
  3. Het adres en de beschrijving van het gehuurde goed, liefst met de vermelding van de kadastrale gegevens.
  4. De datum waarop de huur ingaat en de duur van het contract. Liefst met begin- en einddatum.
  5. De huurprijs en eventuele bijkomende kosten.
  6. De datum waarop het contract ondertekend werd.
  7. De handtekeningen van zowel de verhuurder(s) als de huurder(s) op alle exemplaren.

Hoe kan ik een huurcontract registreren?

De registratie van je huurcontract is volledig gratis en kan je op twee manieren opvragen, zowel online als offline.

Online registratie huurcontract

Via het online webplatform MyRent kan je het huurcontract elektronisch versturen voor registratie. Je kunt er een huurcontract met plaatsbeschrijving, een huurcontract zonder plaatsbeschrijving of enkel een plaatsbeschrijving uploaden.

Zorg dat je je identiteitskaart in de buurt hebt en dat je een digitale versie hebt van je huurcontract en/of plaatsbeschrijving als je aan de registratie begint. Om een online registratie van je huurcontract aan te vragen via MyRent, hoef je geen digitaal genie te zijn. Het registratieproces staat heel eenvoudig en stap-voor-stap beschreven op de website.

Registratie huurcontract via post of registratiekantoor

Geen fan van de digitale weg? Dan kan je je huurcontract en/of plaatsbeschrijving laten registreren via de post of bij een registratiekantoor in je buurt.

Via de post

Wil je je huurcontract registreren via de post, dan stuur je drie exemplaren van het huurcontract op naar het kantoor Rechtszekerheid dat bevoegd is voor de plaats waar je huurwoning gesitueerd is. In je brief vermeldt je het adres waarnaar de administratie het geregistreerde huurcontract moet sturen, als dat verschilt van het adres vermeld op het huurcontract.

Via de website van de Federale Overheidsdienst Financiën vind je het kantoor Rechtszekerheid in jouw buurt. Het kantoor Rechtszekerheid stuurt het geregistreerde huurcontract terug, samen met het registratierelaas.

Via het registratiekantoor

Je kan je huurcontract ook persoonlijk indienen op het kantoor Rechtszekerheid of iemand een volmacht geven om dat in jouw plaats te doen. Je geeft dan drie exemplaren af van het huurcontract en krijgt een van de geregistreerde exemplaren onmiddellijk terug.

Je huurcontract is opgesteld, maar je bent niet zeker dat het volledig in orde is? Bekijk hier wat er allemaal in een huurovereenkomst moet staan.